Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Beograd, 16. septembar 2022.

Vlada Švajcarske preko programa Swiss PRO doprinela unapređenju kvaliteta života skoro 60.000 ljudi u Srbiji

Unapređeno lokalno upravljanje, bolji pristup uslugama kroz unapeđenje eUprave, ojačani kapaciteti lokalnih samouparava za pružanje usluga i rad sa građanima i građankama, kao i poboljšan socio-ekonomski položaj više od 15.000 ljudi iz ranjivih grupa i osnaženi lokalni mehanizmi za rodnu ravnopravnost širom Srbije, samo su neki...

Beograd, 15. septembar 2022.

Pokretači promena - završni događaj programa Swiss PRO

Program Swiss PRO organizuje finalni događaj pod nazivom „Pokretači promena“, koji će biti održan u petak, 16. septembra 2022. godine, sa početkom u 12 časova, u Beogradu.

Vrnjačka Banja, 4. mart 2022.

Unapređenje znanja i kapaciteta članica lokalnih žesnkih odborničkih mreža

Program Swiss PRO uz podršku Vlade Švajcarske organizovao je dva dvodnevna treninga za odbornice i predstavnice ženskih odborničkih mreža iz 23 lokalne samouprave na temu unapređenja rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou. Treninzi su održani 10-11. februara i 3-4. marta 2022. godine u Vrnjačkoj Banji.

Aranđelovac, 25. februar 2022.

Unapređena rodna ravnopravnost na lokalnom nivou uz podršku Vlade Švajcarske

Kapaciteti i mehanizmi za rodnu ravnopravnost ojačani su u 31 lokalnoj samoupravi, dok je više od 5.000 građanki i građana imalo direktnu korist od sprovođenja projekata za poboljšanje položaja žena u lokalnoj zajednici koji su realizovani uz podršku Vlade Švajcarske, istaknuto je na događaju koji je...