Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Šta radimo / Rodna ravnopravnost

Rodna ravnopravnost, kao treći stub programa, u fokusu je kao značajan princip i oblast u kojoj se sprovode aktivnosti usmerene ka jačanju institucionalnog okvira za primenu ovog principa na lokalnom nivou, kao i ka unapređenju lokalnih politika rodne ravnopravnosti.

Swiss PRO usmerava posebnu pažnju pitanju rodne ravnopravnosti, koja nije samo aspekt programa koji prožima sve druge oblasti, već i zaseban stub, kao pitanje od suštinskog značaja za društvo koje teži ka svom unapređenju. Rad na osnaživanju rodne ravnopravnosti u društvu direktno doprinosi poboljšanju njegovog ukupnog blagostanja. On doprinosi privrednom razvoju i snazi društva, njegovoj koheziji, kao i uravnoteženijem političkom funkcionisanju, naročito u javnim politikama i donošenju odluka. Osnaživanje žena kao jedne od marginalizovanih grupa u savremenoj Srbiji, kako u političkom, tako i ekonomskom smislu, takođe služi kao glavni proces podrške u postizanju društvenih promena. Rodna ravnopravnost je neophodna za dobro upravljanje i ostvarivanje njegovih principa u stvarnom životu, kao i praksi javnog, privatnog i civilnog sektora.

Program pruža podršku lokalnim samoupravama za uspostavljanje i/ili jačanje lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost koji će doprineti unapređenju položaja i poštovanja prava žena i devojčica na lokalnom nivou. Program takođe podržava uspostavljanje lokalnih ženskih odborničkih mreža u cilju promocije i zagovaranja ove važne teme.

Primer dobre prakse u oblasti rodne ravnopravnosti

Da bi se promovisala agenda rodne ravnopravnosti i obezbedila konkretna potpora za podršku pravima žena i njihovom političkom i ekonomskom osnaživanju, program koji je prethodio Swiss PRO – program Evropski PROGRES, razvio je i sproveo posebnu aktivnost s ciljem da podrži osnivanje lokalnih ženskih odborničkih mreža u 15 skupština opštine.

Zamisao u osnovi ovog projekta bila je da se osposobe članice lokalnih parlamenata koje dolaze iz različitih političkih opcija kako bi naučile na koji način da se zalažu za prava žena i njihovo osnaživanje, te da sa te pozicije nastupaju ujedinjeno u slučaju kada se razgovara o lokalnim politikama i kada se one usvajaju, što bi moglo da ima pozitivne ili negativne posledice za žene na lokalnom nivou.

U jednoj opštini se novoosnovana lokalna ženska odbornička mreža nije ograničila samo na borbu za ženska prava na čelu ili u pozadini lokalne skupštine, već je preduzela mere da osnaži izuzetno ugroženu grupu žena – žene iz seoskih područja.

Mreža je delovala konkretno i koordinisano, kao „jedno“, tako što je lobirala i prikupljala neophodna sredstva i resurse iz različitih izvora, što je dovelo do obezbeđivanja sredstava za život za određeni broj žena sa sela koje su prethodno imale teške životne uslove.