Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Beograd, 4. novembar 2022.

Novi set onlajn obuka iz oblasti bezbednosti dostupan za zaposlene u lokalnim samoupravama

Tri nove onlajn obuke iz oblasti bezbednosti, dostupne na platformi za elektronsko učenje Nacionalne akademije za javnu upravu (NAJU), pripremljene su uz podršku Vlade Švajcarske, u okviru saradnje programa Swiss PRO i ove ključne institucije za stručno usavršavanje zaposlenih u javnoj upravi.

Beograd, 16. septembar 2022.

Vlada Švajcarske preko programa Swiss PRO doprinela unapređenju kvaliteta života skoro 60.000 ljudi u Srbiji

Unapređeno lokalno upravljanje, bolji pristup uslugama kroz unapeđenje eUprave, ojačani kapaciteti lokalnih samouparava za pružanje usluga i rad sa građanima i građankama, kao i poboljšan socio-ekonomski položaj više od 15.000 ljudi iz ranjivih grupa i osnaženi lokalni mehanizmi za rodnu ravnopravnost širom Srbije, samo su neki...

Beograd, 15. septembar 2022.

Pokretači promena - završni događaj programa Swiss PRO

Program Swiss PRO organizuje finalni događaj pod nazivom „Pokretači promena“, koji će biti održan u petak, 16. septembra 2022. godine, sa početkom u 12 časova, u Beogradu.

Beograd, 27. maj 2022.

U 70 lokalnih samouprava unapređena elektronska uprava uz podršku Vlade Švajcarske

Nove elektronske usluge i otvoreni podaci dostupni su građanima i građankama 70 gradova i opština kao rezultat podrške Vlade Švajcarske kroz program Swiss PRO, istaknuto je na događaju održanom 27. maja 2022. godine u Beogradu, kojim je završena kampanja pod sloganom „Da kliknemo zajedno”.