Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Zlatibor, 17. septembar 2021.

Treningom za trenere nastavljena izgradnja kapaciteta za dobro upravljanje na lokalnom nivou

Kroz „Trening za trenere“ za 22 predstavnika i predstavnice lokalnih samouprava program Swiss PRO dodatno je osnažio kapacitete Stručnih centara za dobro upravljanje.

Beograd, 10. septembar 2021.

Paketi podrške za JLS u oblasti antikorupcijskih politika - poziv za podnošenje prijava

Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama.

Beograd, 6. septembar 2021.

Obuka „Uvođenje i implementacija principa dobre uprave u radu jedinica lokalne samouprave“

Uz podršku Vlade Švajcarske kroz program Swiss PRO, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje obuku „Uvođenje i implementacija principa dobre uprave u radu jedinica lokalne samouprave“, koja će biti organizovana u dva formata, u vidu regionalne akreditovane obuke (koja će biti održana užvo) i akreditovane...

Beograd, 26. avgust 2021.

SKGO objavio javni poziv za tehničku pomoć u sprovođenju završne analize učinka i kapaciteta JLS u primeni principa dobrog upravljanja

Analiza se sprovodi u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“ koji podržava Vlada Švajcarske. Projekat sprovodi SKGO u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji realizuje Kancelarija ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).