Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Treningom za trenere nastavljena izgradnja kapaciteta za dobro upravljanje na lokalnom nivou

  • Zlatibor, 17. septembar 2021.

Kroz „Trening za trenere“ za 22 predstavnika i predstavnice lokalnih samouprava program Swiss PRO dodatno je osnažio kapacitete Stručnih centara za dobro upravljanje.

Nakon što su prošli obuku u oblasti dobrog upravljanja i uspešno položili završni test, zaposleni u lokalnim samoupravama su pohađali dodatnu petodnevnu obuku koju je program Swiss PRO u saradnji sa timom H.art organizovao od 13. do 17. septembra na Zlatiboru.

„U prethodnom periodu stekli smo zaista mnogo znanja, a sada smo dobili veštinu kako da prenesemo dalje to što smo naučili. Dobro je da znamo kako da izvedemo trening na najefikasniji način, da bismo postigli zajednički cilj, da lokalne samouprave rade u skladu sa principima dobrog upravljanja”, navodi Ivana Knežević Spasović iz Niša.

Cilj ove dodatne obuke je da zaposleni u lokalnim samoupravama ovladaju trenerskim tehnikama kako bi mogli da podele znanje sa kolegama, kaže službenica za dobro upravljanje i rodnu ravnopravnost programa Swiss PRO Maida Jusufović.

„Daljim prenošenjem znanja o primeni principa dobrog upravljanja doprinosi se boljem kvalitetu javnih usluga koje lokalne samouprave pružaju građanima i privredi“, ističe Jusufović.

Obuka je organizovana u okviru programa Swiss PRO koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi UNOPS Srbija u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština.