Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Београд, 17. јул 2019.

Подршка Швајцарске унапређењу положаја рањивих група у Србији

Влада Швајцарске ће кроз програм Swiss PRO подржати седам градова и општина да у партнерству са организацијама цивилног друштва спроведу социјално-иновативне пројекте за побољшање приступа правима и испуњавање потреба за до 600 грађанки и грађана из рањивих група.

Београд, 8. јул 2019.

Влада Швајцарске подржава унапређење електронске управе на локалном нивоу

Програм Swiss PRO објавио је јавни позив за подршку јединицима локалне самоуправе у унапређењу електронске управе и пружању електронских услуга како би повећале одговорност, транспарентност и ефикасност у обезбеђивању бољег приступа услугама и правима грађана и грађанки. Влада Швајцарске ће кроз овај позив са 350.000 евра...

Београд, 1. јул 2019.

Остварен напредак у увођењу e−Управе у Србији, још посла пред локалним самоуправама

У чак 90% јединица локалне самоуправе (ЈЛС) у Србији, матичне књиге су пребачене у електронски формат и пребачене на Централну сервисну магистралу органа (ЦСМ), док ће у наредном периоду велики број ЈЛС радити на унапређењу пружања еУслуга грађанима и грађанкама.

Београд, 29. јун 2019.

Развијају се капацитети за боље управљање у 33 локалне самоуправе

Швајцарска Влада кроз програм Swiss PRO наставља да подржава општине и градове да створе основе за унапређење управљања.