Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Lista projekata

Sektor Oblast podrške Grad / opština Vrsta podrške Status Naziv Opis Nosilac Partneri Regioni Okrug Učešće SWISS PRO Sufinansiranje Ukupna vrednost projekta Boja pozadine
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Aleksandrovac Finansijska podrška JLS
Zahtev na klik U okviru projekta dodeljena finansijska sredstva za nabavku IT opreme u cilju unapređenja rada elektronske uprave i efikasnijeg sprovođenja usluga i procedura unapređenih kroz tehničku podršku. Opština Aleksandrovac Šumadija i zapadna Srbija Rasinski okrug 8.400 5.300 13.700 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Dobro upravljanje i infrastrukturni projekti Aleksinac Tehnička podrška JLS
Natkrivanje i opremanje zelene pijace u Aleksincu Tehnička podrška JLS u integraciji principa dobrog upravljanja u infrastrukturni projekat koji je finansiran od strane EU kroz program EU PRO, doprinosi odgovornijoj i transparentnijoj upotrebi javnih objekata, poštujući princip nediskriminacije i jednakog pristupa ranjivim grupama. Tehničku podršku sprovodi: Swiss PRO. Infrastrukturni projekat sprovodi: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Južna i istočna Srbija Nišavski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Otvoreni podaci Aleksinac Tehnička podrška JLS
Unapređenje dostupnosti otvorenih podataka Tehnička podrška JLS za razvoj regulatornih i institucionalnih okvira za otvaranje podataka, određivanje prioriteta otvorenih podataka, izgradnju kapaciteta, uspostavljanje mehanizama za ažuriranje i upravljanje otvorenim podacima, kao i participativni pristup i saradnju sa javnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom u definisanju potreba. Swiss PRO DCG doo Južna i istočna Srbija Nišavski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Rodna ravnopravnost Mehanizmi za rodnu ravnopravnost Aranđelovac Finansijska podrška JLS
Osnaživanje žena iz ruralnih sredina opštine Aranđelovac u socijalnom i preduzetničkom kontekstu Edukativni programi iz oblasti socijalnog i preduzetničkog osnaživanja za žene iz ruralnih područja, u cilju pružanja podsticaja i podrške u realizaciji ideja za ostvarivanje ekonomske nezavisnosti. Opština Aranđelovac Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja i Forum žena Prijepolja Šumadija i zapadna Srbija Šumadijski okrug 3.390 0 3.390 roze-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Aranđelovac Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Šumadija i zapadna Srbija Šumadijski okrug 0 0 0 siva-bg
Dobro upravljanje Otvoreni podaci Aranđelovac Tehnička podrška JLS
Unapređenje dostupnosti otvorenih podataka Tehnička podrška JLS za razvoj regulatornih i institucionalnih okvira za otvaranje podataka, određivanje prioriteta otvorenih podataka, izgradnju kapaciteta, uspostavljanje mehanizama za ažuriranje i upravljanje otvorenim podacima, kao i participativni pristup i saradnju sa javnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom u definisanju potreba. Swiss PRO DCG doo Šumadija i zapadna Srbija Šumadijski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Pružanje javnih usluga Arilje Tehnička podrška JLS
Unapređenje pružanja usluga građanima i privredi Tehnička podrška JLS za unapređenje pružanja javnih usluga kao odgovor na potrebe građana izražene tokom istraživanja zadovoljstva građana kvalitetom usluga lokalne samouprave. Swiss PRO Šumadija i zapadna Srbija Zlatiborski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Građansko učešće i transparentnost Arilje Tehnička podrška JLS
Paketi podrške lokalnim samoupravama za 2020. Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama. Swiss PRO / SKGO Šumadija i zapadna Srbija Zlatiborski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Arilje Finansijska podrška JLS
Mi brinemo za socijalno uključivanje starih i odraslih osoba sa invaliditetom Pružanje pomoći u kući za 12 starijih i 8 odraslih osoba sa invaliditetom iz gradskih i ruralnih područja, uspostavljanje međusektorskog partnerstva između ključnih lokalnih aktera koje će ojačati kapacitete i kompetencije relevantnih aktera za mapiranje potreba, planiranje, pružanje, praćenje i procenu usluge socijalne zaštite za ove ciljne grupe. Opština Arilje Centar za socijalni rad Arilje Šumadija i zapadna Srbija Zlatiborski okrug 11.440 9.707 21.147 siva-bg
Dobro upravljanje Otvoreni podaci Arilje Tehnička podrška JLS
Unapređenje dostupnosti otvorenih podataka Tehnička podrška JLS za razvoj regulatornih i institucionalnih okvira za otvaranje podataka, određivanje prioriteta otvorenih podataka, izgradnju kapaciteta, uspostavljanje mehanizama za ažuriranje i upravljanje otvorenim podacima, kao i participativni pristup i saradnju sa javnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom u definisanju potreba. Swiss PRO DCG doo Šumadija i zapadna Srbija Zlatiborski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Babušnica Finansijska podrška JLS
Zajedničkim snagama u borbi protiv kovida 19 Tim stručnjaka će posećivati starija lica koja žive u udaljenim selima sa ciljem da im obezbedi neophodnu zdravstvenu podršku, uključujući medicinske preglede, stručne i psihološke konsultacije i usluge psihoterapije. Opština Babušnica Centar za socijalni rad Babušnica Južna i istočna Srbija Pirotski okrug 15.975 5.870 21.845 siva-bg
Rodna ravnopravnost Mehanizmi za rodnu ravnopravnost Babušnica Finansijska podrška JLS
Vreme je za ravnopravnost Organizovanje okruglog stola za žene gradonačelnice/predsednice opština i članove mehanizama za rodnu ravnopravnost iz 20 lokalnih samouprava sa ciljem razmene iskustava o značaju jednakih mogućnosti i jednakog tretmana žena i muškaraca, što bi trebalo da doprinese boljem razumevanju rodnih uloga, rodnih stereotipa i načina na koje oni utiču na formulisanje i sprovođenje javnih politika. Sprovođenje edukativnih radionica i za učenice srednjih škola i za žene starosti od 45 do 60 godina radi podizanja nivoa svesti o značaju rodne ravnopravnosti i zdravstvene zaštite. Opština Babušnica Južna i istočna Srbija Pirotski okrug 3.383 0 3.383 roze-bg
Dobro upravljanje Dobro upravljanje i infrastrukturni projekti Babušnica Tehnička podrška JLS
Unapređenje energetske efikasnosti u vrtiću „Dečja radost” Tehnička podrška JLS u integraciji principa dobrog upravljanja u infrastrukturni projekat koji je podržala Kraljevina Norveška kroz projekat Norveška za vas, doprinosi odgovornijoj i transparentnijoj upotrebi javnih objekata, poštujući princip nediskriminacije i jednakog pristupa ranjivim grupama. Tehničku podršku sprovodi: Swiss PRO. Infrastrukturni projekat sprovodi: Norveška za vas. Swiss PRO Norveška za vas Južna i istočna Srbija Pirotski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Babušnica Finansijska podrška JLS
Zajedno za starije Pružanje usluge pomoć u kući za 27 novih korisnika iz šest udaljenih i planinskih sela kojima je hitno potrebna podrška. Opština Babušnica Južna i istočna Srbija Pirotski okrug 11.440 1.370 12.810 siva-bg
Dobro upravljanje Dobro upravljanje i infrastrukturni projekti Babušnica Tehnička podrška JLS
Rekonstrukcija Doma kulture Tehnička podrška JLS u integraciji principa dobrog upravljanja u infrastrukturni projekat koji je finansiran od strane EU kroz program EU PRO, doprinosi odgovornijoj i transparentnijoj upotrebi javnih objekata, poštujući princip nediskriminacije i jednakog pristupa ranjivim grupama. Tehničku podršku sprovodi: Swiss PRO. Infrastrukturni projekat sprovodi: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Južna i istočna Srbija Pirotski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Babušnica Finansijska podrška JLS
Unapređenje sistema e-Usluga u opštini Babušnica Uvodi se najmanje 20 novih eUsluga koje se odnositi na matični registar, birački spisak, poresku upravu, socijalnu zaštitu, komunalna pitanja, inspekcije, urbanizam i izgradnju, poljoprivredu i preduzeća Opština Babušnica Južna i istočna Srbija Pirotski okrug 5.920 1.480 7.400 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Babušnica Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Južna i istočna Srbija Pirotski okrug 0 0 0 siva-bg
Socijalna uključenost Savetodavne službe za građane i građanke Babušnica Finansijska podrška JLS
Podrška za uspostavljanje savetodavne službe za građane i građanke Diplomirani pravnik/ca će pružati usluge u okviru postojećeg uslužnog centra u zgradi opštine, kao i u pet većih lokalnih mesnih zajednica. Očekuje se da će kroz projekat oko 1200 pripadnika/ca ranjivih grupa koristiti savetodavne usluge. Opština Babušnica Južna i istočna Srbija Pirotski okrug 15.003 0 15.003 siva-bg
Socijalna uključenost Procedure za finansiranje projekata OCD Babušnica Tehnička podrška JLS
Unapređenje propisa i procedura za finansiranje lokalnih projekata koje sprovode organizacije civilnog društva Unapređenje Pravilnika o sredstvima za podsticanje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja, usvojenog 2018. godine, u oblasti primene principa transparentnosti; razvoj propisa povezanih sa utvrđivanjem i ponovnom procenom javnog interesa, kao i uspostavljanje mehanizama za praćenje projekata koje sprovode OCD i evaluaciju njihovih rezultata. Swiss PRO Južna i istočna Srbija Pirotski okrug 0 0 0 siva-bg
Rodna ravnopravnost Politike rodne ravnopravnosti Babušnica Tehnička podrška JLS
Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za unapređenje lokalnih mehanizama i politika rodne ravnopravnosti, uspostavljanje lokalnih Ženskih odborničkih mreža, izgradnju kapaciteta za predstavnice ŽOM, kao i za izradu godišnjeg plana rada i sprovođenje aktivnosti javnog zagovaranja. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Južna i istočna Srbija Pirotski okrug 0 0 0 roze-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Bajina Bašta Tehnička podrška JLS
Unapređenje e-Uprave i e-Usluga Tehnička podrška JLS za unapređenje eUprave i eUsluga. Swiss PRO DCG doo Šumadija i zapadna Srbija Zlatiborski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Pružanje javnih usluga Bajina Bašta Tehnička podrška JLS
Unapređenje pružanja usluga građanima i privredi Tehnička podrška JLS za unapređenje pružanja javnih usluga kao odgovor na potrebe građana izražene tokom istraživanja zadovoljstva građana kvalitetom usluga lokalne samouprave. Swiss PRO Šumadija i zapadna Srbija Zlatiborski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Administrativna efikasnost Bajina Bašta Tehnička podrška JLS
Paketi podrške lokalnim samoupravama za 2021. Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama. Kroz paket podrške za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou lokalna samouprava dobija podršku za standardizovanje administrativnih postupaka i potrebna prilagođavanja svojih internih i eksternih procedura i procesa u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku, Zakonom o elektronskoj upravi i slično, kao i za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta, ali i uvođenje potrebnih organizacionih, proceduralnih i infrastrukturnih unapređenja u cilju poboljšanja funkcionisanja u uslovima vanrednih situacija izazvanih pandemijom. Swiss PRO / SKGO Šumadija i zapadna Srbija Zlatiborski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Dobro upravljanje i infrastrukturni projekti Batočina Tehnička podrška JLS
Rekonstrukcija sportskih terena Tehnička podrška JLS u integraciji principa dobrog upravljanja u infrastrukturni projekat koji je finansiran od strane EU kroz program EU PRO, doprinosi odgovornijoj i transparentnijoj upotrebi javnih objekata, poštujući princip nediskriminacije i jednakog pristupa ranjivim grupama. Tehničku podršku sprovodi: Swiss PRO. Infrastrukturni projekat sprovodi: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Šumadija i zapadna Srbija Šumadijski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Batočina Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Šumadija i zapadna Srbija Šumadijski okrug 0 0 0 siva-bg
Socijalna uključenost Podstandardna romska naselja Bela Palanka Finansijska podrška OCD
Podrška ugroženoj deci romske nacionalnosti u opštini Beloj Palanci Podrška obrazovanju 30 školske dece romske nacionalnosti putem pružanja mehanizama za učenje na daljinu i mentorske podrške. Romano Drom Južna i istočna Srbija Pirotski okrug 12.624 0 12.624 siva-bg
Rodna ravnopravnost Mehanizmi za rodnu ravnopravnost Bela Palanka Finansijska podrška JLS
Žene - pokretači proizvodnje na tradicionalni način Organizovanje edukativnih radionica iz oblasti proizvodnje i prerade hrane na tradicionalan način (priprema ajvara i džemova), kao i sticanje znanja iz oblasti marketinga i promocije poljoprivrednih proizvoda za 20 žena. Sprovođenje javnog poziva za odabir 5 dugotrajno nezaposlenih žena koje će dobiti opremu za proizvodnju i preradu zdrave hrane na tradicionalan način. Opština Bela Palanka Južna i istočna Srbija Pirotski okrug 3.404 332 3.736 roze-bg
Dobro upravljanje Dobro upravljanje i infrastrukturni projekti Bela Palanka Tehnička podrška JLS
Adaptacija i energetska rehabilitacija zgrade Centra za socijalni rad u Beloj Palanci Tehnička podrška JLS u integraciji principa dobrog upravljanja u infrastrukturni projekat koji je podržala Kraljevina Norveška kroz projekat Norveška za vas, doprinosi odgovornijoj i transparentnijoj upotrebi javnih objekata, poštujući princip nediskriminacije i jednakog pristupa ranjivim grupama. Tehničku podršku sprovodi: Swiss PRO. Infrastrukturni projekat sprovodi: Norveška za vas. Swiss PRO Norveška za vas Južna i istočna Srbija Pirotski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Bela Palanka Finansijska podrška JLS
Razvoj usluge pomoć u kući u Opštini Bela Palanka Pružanje usluge na osnovu utvrđenih individualnih planova podrške, koji mogu uključivati održavanje lične higijene i stanovanja, brigu o ishrani korisnika, merenje krvnog pritiska, podršku u održavanju svakodnevnog kontakta sa institucijama, pripremu ogreva i druge fizičke aktivnosti. Pored toga, četiri nezaposlene osobe iz ranjivih grupa biće osposobljene i angažovane kao gerontodomaćice što će doprineti njihovom boljem ekonomskom položaju i socijalnoj uključenosti. Opština Bela Palanka Centar za socijalni rad Bela Palanka Južna i istočna Srbija Pirotski okrug 11.792 1.430 13.222 siva-bg
Dobro upravljanje Dobro upravljanje i infrastrukturni projekti Bela Palanka Tehnička podrška JLS
Sanacija i adaptacija zgrade Ustanove kulture „Remezijana“ Tehnička podrška JLS u integraciji principa dobrog upravljanja u infrastrukturni projekat koji je finansiran od strane EU kroz program EU PRO, doprinosi odgovornijoj i transparentnijoj upotrebi javnih objekata, poštujući princip nediskriminacije i jednakog pristupa ranjivim grupama. Tehničku podršku sprovodi: Swiss PRO. Infrastrukturni projekat sprovodi: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Južna i istočna Srbija Pirotski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Bela Palanka Finansijska podrška JLS
e-Uprava bliža građanima Ukupno 12 redovnih usluga iz oblasti građanskih prava i poreza biće uspostavljeno kao eUsluge. Opština Bela Palanka Južna i istočna Srbija Pirotski okrug 8.730 2.300 11.030 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Bela Palanka Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Južna i istočna Srbija Pirotski okrug 0 0 0 siva-bg
Socijalna uključenost Savetodavne službe za građane i građanke Bela Palanka Finansijska podrška JLS
Podrška za uspostavljanje savetodavne službe za građane i građanke Diplomirani pravnik/ca izabraće se sa evidencije nezaposlenih NSZ. Službenik/ca će raditi puno radno vreme u zgradi opštine, dok će jednom nedeljno terenski rad biti organizovan u jednoj od najvećih mesnih zajednica (Crvena Reka, Divljana, Koritnica, Klisura i Miranovačka Kula) kako bi se dostigao očekivani broj od 450 korisnika/ca. Opština Bela Palanka Južna i istočna Srbija Pirotski okrug 13.544 0 13.544 siva-bg
Socijalna uključenost Procedure za finansiranje projekata OCD Bela Palanka Tehnička podrška JLS
Unapređenje propisa i procedura za finansiranje lokalnih projekata koje sprovode organizacije civilnog društva Unapređenje postojećeg Pravilnika o kriterijumima i uslovima za odabir projekata koje sprovode OCD, usvojenog 2015. godine, u smislu nepristrasnijih i transparentnijih procedura odabira i njegovo usklađivanje sa novom Uredbom; razvoj svih ostalih propisa u vezi sa utvrđivanjem javnog interesa i uspostavljanje mehanizama praćenja i evaluacije. Swiss PRO Južna i istočna Srbija Pirotski okrug 0 0 0 siva-bg
Rodna ravnopravnost Politike rodne ravnopravnosti Bela Palanka Tehnička podrška JLS
Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za unapređenje lokalnih mehanizama i politika rodne ravnopravnosti, uspostavljanje lokalnih Ženskih odborničkih mreža, izgradnju kapaciteta za predstavnice ŽOM, kao i za izradu godišnjeg plana rada i sprovođenje aktivnosti javnog zagovaranja. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Južna i istočna Srbija Pirotski okrug 0 0 0 roze-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Blace Finansijska podrška JLS
Unapređenje usluge pomoći u kući za starija lica i osobe sa invaliditetom Biće pojačan kvalitet redovne usluge pomoći u kući medicinskom i psihološkom podrškom kroz angažovanje multidisciplinarnog mobilnog tima, odnosno psihologa, defektologa, lekara i medicinske sestre koji će posećivati korisnike/ce dvaput mesečno da bi adekvatno odgovorili na posledice pandemije kovid 19 virusa. Opština Blace Centar za socijalni rad Blace Južna i istočna Srbija Toplički okrug 14.000 1.625 15.625 siva-bg
Rodna ravnopravnost Mehanizmi za rodnu ravnopravnost Blace Finansijska podrška JLS
Ekonomsko osnaživanje žena poljoprivrednica Podrška ženama poljoprivrednicama u opštini Blace za povećanje proizvodnje i njihovo osnaživanje kroz ciljanu obuku za 15 žena poljoprivrednica i dodelu opreme - plastenika putem transparentnog Javnog poziva. Opština Blace Južna i istočna Srbija Toplički okrug 3.404 0 3.404 roze-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Blace Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Južna i istočna Srbija Toplički okrug 0 0 0 siva-bg
Rodna ravnopravnost Mehanizmi za rodnu ravnopravnost Bojnik Finansijska podrška JLS
Budućnost sa jednakim šansama za sve Podizanje nivoa svesti o značaju rodne ravnopravnosti među zaposlenima u školama i učenicima kroz edukaciju učeničkih parlamenata u dve lokalne samouprave. Formiranje Međuopštinskog koordinacionog tima, Međuopštinskog tima za rodnu ravnopravnost među mladima i organizovanje konkursa za najbolju ideju za promovisanje rodne ravnopravnosti. Opština Bojnik Opština Vlasotince Južna i istočna Srbija Jablanički okrug 3.404 923 4.327 roze-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Bojnik Finansijska podrška JLS
Unapređenje e-Uprave i e-Učešća na teritoriji opštine Bojnik Uspostavljanje ukupno sedam novih eUsluga vezanih za poreze, izdavanje potvrda, pristup informacijama od javnog značaja, pravnu pomoć́ i prijavljivanje komunalnih problema Opština Bojnik Južna i istočna Srbija Jablanički okrug 6.200 1.600 7.800 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Bojnik Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Južna i istočna Srbija Jablanički okrug 0 0 0 siva-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Boljevac Tehnička podrška JLS
Unapređenje e-Uprave i e-Usluga Tehnička podrška JLS za unapređenje eUprave i eUsluga. Swiss PRO DCG doo Južna i istočna Srbija Zaječarski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Pružanje javnih usluga Boljevac Tehnička podrška JLS
Unapređenje pružanja usluga građanima i privredi Tehnička podrška JLS za unapređenje pružanja javnih usluga kao odgovor na potrebe građana izražene tokom istraživanja zadovoljstva građana kvalitetom usluga lokalne samouprave. Swiss PRO Južna i istočna Srbija Zaječarski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Dobro upravljanje i infrastrukturni projekti Boljevac Tehnička podrška JLS
Izgradnja kanalizacione mreže na desnoj obali reke Arnaute Tehnička podrška JLS u integraciji principa dobrog upravljanja u infrastrukturni projekat koji je finansiran od strane EU kroz program EU PRO, doprinosi odgovornijoj i transparentnijoj upotrebi javnih objekata, poštujući princip nediskriminacije i jednakog pristupa ranjivim grupama. Tehničku podršku sprovodi: Swiss PRO. Infrastrukturni projekat sprovodi: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Južna i istočna Srbija Zaječarski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Antikorupcijske politike Boljevac Tehnička podrška JLS
Paketi podrške lokalnim samoupravama za 2019. Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama. Swiss PRO / SKGO Južna i istočna Srbija Zaječarski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Podstandardna romska naselja Bor Finansijska podrška OCD
Podrška za bolje sutra Poboljšanje pristupa pravu na obrazovanje za decu i mlade iz tri podstandardna romska naselja (Sever, Stari centar i Staro Selište) u Boru kroz podršku u učenju engleskog jezika, matematike, fizike i hemije, IT kurseve, psihološku podršku, informativno-obrazovne radionice i profesionalnu orijentaciju, čime će se poboljšati njihov uspeh u školi i omogućiti nastavak obrazovanja kao i njihovo lično, emocionalno i socijalno sazrevanje. Udruženje građana „KOKORO“ Romska inicijativa mladih „Gypsy soul“ i Centar za socijalni rad Bor Južna i istočna Srbija Borski okrug 12.793 0 12.793 siva-bg
Dobro upravljanje Pružanje javnih usluga Bor Tehnička podrška JLS
Unapređenje pružanja usluga građanima i privredi Tehnička podrška JLS za unapređenje pružanja javnih usluga kao odgovor na potrebe građana izražene tokom istraživanja zadovoljstva građana kvalitetom usluga lokalne samouprave. Swiss PRO Južna i istočna Srbija Borski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Bor Finansijska podrška JLS
Veb portal - Moj predmet Unapređenje elektronske pisarnice što će poboljšati efikasnost i transparentnost lokalne uprave prema građanima Grad Bor Južna i istočna Srbija Borski okrug 5.680 1.600 7.280 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Socijalno inovativni projekti Bor Finansijska podrška OCD
Trajna promena na bolje Poboljšanje resocijalizacije i sprečavanje asocijalnog ponašanja dece i mladih sa problematičnim ponašanjem (uzrasta 10-18), uključujući maloletne prestupnike, unapređivanjem usluge u ovlašćenom Centru za dnevni boravak u Boru, učvršćivanjem međusektorske saradnje između sudskog veća za maloletnike, tužilaštva, policije, škola i centara za socijalni rad, kao i primenom tih mera u Centru za socijalni rad Zaječar. Udruženje građana „Kokoro“ - Bor Centar za socijalni rad Bor Južna i istočna Srbija Borski okrug 13.938 1.002 14.940 siva-bg
Rodna ravnopravnost Politike rodne ravnopravnosti Bor Tehnička podrška JLS
Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za unapređenje lokalnih mehanizama i politika rodne ravnopravnosti, uspostavljanje lokalnih Ženskih odborničkih mreža, izgradnju kapaciteta za predstavnice ŽOM, kao i za izradu godišnjeg plana rada i sprovođenje aktivnosti javnog zagovaranja. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Južna i istočna Srbija Borski okrug 0 0 0 roze-bg
Dobro upravljanje Otvoreni podaci Bor Tehnička podrška JLS
Unapređenje dostupnosti otvorenih podataka Tehnička podrška JLS za razvoj regulatornih i institucionalnih okvira za otvaranje podataka, određivanje prioriteta otvorenih podataka, izgradnju kapaciteta, uspostavljanje mehanizama za ažuriranje i upravljanje otvorenim podacima, kao i participativni pristup i saradnju sa javnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom u definisanju potreba. Swiss PRO DCG doo Južna i istočna Srbija Borski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Dobro upravljanje i infrastrukturni projekti Bosilegrad Tehnička podrška JLS
Završetak izgradnje sistema vodosnabdevanja Bosilegrada sa izvora Roda Tehnička podrška JLS u integraciji principa dobrog upravljanja u infrastrukturni projekat koji je finansiran od strane EU kroz program EU PRO, doprinosi odgovornijoj i transparentnijoj upotrebi javnih objekata, poštujući princip nediskriminacije i jednakog pristupa ranjivim grupama. Tehničku podršku sprovodi: Swiss PRO. Infrastrukturni projekat sprovodi: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Južna i istočna Srbija Pčinjski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Socijalno inovativni projekti Bosilegrad Finansijska podrška OCD
O2 (Organski optimist) Ekonomska podrška ranjivim porodicama iz Bosilegrada putem efikasne poljoprivredne proizvodnje kao vida programa socijalnog preduzetništva obezbeđivanjem poljoprivredne opreme, biljaka, obuke, prevoza robe i, na kraju, pronalaženjem tržišta za prodaju proizvoda. Udruženje „Optimist“ Južna i istočna Srbija Pčinjski okrug 13.667 2.645 16.312 siva-bg
Socijalna uključenost Procedure za finansiranje projekata OCD Bosilegrad Tehnička podrška JLS
Unapređenje propisa i procedura za finansiranje lokalnih projekata koje sprovode organizacije civilnog društva Unapređenje postojećeg Pravilnika o finansiranju projekata koje sprovode OCD i Pravilnika o finansiranju sportskih udruženja i usklađivanje sa novousvojenom Uredbom Vlade koja reguliše projekte od javnog interesa, razvijajući sve ostale propiseu vezi sa definisanjem javnog interesa, praćenjem i evaluacijom tih projekata. Swiss PRO Južna i istočna Srbija Pčinjski okrug 0 0 0 siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Brus Finansijska podrška JLS
Podrška osobama sa invaliditetom tokom pandemije kovid 19 virusa u opštini Brus Proširenje obuhvata korisnika/ca za dodatnih 11 dece zbog društvene izolovanosti dece sa razvojnim poremećajima uzrokovane pandemijom kovid 19 virusa. Aktivnosti centra za dnevni boravak organizuju se kroz različite obrazovne radionice i individualni rad sa stručnjacima. Opština Brus Šumadija i zapadna Srbija Rasinski okrug 15.795 0 15.795 siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Brus Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Šumadija i zapadna Srbija Rasinski okrug 0 0 0 siva-bg
Rodna ravnopravnost Mehanizmi za rodnu ravnopravnost Bujanovac Finansijska podrška JLS
Karcinom: prevencija i kontrola Kroz edukativne radionice održane od strane lekara, 50 žena iz Bujanovca proširilo je svoja znanja o važnosti prevencije, kao i svim načinima prevencije malignih bolesti, u cilju smanjenja broja žena obolelih od raka i povećanja broja žena koje redovno idu na preventivne preglede. Opština Bujanovac Južna i istočna Srbija Pčinjski okrug 3.149 0 3.149 roze-bg
Dobro upravljanje Dobro upravljanje i infrastrukturni projekti Bujanovac Tehnička podrška JLS
Unapređenje sistema javnog osvetljenja u urbanom delu Bujanovca Tehnička podrška JLS u integraciji principa dobrog upravljanja u infrastrukturni projekat koji je finansiran od strane EU kroz komplementarni program EU PRO, doprinoseći tako odgovornijoj i transparentnijoj upotrebi javnih objekata, poštujući princip nediskriminacije i jednakog pristupa ranjivim grupama. Swiss PRO EU PRO Južna i istočna Srbija Pčinjski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Otvoreni podaci Bujanovac Tehnička podrška JLS
Unapređenje dostupnosti otvorenih podataka U okviru tehničke podrške JLS razvijen je regulatorni i institucionalni okvir za otvaranje podataka i određivanje prioriteta otvorenih podataka. Otvorena tri seta podataka - budžeti za 2020, 2021. i 2022. godinu. Izgrađeni kapaciteti zaposlenih u JLS i uspostavljen mehanizam za ažuriranje i upravljanje otvorenim podacima. Swiss PRO DCG doo Južna i istočna Srbija Pčinjski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Čačak Finansijska podrška JLS
e-Uprava Čačak - Da klikenmo i odlučujemo zajedno Poboljšano funkcionisanje eUprave u pogledu pružanja usluga na bazi eZUP-a, dok će 19 usluga vezane za građanske statuse i socijalnu zaštitu prerasti u eUsluge. Grad Čačak Šumadija i zapadna Srbija Moravički okrug 8.900 6.400 15.300 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Otvoreni podaci Čačak Tehnička podrška JLS
Unapređenje dostupnosti otvorenih podataka Tehnička podrška JLS za razvoj regulatornih i institucionalnih okvira za otvaranje podataka, određivanje prioriteta otvorenih podataka, izgradnju kapaciteta, uspostavljanje mehanizama za ažuriranje i upravljanje otvorenim podacima, kao i participativni pristup i saradnju sa javnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom u definisanju potreba. Swiss PRO DCG doo Šumadija i zapadna Srbija Moravički okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Rodna ravnopravnost Mehanizmi za rodnu ravnopravnost Ćićevac Finansijska podrška JLS
osnaŽENE preduzetnice Unapređenje kapaciteta žena u opštini Ćićevac za ekonomsko osnaživanje organizacijom niza obuka i informativnih kampanja sa ciljem njihovog motivisanja za pokretanje sopstvenog preduzeća. Opština Ćićevac Šumadija i zapadna Srbija Rasinski okrug 3.401 0 3.401 roze-bg
Dobro upravljanje Administrativna efikasnost Ćićevac Tehnička podrška JLS
Paketi podrške lokalnim samoupravama za 2021. Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama. Swiss PRO / SKGO Šumadija i zapadna Srbija Rasinski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Despotovac Tehnička podrška JLS
Unapređenje e-Uprave i e-Usluga Tehnička podrška JLS za unapređenje eUprave i eUsluga. Swiss PRO DCG doo Šumadija i zapadna Srbija Pomoravski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Administrativna efikasnost Despotovac Tehnička podrška JLS
Paketi podrške lokalnim samoupravama za 2021. Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama. Swiss PRO / SKGO Šumadija i zapadna Srbija Pomoravski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Otvoreni podaci Despotovac Tehnička podrška JLS
Unapređenje dostupnosti otvorenih podataka Tehnička podrška JLS za razvoj regulatornih i institucionalnih okvira za otvaranje podataka, određivanje prioriteta otvorenih podataka, izgradnju kapaciteta, uspostavljanje mehanizama za ažuriranje i upravljanje otvorenim podacima, kao i participativni pristup i saradnju sa javnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom u definisanju potreba. Swiss PRO DCG doo Šumadija i zapadna Srbija Pomoravski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Rodna ravnopravnost Mehanizmi za rodnu ravnopravnost Dimitrovgrad Finansijska podrška JLS
Jednakost žena i muškaraca u opštini Dimitrovgrad Jačanje upravljačkih struktura za javno zagovaranje i promovisanje rodne ravnopravnosti i primene rodnih principa u svakodnevnom radu. Organizacija informativnih i edukativnih radionica za donosioce odluka, lidere, odbornike, predsednike parlamentarnih radnih tela i predstavnike udruženja građana o principima Evropske povelje. Opština Dimitrovgrad Južna i istočna Srbija Pirotski okrug 3.064 255 3.319 roze-bg
Dobro upravljanje Dobro upravljanje i infrastrukturni projekti Dimitrovgrad Tehnička podrška JLS
Adaptacija sportskog kompleksa – rekonstrukcija pomoćnih prostorija Tehnička podrška JLS u integraciji principa dobrog upravljanja u infrastrukturni projekat koji je finansiran od strane EU kroz program EU PRO, doprinosi odgovornijoj i transparentnijoj upotrebi javnih objekata, poštujući princip nediskriminacije i jednakog pristupa ranjivim grupama. Tehničku podršku sprovodi: Swiss PRO. Infrastrukturni projekat sprovodi: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Južna i istočna Srbija Pirotski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Dimitrovgrad Finansijska podrška JLS
Uvođenje novih e-Usluga putem relevantnog nacionalnog portala Uvodi se ukupno osam novih eUsluga vezanih za poreze, izdavanje potvrda, pristup informacijama od javnog značaja, žalbe građana, upis u vrtić́ i prijavljivanje komunalnog problema građevinskim i komunalnim inspekcijama Opština Dimitrovgrad Južna i istočna Srbija Pirotski okrug 6.530 1.630 8.160 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Dimitrovgrad Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Južna i istočna Srbija Pirotski okrug 0 0 0 siva-bg
Rodna ravnopravnost Politike rodne ravnopravnosti Dimitrovgrad Tehnička podrška JLS
Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za unapređenje lokalnih mehanizama i politika rodne ravnopravnosti, uspostavljanje lokalnih Ženskih odborničkih mreža, izgradnju kapaciteta za predstavnice ŽOM, kao i za izradu godišnjeg plana rada i sprovođenje aktivnosti javnog zagovaranja. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Južna i istočna Srbija Pirotski okrug 0 0 0 roze-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Gadžin Han Finansijska podrška JLS
OHRABRENJE – Program podrške za porodice u riziku od izdvajanja deteta iz porodice Preventivan program kroz savetovanje i edukativnu podršku porodicama u riziku od izdvajanja deteta zbog porasta nasilja u porodici tokom pandemije kovid 19 virusa da bi se sprečila institucionalizacija dece. Opština Gadžin Han Centar za socijalni rad Gadžin Han Južna i istočna Srbija Nišavski okrug 15.975 2.145 18.120 siva-bg
Rodna ravnopravnost Mehanizmi za rodnu ravnopravnost Golubac Finansijska podrška JLS
Unapređenje položaja žena sa sela i njihovo ekonomsko osnaživanje Poboljšanje ekonomskog osnaživanja 20 nezaposlenih višestruko ugroženih žena iz ruralnih područja putem obuke i plasiranja proizvoda na tržište. Opština Golubac Organizacija mladih “Cupae” Južna i istočna Srbija Braničevski okrug 2.553 425 2.978 roze-bg
Dobro upravljanje Dobro upravljanje i infrastrukturni projekti Golubac Tehnička podrška JLS
Rekonstrukcija višenamenskog objekta kulture u Golupcu Tehnička podrška JLS u integraciji principa dobrog upravljanja u infrastrukturni projekat koji je podržala Kraljevina Norveška kroz projekat Norveška za vas, doprinosi odgovornijoj i transparentnijoj upotrebi javnih objekata, poštujući princip nediskriminacije i jednakog pristupa ranjivim grupama. Tehničku podršku sprovodi: Swiss PRO. Infrastrukturni projekat sprovodi: Norveška za vas. Swiss PRO Norveška za vas Južna i istočna Srbija Braničevski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Dobro upravljanje i infrastrukturni projekti Golubac Tehnička podrška JLS
Sanacija višenamenskih sportskih terena i letnje pozornice u Golupcu Tehnička podrška JLS u integraciji principa dobrog upravljanja u infrastrukturni projekat koji je finansiran od strane EU kroz program EU PRO, doprinosi odgovornijoj i transparentnijoj upotrebi javnih objekata, poštujući princip nediskriminacije i jednakog pristupa ranjivim grupama. Tehničku podršku sprovodi: Swiss PRO. Infrastrukturni projekat sprovodi: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Južna i istočna Srbija Braničevski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Golubac Finansijska podrška JLS
Uspostavljanje sistema e-Uprave u opštini Golubac Brže postupanje u skladu sa eZUP-om, dok će tri osnovne usluge vezane za građanski status prerasti u eUsluge. Opština Golubac Južna i istočna Srbija Braničevski okrug 8.470 2.140 10.610 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Golubac Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Južna i istočna Srbija Braničevski okrug 0 0 0 siva-bg
Rodna ravnopravnost Politike rodne ravnopravnosti Golubac Tehnička podrška JLS
Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za unapređenje lokalnih mehanizama i politika rodne ravnopravnosti, uspostavljanje lokalnih Ženskih odborničkih mreža, izgradnju kapaciteta za predstavnice ŽOM, kao i za izradu godišnjeg plana rada i sprovođenje aktivnosti javnog zagovaranja. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Južna i istočna Srbija Braničevski okrug 0 0 0 roze-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Ivanjica Finansijska podrška JLS
Zajedno smo otporniji Osim proširenja postojeće usluge pomoći u kući na dodatnih 40 korisnika/ca iz udaljenih seoskih područja, kvalitet će biti unapređen medicinskom i psihološkom podrškom da bi se adekvatno odgovorilo na posledice pandemije kovid 19 virusa. Opština Ivanjica Šumadija i zapadna Srbija Moravički okrug 15.975 2.175 18.150 siva-bg
Rodna ravnopravnost Mehanizmi za rodnu ravnopravnost Ivanjica Finansijska podrška JLS
Jednake mogućnosti Podizanje nivoa svesti među ženama u ruralnim područjima i predstavnicima lokalnih samouprava o rodnoj ravnopravnosti kroz niz radionica. Ekonomsko osnaživanje žena u ruralnim područjima i pružanje podsticaja za pokretanje sopstvenog poslovanja putem odabira 20 žena koje će dobiti opremu za pokretanje proizvodnje mini deserta/kolača. Opština Ivanjica Šumadija i zapadna Srbija Moravički okrug 3.404 1.227 4.631 roze-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Ivanjica Finansijska podrška JLS
Od srca srcu Savetovalište i terapijska usluga za porodice osoba sa invaliditetom, sa naglaskom na braću i sestre dece sa invaliditetom, u cilju njihovog osnaživanja za bolju socijalnu uključenost. Opština Ivanjica Šumadija i zapadna Srbija Moravički okrug 11.792 1.410 13.202 siva-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Ivanjica Finansijska podrška JLS
Ivanjica opštinska uprava - Javna služba za građane Uvođenje Virtuelnog matičara odnosno novih eUsluga za izdavanje potvrda o građanskom statusu Opština Ivanjica Šumadija i zapadna Srbija Moravički okrug 8.880 1.860 10.740 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Socijalno inovativni projekti Ivanjica Finansijska podrška JLS
Za bolju budućnost Ukupno 63 korisnika i korisnice uspešno su završili akreditovanu obuku za gerontodomaćice i lične pratioce i svih 63 je angažovano u pružanju lokalnih usluga socijalne zaštite, od čega 37 na puno radno vreme. Pored ekonomskog osnaživanja korisnika, rezultat projekta je i proširenje dve usluge socijalne zaštite na ruralna područja, čime je povećan i obuhvat korisnika socijalne zaštite. Opština Ivanjica Društvo za dečiju i cerebralnu paralizu Ivanjica Šumadija i zapadna Srbija Moravički okrug 11.000 1.375 12.375 siva-bg
Socijalna uključenost Socijalno inovativni projekti Ivanjica Finansijska podrška OCD
Neurofidbek terapija za autističnu decu Obezbeđivanje neurofidbek terapije za decu sa invaliditetom, naročito za decu sa poremećajima iz domena autizma i poremećajima u razvoju, čime se poboljšavaju njihove psiho-socijalne sposobnosti; obezbeđivanje terapije, koja je trenutno dostupna samo u Ivanjici i Beogradu, i korisnicima u Dnevnom boravku „Zračak“ u Čačku; obuka stručnjaka koji sprovode naučna istraživanja i objavljivanje tih istraživanja u stručnom časopisu. Društvo za cerebralnu paralizu Ivanjica Dnevni boravak „Zračak“, Crveni krst Ivanjica Šumadija i zapadna Srbija Moravički okrug 12.042 2.146 14.188 siva-bg
Socijalna uključenost Procedure za finansiranje projekata OCD Ivanjica Tehnička podrška JLS
Unapređenje propisa i procedura za finansiranje lokalnih projekata koje sprovode organizacije civilnog društva Unapređenje Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava udruženjima za podsticanje projekte od javnog interesa, usvojenog 2018. godine, u smislu definisanja utvrđenih kriterijuma, transparentnijem ocenjivanju prijava i sukobu interesa; razvoj svih ostalih propisa u vezi sa utvrđivanjem javnog interesa i uspostavljanjem mehanizama za praćenje i evaluaciju projekata od javnog interesa koje sprovode OCD. Swiss PRO Šumadija i zapadna Srbija Moravički okrug 0 0 0 siva-bg
Dobro upravljanje Pružanje javnih usluga Jagodina Tehnička podrška JLS
Unapređenje pružanja usluga građanima i privredi Tehnička podrška JLS za unapređenje pružanja javnih usluga kao odgovor na potrebe građana izražene tokom istraživanja zadovoljstva građana kvalitetom usluga lokalne samouprave. Swiss PRO Šumadija i zapadna Srbija Pomoravski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Jagodina Finansijska podrška JLS
Jačanje e-Uprave u Jagodini Brže postupanje po osnovu e-ZUP-a kao i uspostaljvanje najmanje pet novih e-Usluga što će poboljšati efikasnost uprave i zadovoljstvo građana. Grad Jagodina Šumadija i zapadna Srbija Pomoravski okrug 8.630 1.940 10.570 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Pružanje javnih usluga Knić Tehnička podrška JLS
Unapređenje pružanja usluga građanima i privredi Tehnička podrška JLS za unapređenje pružanja javnih usluga kao odgovor na potrebe građana izražene tokom istraživanja zadovoljstva građana kvalitetom usluga lokalne samouprave. Swiss PRO Šumadija i zapadna Srbija Šumadijski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Rodna ravnopravnost Mehanizmi za rodnu ravnopravnost Knić Finansijska podrška JLS
Povećana dostupnost starijim licima iz udaljenih naselja uslugama zdravstvene zaštite sa fokusom na žene Poboljšanje pružanja zdravstvenih usluga i postizanje jednakog pristupa zdravstvenim uslugama za sve građane, posebno starije žene u osam mesnih zajednica u opštini. Opština Knić Dom zdravlja "Danica i Kosta Šamanović" Knić Šumadija i zapadna Srbija Šumadijski okrug 3.404 2.515 5.919 roze-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Knić Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Šumadija i zapadna Srbija Šumadijski okrug 0 0 0 siva-bg
Socijalna uključenost Savetodavne službe za građane i građanke Knić Finansijska podrška JLS
Podrška za uspostavljanje savetodavne službe za građane i građanke Diplomirani pravnik/ca će raditi puno radno vreme po sledećem rasporedu: dva dana u zgradi opštine (sa omogućenim pristupom za OSI) i tri dana na terenu u kancelarijama mesnih zajednica u Gruži, Toponici i Barama gde je veliki broj socijalno ugroženih i starije populacije. Raspored rada je takođe u skladu sa lokalnim društvenim događajima. U planu je da podršku dobije 1000 korisnika/ca. Opština Knić Šumadija i zapadna Srbija Šumadijski okrug 15.328 1.411 16.739 siva-bg
Dobro upravljanje Administrativna efikasnost Knić Tehnička podrška JLS
Paketi podrške lokalnim samoupravama za 2021. Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama. Swiss PRO / SKGO Šumadija i zapadna Srbija Šumadijski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Rodna ravnopravnost Politike rodne ravnopravnosti Knić Tehnička podrška JLS
Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za unapređenje lokalnih mehanizama i politika rodne ravnopravnosti, uspostavljanje lokalnih Ženskih odborničkih mreža, izgradnju kapaciteta za predstavnice ŽOM, kao i za izradu godišnjeg plana rada i sprovođenje aktivnosti javnog zagovaranja. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Šumadija i zapadna Srbija Šumadijski okrug 0 0 0 roze-bg
Rodna ravnopravnost Politike rodne ravnopravnosti Knić Tehnička podrška JLS
Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za unapređenje lokalnih mehanizama i politika rodne ravnopravnosti, uspostavljanje lokalnih Ženskih odborničkih mreža, izgradnju kapaciteta za predstavnice ŽOM, kao i za izradu godišnjeg plana rada i sprovođenje aktivnosti javnog zagovaranja. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Šumadija i zapadna Srbija Šumadijski okrug 0 0 0 roze-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Knjaževac Finansijska podrška JLS
Unapređivanje kvaliteta života ranjivih grupa u opštini Knjaževac Zbog situacije sa pandemijom kovid 19 virusa, došlo je do primetnog porasta potrebe za uslugom pomoći u kući za starija lica i ličnih pratilaca za decu sa invaliditetom, stoga će projekat proširiti obuhvat korisnika/ca za obe usluge za 30%, dok će kvalitet usluga ostati na istom nivou. Opština Knjaževac Južna i istočna Srbija Zaječarski okrug 15.975 2.515 18.490 siva-bg
Dobro upravljanje Građansko učešće i transparentnost Knjaževac Tehnička podrška JLS
Paketi podrške lokalnim samoupravama za 2020. Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama. Swiss PRO / SKGO Južna i istočna Srbija Zaječarski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Dobro upravljanje i infrastrukturni projekti Knjaževac Tehnička podrška JLS
Rekonstrukcija kompleksa gradskog stadiona u opštini Knjaževac Tehnička podrška JLS u integraciji principa dobrog upravljanja u infrastrukturni projekat koji je podržala Kraljevina Norveška kroz projekat Norveška za vas, doprinosi odgovornijoj i transparentnijoj upotrebi javnih objekata, poštujući princip nediskriminacije i jednakog pristupa ranjivim grupama. Tehničku podršku sprovodi: Swiss PRO. Infrastrukturni projekat sprovodi: Norveška za vas. Swiss PRO Norveška za vas Južna i istočna Srbija Zaječarski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Knjaževac Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Južna i istočna Srbija Zaječarski okrug 0 0 0 siva-bg
Dobro upravljanje Antikorupcijske politike Knjaževac Tehnička podrška JLS
Paketi podrške lokalnim samoupravama za 2021. Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama. Swiss PRO / SKGO Južna i istočna Srbija Zaječarski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Otvoreni podaci Knjaževac Tehnička podrška JLS
Unapređenje dostupnosti otvorenih podataka Tehnička podrška JLS za razvoj regulatornih i institucionalnih okvira za otvaranje podataka, određivanje prioriteta otvorenih podataka, izgradnju kapaciteta, uspostavljanje mehanizama za ažuriranje i upravljanje otvorenim podacima, kao i participativni pristup i saradnju sa javnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom u definisanju potreba. Swiss PRO DCG doo Južna i istočna Srbija Zaječarski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Koceljeva Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Šumadija i zapadna Srbija Mačvanski okrug 0 0 0 siva-bg
Dobro upravljanje Antikorupcijske politike Kosjerić Tehnička podrška JLS
Paketi podrške lokalnim samoupravama za 2020. Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama. Swiss PRO / SKGO Šumadija i zapadna Srbija Zlatiborski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Kosjerić Finansijska podrška JLS
Unapređenje e-Uprave u Kosjeriću Uvode se četiri eUsluge koje se odnose na matični registar i podnošenje primedbi zaštitniku prava pacijenata. Opština Kosjerić Šumadija i zapadna Srbija Zlatiborski okrug 7.000 1.940 8.940 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Podstandardna romska naselja Kragujevac Finansijska podrška OCD
Zajedno za zdraviji i uredniji život Roma u Kormanu Poboljšanje sanitarnih uslova za 23 romska domaćinstva u podstandardnom naselju Korman kod Kragujevca. Ovo će se postići putem čišćenja i uklanjanja smeća iz naselja, obezbeđenjem kontejnera za otpad, kanti i kesa za smeće u koordinaciji sa JKP „Šumadija“, kompletne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u saradnji sa Institutom za javno zdravlje i poboljšanjem pristupa naseljima kroz osiguravanje postojećeg mosta rukohvatima na obe strane. Pored toga, stanovnici će se edukovati o zdravstvenim i socijalno-ekonomskim pitanjima, kao i o značaju zdravog života i higijene za zdravlje, posebno u kontekstu epidemije kovida 19. Udruženje Integrativni global centar Grad Kragujevac Šumadija i zapadna Srbija Šumadijski okrug 12.637 0 12.637 siva-bg
Dobro upravljanje Pružanje javnih usluga Kragujevac Tehnička podrška JLS
Unapređenje pružanja usluga građanima i privredi Tehnička podrška JLS za unapređenje pružanja javnih usluga kao odgovor na potrebe građana izražene tokom istraživanja zadovoljstva građana kvalitetom usluga lokalne samouprave. Swiss PRO Šumadija i zapadna Srbija Šumadijski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Rodna ravnopravnost Mehanizmi za rodnu ravnopravnost Kragujevac Finansijska podrška JLS
Pravo na ravnopravnost između muškaraca i žena kao ključ društvenog uspeha grada Kragujevca Podizanje nivoa svesti među mladim ljudima o rodnoj ravnopravnosti, očuvanju i unapređenju zdravlja i sprečavanju rodno zasnovanog nasilja kroz niz edukacija. Grad Kragujevac Dom zdravlja Kragujevac, Crveni krst Kragujevac, Centar za socijalni rad "Solidarnost" Kragujevac i Centar za razvoj usluga socijalne zaštite "Kneginja Ljubica" Kragujevac Šumadija i zapadna Srbija Šumadijski okrug 3.402 0 3.402 roze-bg
Dobro upravljanje Dobro upravljanje i infrastrukturni projekti Kragujevac Tehnička podrška JLS
Izgradnja otvorenih sportskih terena u Velikom parku Tehnička podrška JLS u integraciji principa dobrog upravljanja u infrastrukturni projekat koji je finansiran od strane EU kroz program EU PRO, doprinosi odgovornijoj i transparentnijoj upotrebi javnih objekata, poštujući princip nediskriminacije i jednakog pristupa ranjivim grupama. Tehničku podršku sprovodi: Swiss PRO. Infrastrukturni projekat sprovodi: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Šumadija i zapadna Srbija Šumadijski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Kragujevac Finansijska podrška JLS
e-Uprava grada Kragujevca - Stub dobre uprave Unapređenje postupanja po osnovu e-ZUP-a i uvođenje novih e-Usluga što će dovesti do bolje transparentnosti i efikasnosti gradske uprave i većeg zadovoljstva građana pruženim uslugama. Grad Kragujevac Šumadija i zapadna Srbija Šumadijski okrug 6.880 2.370 9.250 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Kragujevac Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Šumadija i zapadna Srbija Šumadijski okrug 0 0 0 siva-bg
Socijalna uključenost Socijalno inovativni projekti Kragujevac Finansijska podrška OCD
Kutak za promene Pružanje vršnjačke podrške korisnicima Centra za dnevni boravak za mlade sa problematičnim ponašanjem od strane bivših korisnika Centra, koji će podeliti sopstveno iskustvo u cilju sprečavanja maloletničke delinkvencije; svi korisnici dobiće stručnu podršku u okviru raznih radionica. Udruženje za društveni razvoj mladih „Interaktiv“ Centar za razvoj usluga socijalne zaštite Kragujevac Šumadija i zapadna Srbija Šumadijski okrug 13.841 0 13.841 siva-bg
Socijalna uključenost Socijalno inovativni projekti Kragujevac Finansijska podrška OCD
Lokalna partnerstva za zapošljavanje ranjivih grupa Obezbeđivanje sertifikovanog programa obuke na radnom mestu za razna zanimanja za najranjivije grupe, uključujući uspostavljanje saradnje svih relevantnih aktera u osmišljavanju novih mera za ranjive grupe u okviru novog Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje. Razvojni biznis centar Kragujevac Grad Kragujevac Šumadija i zapadna Srbija Šumadijski okrug 13.818 719 14.537 siva-bg
Socijalna uključenost Procedure za finansiranje projekata OCD Kragujevac Tehnička podrška JLS
Unapređenje propisa i procedura za finansiranje lokalnih projekata koje sprovode organizacije civilnog društva Unapređenje lokalnih propisa za utvrđivanje javnog interesa i finansiranje projekata koje sprovode OCD, naročito u smislu ponovne procene javnog interesa i uspostavljanje mehanizama praćenja i evaluacije projekata koje sprovode OCD. Swiss PRO Šumadija i zapadna Srbija Šumadijski okrug 0 0 0 siva-bg
Dobro upravljanje Otvoreni podaci Kragujevac Tehnička podrška JLS
Unapređenje dostupnosti otvorenih podataka Tehnička podrška JLS za razvoj regulatornih i institucionalnih okvira za otvaranje podataka, određivanje prioriteta otvorenih podataka, izgradnju kapaciteta, uspostavljanje mehanizama za ažuriranje i upravljanje otvorenim podacima, kao i participativni pristup i saradnju sa javnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom u definisanju potreba. Swiss PRO DCG doo Šumadija i zapadna Srbija Šumadijski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Pružanje javnih usluga Kraljevo Tehnička podrška JLS
Unapređenje pružanja usluga građanima i privredi Tehnička podrška JLS za unapređenje pružanja javnih usluga kao odgovor na potrebe građana izražene tokom istraživanja zadovoljstva građana kvalitetom usluga lokalne samouprave. Swiss PRO Šumadija i zapadna Srbija Raški okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Rodna ravnopravnost Mehanizmi za rodnu ravnopravnost Kraljevo Finansijska podrška JLS
Horizontalno i vertikalno osnaživanje žena sa invaliditetom Organizacija i sprovođenje niza kurseva obuke za žene sa invaliditetom radi poboljšanja kvaliteta života i stvaranja većih mogućnosti putem usvajanja praktičnih veština i znanja. Aktivnosti obuhvataju osnaživanje ličnih asistenata kao i članova Mehanizma za rodnu ravnopravnost. Grad Kraljevo Centar lokalnih usluga grada Kraljeva Šumadija i zapadna Srbija Raški okrug 3.276 1.149 4.425 roze-bg
Dobro upravljanje Dobro upravljanje i infrastrukturni projekti Kraljevo Tehnička podrška JLS
Izgradnja pristupnih puteva do atletskog stadiona za osobe sa invaliditetom Tehnička podrška JLS u integraciji principa dobrog upravljanja u infrastrukturni projekat koji je finansiran od strane EU kroz program EU PRO, doprinosi odgovornijoj i transparentnijoj upotrebi javnih objekata, poštujući princip nediskriminacije i jednakog pristupa ranjivim grupama. Tehničku podršku sprovodi: Swiss PRO. Infrastrukturni projekat sprovodi: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Šumadija i zapadna Srbija Raški okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Kraljevo Finansijska podrška JLS
Uvođenje e-Usluge za podnošenje zahteva za poljoprivredne subvencije Uspostavljanje nove eUsluge vezana za podnošenje zahteva za poljoprivredne subvencije Grad Kraljevo Šumadija i zapadna Srbija Raški okrug 7.700 2.120 9.820 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Kraljevo Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Šumadija i zapadna Srbija Raški okrug 0 0 0 siva-bg
Socijalna uključenost Socijalno inovativni projekti Kraljevo Finansijska podrška OCD
Socijalna uključenost kroz DAFF model agrobiznisa Obuka za rad u poljoprivredi za mlade u ruralnim područjima Zlatiborskog, Raškog i Šumadijskog okruga u cilju poboljšavanja veština i bolje zapošljivosti ranjivih grupa. „Udruženje Fenomena“ Regionalna razvojna agencija Zlatibor, Centar za socijalni rad „Solidarnost“, Poljoprivredno-hemijska škola „Đorđe Radić“ Šumadija i zapadna Srbija Raški okrug 13.954 1.500 15.454 siva-bg
Socijalna uključenost Podstandardna romska naselja Kruševac Finansijska podrška OCD
Imamo i pravo da vodimo zdrav život! Unapređenje dostupnosti zdravstvenih i usluga socijalne zaštite, jačanje svesti o pandemiji kovida 19 i podsticanje promeni ponašanja 30 porodica iz neformalnog naselja u Kruševcu. One će biti upoznate i obučene u korišćenju digitalnih tehnologija u cilju lakšeg pristupa zdravstvenim i uslugama socijalne zaštite, dok će stručni tim koji čine socijalni radnik, psiholog, lekar i nutricionista neposredno da ih savetuju. Organizovaće se lekarske pregledi starih i hroničnih pacijenata, dok će zdravstveni medijator redovno da sprovodi terenske posete. Udruženje zdravstvenih radnika Nacionalne asocijacije Rasinskog okruga Udruženje građana „Romani cikna“ Šumadija i zapadna Srbija Rasinski okrug 12.228 391 12.619 siva-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Kruševac Tehnička podrška JLS
Unapređenje e-Uprave i e-Usluga Tehnička podrška JLS za unapređenje eUprave i eUsluga. Swiss PRO DCG doo Šumadija i zapadna Srbija Rasinski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Rodna ravnopravnost Mehanizmi za rodnu ravnopravnost Kruševac Finansijska podrška JLS
Uključi se i unapredi lokalnu zajednicu Upoznavanje žena iz 54 mesne zajednice grada Kruševca sa radom mesnih zajednica i načinima učešća u procesu donošenja odluka, organizovanjem radionica o ženskom preduzetništvu i umrežavanjem, kao i obukom za pisanje poslovnih planova i projekata tako da žene mogu da svoje ideje pretvore u konkretne projekte i prijave se za dodelu sredstava. Grad Kruševac Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga Šumadija i zapadna Srbija Rasinski okrug 2.782 0 2.782 roze-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Kruševac Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Šumadija i zapadna Srbija Rasinski okrug 0 0 0 siva-bg
Socijalna uključenost Socijalno inovativni projekti Kruševac Finansijska podrška OCD
Narcis Osnivanje Savetovališta za osobe obolele od raka kako bi im se obezbedila pomoć koja nije obuhvaćena redovnom bolničkom hemioterapijom; pomoć dostupna četiri sata dnevno tokom pet radnih dana pružiće usluge kvalifikovanog psihologa, nutricioniste, socijalnog radnika, fizioterapeuta i medicinske sestre, koji će biti angažovani sa evidencije nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje. Udruženje zdravstvenih radnika Rasinskog okruga Opšta bolnica Kruševac, Društvo Srbije za borbu protiv raka Podružnica Kruševac Šumadija i zapadna Srbija Rasinski okrug 13.777 1.848 15.625 siva-bg
Dobro upravljanje Otvoreni podaci Kruševac Tehnička podrška JLS
Unapređenje dostupnosti otvorenih podataka Tehnička podrška JLS za razvoj regulatornih i institucionalnih okvira za otvaranje podataka, određivanje prioriteta otvorenih podataka, izgradnju kapaciteta, uspostavljanje mehanizama za ažuriranje i upravljanje otvorenim podacima, kao i participativni pristup i saradnju sa javnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom u definisanju potreba. Swiss PRO DCG doo Šumadija i zapadna Srbija Rasinski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Dobro upravljanje i infrastrukturni projekti Kučevo Tehnička podrška JLS
Kulturno srce Homolja Tehnička podrška JLS u integraciji principa dobrog upravljanja u infrastrukturni projekat koji je podržala Kraljevina Norveška kroz projekat Norveška za vas, doprinosi odgovornijoj i transparentnijoj upotrebi javnih objekata, poštujući princip nediskriminacije i jednakog pristupa ranjivim grupama. Tehničku podršku sprovodi: Swiss PRO. Infrastrukturni projekat sprovodi: Norveška za vas. Swiss PRO Norveška za vas Južna i istočna Srbija Braničevski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Dobro upravljanje i infrastrukturni projekti Kučevo Tehnička podrška JLS
Pouzdano i sigurno vodosnabdevanje za stanovništvo Kučeva Tehnička podrška JLS u integraciji principa dobrog upravljanja u infrastrukturni projekat koji je finansiran od strane EU kroz program EU PRO, doprinosi odgovornijoj i transparentnijoj upotrebi javnih objekata, poštujući princip nediskriminacije i jednakog pristupa ranjivim grupama. Tehničku podršku sprovodi: Swiss PRO. Infrastrukturni projekat sprovodi: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Južna i istočna Srbija Braničevski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Građansko učešće i transparentnost Kučevo Tehnička podrška JLS
Paketi podrške lokalnim samoupravama za 2019. Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama. Swiss PRO / SKGO Južna i istočna Srbija Braničevski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Kučevo Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Južna i istočna Srbija Braničevski okrug 0 0 0 siva-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Kuršumlija Tehnička podrška JLS
Unapređenje e-Uprave i e-Usluga Tehnička podrška JLS za unapređenje eUprave i eUsluga. Swiss PRO DCG doo Južna i istočna Srbija Toplički okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Dobro upravljanje i infrastrukturni projekti Kuršumlija Tehnička podrška JLS
Zamena azbestnih cevi u vodovodnoj mreži u Kuršumliji Tehnička podrška JLS u integraciji principa dobrog upravljanja u infrastrukturni projekat koji je finansiran od strane EU kroz program EU PRO, doprinosi odgovornijoj i transparentnijoj upotrebi javnih objekata, poštujući princip nediskriminacije i jednakog pristupa ranjivim grupama. Tehničku podršku sprovodi: Swiss PRO. Infrastrukturni projekat sprovodi: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Južna i istočna Srbija Toplički okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Kuršumlija Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Južna i istočna Srbija Toplički okrug 0 0 0 siva-bg
Dobro upravljanje Otvoreni podaci Kuršumlija Tehnička podrška JLS
Unapređenje dostupnosti otvorenih podataka Tehnička podrška JLS za razvoj regulatornih i institucionalnih okvira za otvaranje podataka, određivanje prioriteta otvorenih podataka, izgradnju kapaciteta, uspostavljanje mehanizama za ažuriranje i upravljanje otvorenim podacima, kao i participativni pristup i saradnju sa javnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom u definisanju potreba. Swiss PRO DCG doo Južna i istočna Srbija Toplički okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Lajkovac Tehnička podrška JLS
Unapređenje e-Uprave i e-Usluga Tehnička podrška JLS za unapređenje eUprave i eUsluga. Swiss PRO DCG doo Šumadija i zapadna Srbija Kolubarski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Lajkovac Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Šumadija i zapadna Srbija Kolubarski okrug 0 0 0 siva-bg
Dobro upravljanje Otvoreni podaci Lajkovac Tehnička podrška JLS
Unapređenje dostupnosti otvorenih podataka Tehnička podrška JLS za razvoj regulatornih i institucionalnih okvira za otvaranje podataka, određivanje prioriteta otvorenih podataka, izgradnju kapaciteta, uspostavljanje mehanizama za ažuriranje i upravljanje otvorenim podacima, kao i participativni pristup i saradnju sa javnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom u definisanju potreba. Swiss PRO DCG doo Šumadija i zapadna Srbija Kolubarski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Lapovo Finansijska podrška JLS
Pomoći u kući – za one kojima je najpotrebnija Proširenje usluge pomoći u kući na dodatnih 32 korisnika/ce, koji/e su u stanju potrebe zbog pandemije kovid 19 virusa. Opština Lapovo Centar za socijalni rad „Šumadija” za Batočinu, Raču i Lapovo Šumadija i zapadna Srbija Šumadijski okrug 9.105 15.560 24.665 siva-bg
Dobro upravljanje Pružanje javnih usluga Lapovo Tehnička podrška JLS
Unapređenje pružanja usluga građanima i privredi Tehnička podrška JLS za unapređenje pružanja javnih usluga kao odgovor na potrebe građana izražene tokom istraživanja zadovoljstva građana kvalitetom usluga lokalne samouprave. Swiss PRO Šumadija i zapadna Srbija Šumadijski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Antikorupcijske politike Lapovo Tehnička podrška JLS
Paketi podrške lokalnim samoupravama za 2020. Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama. Kroz paket podrške za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou lokalna samouprava dobija podršku za, ukoliko je potrebno, izradu i usvajanje potpuno novog ili reviziju postojećeg Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) i formiranje tela za praćenje primene ovog dokumenta u skladu s obavezom iz Akcionog plana za Poglavlje 23 i modelom koji je izradila Agencija za sprečavanje korupcije uz podršku SKGO, kao i podršku za sprovođenje LAP-a u 5, 6 ili 7 odabranih rizičnih oblasti, donošenjem akata izrađenim po ugledu na SKGO modele, kao i obukom zaposlenih koji će ove akte primenjivati u lokalnoj samoupravi. U okviru ovog paketa, opština Lapovo je dobila stručnu savetodavnu podršku za reviziju postojećeg LAP-a, formiranje privremenog tela za praćenje primene LAP-a, donošenje dodatnih 16 lokalnih akata (opštih i pojedinačnih), među kojima su: Etički kodeks funkcionera lokalne samouprave, Odluka o prijavljivanju i upravljanju privatnim interesima javnih funkcionera u postupku donošenja opštih akata, Pravilnik o upravljanju sukobom interesa zaposlenih u upravi, Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja, kao i Odluka o kontroli prijema i realizacije donacija koje prima JLS. Tokom trajanja paketa organizovano je 11 obuka o primeni usvojenih akata za ukupno 72 učesnika. Swiss PRO / SKGO Šumadija i zapadna Srbija Šumadijski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Podstandardna romska naselja Lebane Finansijska podrška OCD
Kao prvo, voda i kanalizacija! Poboljšanje sanitarnih uslova obezbeđivanjem pristupa vodi za stanovnike četiri romska naselja u Lebanu (Bošnjaci 1, Bošnjaci 2, sela Čenovac i Štulac) izradom tehničke dokumentacije za vodovod i kanalizaciju. YUROM Centar Udruženje „Avutnipe - Budućnost“ Lebane Južna i istočna Srbija Jablanički okrug 10.833 0 10.833 siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Lebane Finansijska podrška JLS
Odgovor lokalne zajednice na kovid 19 Osim redovne vrste pomoći u kući za korisnike/ce u seoskim područjima, u svetlu pandemije kovid 19 virusa, negovatelji će pružati pomoć korisnicima u vezi sa vakcinacijom. Opština Lebane Centar za socijalni rad Lebane Južna i istočna Srbija Jablanički okrug 13.675 1.885 15.560 siva-bg
Dobro upravljanje Otvoreni podaci Lebane Tehnička podrška JLS
Unapređenje dostupnosti otvorenih podataka Tehnička podrška JLS za razvoj regulatornih i institucionalnih okvira za otvaranje podataka, određivanje prioriteta otvorenih podataka, izgradnju kapaciteta, uspostavljanje mehanizama za ažuriranje i upravljanje otvorenim podacima, kao i participativni pristup i saradnju sa javnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom u definisanju potreba. Swiss PRO DCG doo Južna i istočna Srbija Jablanički okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Podstandardna romska naselja Leskovac Finansijska podrška OCD
Čak i posle pandemije ostajemo uz sakupljače Poboljšanje bezbednosti na radu i podrška za obnavljanje izvora sredstava za život za 53 sakupljača sekundarnih sirovina Roma iz podstandardnog naselja Podvrće. Ovo će biti ostvareno osiguravanjem bezbednog rada sakupljača kroz donaciju kompletnog paketa zaštitne opreme i povećanje njihovih prihoda obezbeđivanjem jedne prese za baliranje, čime će se povećati cena sekundarnih sirovina. Pored toga, korisnici će biti motivisani da osnuju ili se priključe već formiranom udruženju sakupljača kako bi legalizovali svoj rad i poboljšali radni status u pogledu doprinosa za penzijsko osiguranje. Vučje-Porečje Južna i istočna Srbija Jablanički okrug 12.733 0 12.733 siva-bg
Socijalna uključenost Podstandardna romska naselja Leskovac Finansijska podrška OCD
Ekonomsko osnaživanje Roma i Romkinja: unapređenje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje Osnaživanje mladih romske nacionalnosti putem stručne obuke 10 Roma i Romkinja do 30 godina starosti u cilju unapređenja njihovih kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje. Romska obnova, saradnja i alternativa - ROSA Južna i istočna Srbija Jablanički okrug 12.509 0 12.509 siva-bg
Dobro upravljanje Dobro upravljanje i infrastrukturni projekti Leskovac Tehnička podrška JLS
Unapređenje energetske efikasnosti u Osnovnoj školi „Vasa Pelagić“ Tehnička podrška JLS u integraciji principa dobrog upravljanja u infrastrukturni projekat koji je finansiran od strane EU kroz program EU PRO, doprinosi odgovornijoj i transparentnijoj upotrebi javnih objekata, poštujući princip nediskriminacije i jednakog pristupa ranjivim grupama. Tehničku podršku sprovodi: Swiss PRO. Infrastrukturni projekat sprovodi: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Južna i istočna Srbija Jablanički okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Socijalno inovativni projekti Leskovac Finansijska podrška OCD
Borba za pravo na detinjstvo Ciklusi edukativnih i savetodavnih radionica o sprečavanju prevremenog stupanja u brak kod romskog stanovništva, uključujući učenike i njihove roditelje, koji se sprovode u saradnji sa nekoliko osnovnih škola, centara za socijalni rad i lokalnih samouprava. Romska obnova, saradnja i alternativa - ROSA Južna i istočna Srbija Jablanički okrug 13.772 0 13.772 siva-bg
Socijalna uključenost Socijalno inovativni projekti Leskovac Finansijska podrška OCD
Nove afirmativne mere za samozapošljavanjei bolji položaj Roma u sakupljanju sekundarnih sirovina Plan detaljne regulacije obezbediće uslove za izgradnju pešačkih staza i vidikovaca na lokalitetu Skobaljić grad, što će povećati korišćenje prirodnih potencijala ovog područja za rekreaciju i razvoj turizma i omogućiti privredne aktivnosti koje se oslanjaju na ovaj novi turistički proizvod. Predviđeno je proširenje kapaciteta lokalnih turističkih objekata sa postojećih 130 na 325 kreveta u narednih pet godina. „Porečje“-Vučje Tri romske zadruge sakupljača otpada Južna i istočna Srbija Jablanički okrug 13.865 0 13.865 siva-bg
Socijalna uključenost Socijalno inovativni projekti Leskovac Finansijska podrška OCD
Uspostavljanje programa za podršku u učenju za decu iz ranjivih grupa u Leskovcu Pružanje obrazovne podrške romskoj deci i deci bez roditeljskog staranja putem dodatnih časova u malim grupama, angažujući četiri nezaposlena nastavnika iz ranjivih grupa sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Udruženje „Narodni parlament“ Centar za socijalni rad Leskovac Južna i istočna Srbija Jablanički okrug 13.851 2.535 16.386 siva-bg
Dobro upravljanje Otvoreni podaci Leskovac Tehnička podrška JLS
Unapređenje dostupnosti otvorenih podataka Tehnička podrška JLS za razvoj regulatornih i institucionalnih okvira za otvaranje podataka, određivanje prioriteta otvorenih podataka, izgradnju kapaciteta, uspostavljanje mehanizama za ažuriranje i upravljanje otvorenim podacima, kao i participativni pristup i saradnju sa javnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom u definisanju potreba. Swiss PRO DCG doo Južna i istočna Srbija Jablanički okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Loznica Finansijska podrška JLS
Klub seniora – podrška za aktivnu starost Psihološka podrška i usluge zdravstvenog savetovanja kroz različite radionice i programe za starija lica, uz pripremu socijalnih karti starijih domaćinstava u ruralnim područjima. Grad Loznica Centar za socijalni rad Loznica Šumadija i zapadna Srbija Mačvanski okrug 15.600 1.745 17.345 siva-bg
Dobro upravljanje Pružanje javnih usluga Loznica Tehnička podrška JLS
Unapređenje pružanja usluga građanima i privredi Tehnička podrška JLS za unapređenje pružanja javnih usluga kao odgovor na potrebe građana izražene tokom istraživanja zadovoljstva građana kvalitetom usluga lokalne samouprave. Swiss PRO Šumadija i zapadna Srbija Mačvanski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Loznica Finansijska podrška JLS
Zajedno u podršci roditelja dece sa invaliditetom Međusektorski pristup u savetovanju i terapijskim uslugama za decu sa invaliditetom i njihove porodice u cilju poboljšanja porodičnih odnosa i sticanja veština za samostalan i produktivan život u društvu. Grad Loznica Centar za socijalni rad Loznica Šumadija i zapadna Srbija Mačvanski okrug 11.790 1.333 13.123 siva-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Loznica Finansijska podrška JLS
Unapređenje e-Uprave u Loznici Osnivanje elektronske pisarnice čime se unapređuje transparentnost i efikasnost lokalne uprave u pružanju javnih usluga Grad Loznica Šumadija i zapadna Srbija Mačvanski okrug 7.280 1.820 9.100 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Antikorupcijske politike Loznica Tehnička podrška JLS
Paketi podrške lokalnim samoupravama za 2019. Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama. Swiss PRO / SKGO Šumadija i zapadna Srbija Mačvanski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Loznica Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Šumadija i zapadna Srbija Mačvanski okrug 0 0 0 siva-bg
Rodna ravnopravnost Politike rodne ravnopravnosti Loznica Tehnička podrška JLS
Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za unapređenje lokalnih mehanizama i politika rodne ravnopravnosti, uspostavljanje lokalnih Ženskih odborničkih mreža, izgradnju kapaciteta za predstavnice ŽOM, kao i za izradu godišnjeg plana rada i sprovođenje aktivnosti javnog zagovaranja. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Šumadija i zapadna Srbija Mačvanski okrug 0 0 0 roze-bg
Dobro upravljanje Otvoreni podaci Loznica Tehnička podrška JLS
Unapređenje dostupnosti otvorenih podataka Tehnička podrška JLS za razvoj regulatornih i institucionalnih okvira za otvaranje podataka, određivanje prioriteta otvorenih podataka, izgradnju kapaciteta, uspostavljanje mehanizama za ažuriranje i upravljanje otvorenim podacima, kao i participativni pristup i saradnju sa javnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom u definisanju potreba. Swiss PRO DCG doo Šumadija i zapadna Srbija Mačvanski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Otvoreni podaci Lučani Tehnička podrška JLS
Unapređenje dostupnosti otvorenih podataka Tehnička podrška JLS za razvoj regulatornih i institucionalnih okvira za otvaranje podataka, određivanje prioriteta otvorenih podataka, izgradnju kapaciteta, uspostavljanje mehanizama za ažuriranje i upravljanje otvorenim podacima, kao i participativni pristup i saradnju sa javnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom u definisanju potreba. Swiss PRO DCG doo Šumadija i zapadna Srbija Moravički okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Ljubovija Tehnička podrška JLS
Unapređenje e-Uprave i e-Usluga Tehnička podrška JLS za unapređenje eUprave i eUsluga Swiss PRO DCG doo Šumadija i zapadna Srbija Mačvanski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Rodna ravnopravnost Mehanizmi za rodnu ravnopravnost Ljubovija Finansijska podrška JLS
Uključivanje žena u donošenje odluka na lokalu Projekat adresira pitanje niskog učešćai žena u radu mesnih zajednica kroz organizovanje edukativnih radionica za 10 predstavnica svake od 22 mesne zajednice na kojima će se pružiti informacije o mogućnostima učešća žena u procesu donošenja odluka, kao i mogućnosti zajedničkog delovanja. Opština Ljubovija Centar za inkluziju Ljubovija Šumadija i zapadna Srbija Mačvanski okrug 2.791 272 3.063 roze-bg
Dobro upravljanje Dobro upravljanje i infrastrukturni projekti Ljubovija Tehnička podrška JLS
Unapređenje energetske efikasnosti sportskih objekata Tehnička podrška JLS u integraciji principa dobrog upravljanja u infrastrukturni projekat koji je finansiran od strane EU kroz program EU PRO, doprinosi odgovornijoj i transparentnijoj upotrebi javnih objekata, poštujući princip nediskriminacije i jednakog pristupa ranjivim grupama. Tehničku podršku sprovodi: Swiss PRO. Infrastrukturni projekat sprovodi: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Šumadija i zapadna Srbija Mačvanski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Rodna ravnopravnost Politike rodne ravnopravnosti Ljubovija Tehnička podrška JLS
Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za unapređenje lokalnih mehanizama i politika rodne ravnopravnosti, uspostavljanje lokalnih Ženskih odborničkih mreža, izgradnju kapaciteta za predstavnice ŽOM, kao i za izradu godišnjeg plana rada i sprovođenje aktivnosti javnog zagovaranja. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Šumadija i zapadna Srbija Mačvanski okrug 0 0 0 roze-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Majdanpek Tehnička podrška JLS
Unapređenje e-Uprave i e-Usluga Tehnička podrška JLS za unapređenje eUprave i eUsluga Swiss PRO DCG doo Južna i istočna Srbija Borski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Majdanpek Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Južna i istočna Srbija Borski okrug 0 0 0 siva-bg
Rodna ravnopravnost Politike rodne ravnopravnosti Majdanpek Tehnička podrška JLS
Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za unapređenje lokalnih mehanizama i politika rodne ravnopravnosti, uspostavljanje lokalnih Ženskih odborničkih mreža, izgradnju kapaciteta za predstavnice ŽOM, kao i za izradu godišnjeg plana rada i sprovođenje aktivnosti javnog zagovaranja. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Južna i istočna Srbija Borski okrug 0 0 0 roze-bg
Dobro upravljanje Pružanje javnih usluga Mali Zvornik Tehnička podrška JLS
Unapređenje pružanja usluga građanima i privredi Tehnička podrška JLS za unapređenje pružanja javnih usluga kao odgovor na potrebe građana izražene tokom istraživanja zadovoljstva građana kvalitetom usluga lokalne samouprave. Swiss PRO Šumadija i zapadna Srbija Mačvanski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Mali Zvornik Finansijska podrška JLS
e-Uprava u službi građana Mali Zvornik Poboljšano funkcionisanje Uslužnog centra, dok će pet usluga iz matičnih registara prerasti u e-Usluge Opština Mali Zvornik Šumadija i zapadna Srbija Mačvanski okrug 7.680 1.960 9.640 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Mali Zvornik Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Šumadija i zapadna Srbija Mačvanski okrug 0 0 0 siva-bg
Dobro upravljanje Pružanje javnih usluga Malo Crniće Tehnička podrška JLS
Unapređenje pružanja usluga građanima i privredi Tehnička podrška JLS za unapređenje pružanja javnih usluga kao odgovor na potrebe građana izražene tokom istraživanja zadovoljstva građana kvalitetom usluga lokalne samouprave. Swiss PRO Južna i istočna Srbija Braničevski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Savetodavne službe za građane i građanke Malo Crniće Finansijska podrška JLS
Podrška za uspostavljanje savetodavne službe za građane i građanke Diplomirani pravnik/ca će raditi puno radno vreme u opštinskoj kancelariji, sa utvrđenim planom rada na terenu, kako bi se savetodavne usluge pružile za najmanje 900 korisnika/ca. Opština Malo Crniće Južna i istočna Srbija Braničevski okrug 14.500 0 14.500 siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Malo Crniće Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Južna i istočna Srbija Braničevski okrug 0 0 0 siva-bg
Dobro upravljanje Antikorupcijske politike Merošina Tehnička podrška JLS
Paketi podrške lokalnim samoupravama za 2020. Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama. Swiss PRO / SKGO Južna i istočna Srbija Nišavski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Dobro upravljanje i infrastrukturni projekti Merošina Tehnička podrška JLS
Poboljšanje školske infrastrukture u naselju Balajnac i unapređenje inkluzije Roma i Romkinja Tehnička podrška JLS u integraciji principa dobrog upravljanja u infrastrukturni projekat koji je finansiran od strane EU kroz program EU PRO, doprinosi odgovornijoj i transparentnijoj upotrebi javnih objekata, poštujući princip nediskriminacije i jednakog pristupa ranjivim grupama. Tehničku podršku sprovodi: Swiss PRO. Infrastrukturni projekat sprovodi: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Južna i istočna Srbija Nišavski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Merošina Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Južna i istočna Srbija Nišavski okrug 0 0 0 siva-bg
Dobro upravljanje Pružanje javnih usluga Mionica Tehnička podrška JLS
Unapređenje pružanja usluga građanima i privredi Tehnička podrška JLS za unapređenje pružanja javnih usluga kao odgovor na potrebe građana izražene tokom istraživanja zadovoljstva građana kvalitetom usluga lokalne samouprave. Swiss PRO Šumadija i zapadna Srbija Kolubarski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Mionica Finansijska podrška JLS
Jačanje usluge pomoć u kući u Opštini Mionica Pružanje usluge pomoć u kući za pet korisnika uz angažovanje pet lica iz ranjivih grupa kao negovetalja, uz unapređenje usluge Kancelarije za pomoć u kući koja će pružiti dodatnu podršku za najmanje 100 korisnika. Opština Mionica Šumadija i zapadna Srbija Kolubarski okrug 10.287 1.155 11.442 siva-bg
Rodna ravnopravnost Politike rodne ravnopravnosti Mionica Tehnička podrška JLS
Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za unapređenje lokalnih mehanizama i politika rodne ravnopravnosti, uspostavljanje lokalnih Ženskih odborničkih mreža, izgradnju kapaciteta za predstavnice ŽOM, kao i za izradu godišnjeg plana rada i sprovođenje aktivnosti javnog zagovaranja. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Šumadija i zapadna Srbija Kolubarski okrug 0 0 0 roze-bg
Dobro upravljanje Otvoreni podaci Mionica Tehnička podrška JLS
Unapređenje dostupnosti otvorenih podataka Tehnička podrška JLS za razvoj regulatornih i institucionalnih okvira za otvaranje podataka, određivanje prioriteta otvorenih podataka, izgradnju kapaciteta, uspostavljanje mehanizama za ažuriranje i upravljanje otvorenim podacima, kao i participativni pristup i saradnju sa javnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom u definisanju potreba. Swiss PRO DCG doo Šumadija i zapadna Srbija Kolubarski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Negotin Finansijska podrška JLS
Deljenje besplatnih obroka u selima Braćevac i Tamnič Deliće se osnovni prehrambeni paketi ekonomski najugroženijim korisnicima/ama iz dva sela dvaput mesečno, što će unaprediti njihov kvalitet ishrane. Predložena usluga biće prelazno rešenje do uspostavljanja narodne kuhinje, što zahteva kompleksnije tehničke i finansijske resurse. Opština Negotin Južna i istočna Srbija Borski okrug 6.400 0 6.400 siva-bg
Socijalna uključenost Socijalno inovativni projekti Negotin Finansijska podrška JLS
Budimo jači Ukupno 36 dece sa poteškoćama u razvoju, uglavnom sa autizmom, dobilo je terapije logopeda i fizioterapeuta, koje su poboljšale njihovo zdravstveno, fizičko i mentalno stanje, kao i koncentraciju za učenje. Održivost projekta ima dobre izglede jer se oprema za terapije nalazi u Domu zdravlja i dostupna je kao redovna usluga. Opština Negotin Udruženje "Duga" Južna i istočna Srbija Borski okrug 10.580 1.450 12.030 siva-bg
Socijalna uključenost Procedure za finansiranje projekata OCD Negotin Tehnička podrška JLS
Unapređenje propisa i procedura za finansiranje lokalnih projekata koje sprovode organizacije civilnog društva Unapređenje postojeće procedure za podršku projektima od javnog interesa koje sprovode OCD, usvojene 2014. godine, i njeno usklađivanje sa novousvojenom Uredbom; unapređivanje svih ostalih propisa u vezi sa utvrđivanjem javnog značaja i uspostavljanjem mehanizama praćenja i evaluacije. Swiss PRO Južna i istočna Srbija Borski okrug 0 0 0 siva-bg
Dobro upravljanje Otvoreni podaci Negotin Tehnička podrška JLS
Unapređenje dostupnosti otvorenih podataka Tehnička podrška JLS za razvoj regulatornih i institucionalnih okvira za otvaranje podataka, određivanje prioriteta otvorenih podataka, izgradnju kapaciteta, uspostavljanje mehanizama za ažuriranje i upravljanje otvorenim podacima, kao i participativni pristup i saradnju sa javnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom u definisanju potreba. Swiss PRO DCG doo Južna i istočna Srbija Borski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Podstandardna romska naselja Niš Finansijska podrška OCD
NA PUTU KA SVRATIŠTU Poboljšanje pristupa pravu na obrazovanje za decu iz niških podstandardnih romskih naselja, posebno za takozvanu „decu ulice“, kroz mentorsku podršku u učenju, obrazovne i kreativne radionice i psiho-socijalnu pomoć deci i njihovim roditeljima. Aktivnosti će se sprovoditi u prostorijama Romskog kulturnog centra u vlasništvu grada Niša, a intervencija predstavlja prelaznu meru koja će dovesti do osnivanja svratišta za decu. Pored toga, direktni korisnici će podići nivo svesti o kovidu 19 povećavanjem znanja kroz zdravstvene radionice i podsticanje promena u ponašanju. Društvo za razvoj dece i omladine - Otvoreni klub Udruženje „Cvetno srce” i Grad Niš Južna i istočna Srbija Nišavski okrug 12.360 0 12.360 siva-bg
Socijalna uključenost Podstandardna romska naselja Niš Finansijska podrška OCD
Preduzeće, a ne smeće Uspostavljanje novog inovativnog načina sakupljanja sekundarnih sirovina putem veb-platforme odnesi.com koja će osigurati prikupljanje većih količina sekundarnih sirovina na način bezbedan po ljudsko zdravlje. Biće omogućeno i obnavljanje izvora sredstava za život za najmanje 15 sakupljača sekundarnih sirovina iz podstandardnih naselja u Nišu i Pirotu koji će koristiti opremu za reciklažu u okviru Reciklažnih centara u Nišu i Pirotu, koje je osnovao Republički sindikat sakupljača sekundarnih sirovina. Konačno, time će se stvoriti mogućnosti za uključivanje sakupljača u legalne tokove ekonomskih aktivnosti i bolji sistem za upravljanje otpadom. Republički sindikat sakupljača sekundarnih sirovina Udruženje „Amala” iz Niša i Udruženje „Amala 1” iz Pirota Južna i istočna Srbija Nišavski okrug 12.667 1.049 13.716 siva-bg
Dobro upravljanje Pružanje javnih usluga Niš Tehnička podrška JLS
Unapređenje pružanja usluga građanima i privredi Tehnička podrška JLS za unapređenje pružanja javnih usluga kao odgovor na potrebe građana izražene tokom istraživanja zadovoljstva građana kvalitetom usluga lokalne samouprave. Swiss PRO Južna i istočna Srbija Nišavski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Rodna ravnopravnost Mehanizmi za rodnu ravnopravnost Niš Finansijska podrška JLS
Osnaživanje mehanizama za rodnu ravnopravnost u Nišavskom okrugu Izgradnja kapaciteta za upravljanje projektnim ciklusom, dobro upravljanje i rodne politike, za ukupno sedam mehanizama za rodnu ravnopravnost na teritoriji grada Niša i gradskih opština grada Niša, zajedno sa formiranjem Regionalne mreže mehanizama za rodnu ravnopravnost za Nišavski okrug. Grad Niš Južna i istočna Srbija Nišavski okrug 3.397 0 3.397 roze-bg
Socijalna uključenost Socijalno inovativni projekti Niš Finansijska podrška OCD
Žene to mogu! - Podrška u zapošljavanju ranjivih žena Podrška boljoj zapošljivosti kroz razvoj veština nezaposlenih niskokvalifikovanih žena, samohranih majki i Romkinja iz Niša putem stručne obuke, praktičnog rada i psiho-socijalne podrške. Udruženje za razvoj dece i omladine - Otvoreni klub Udruženje za razvoj preduzetništva Južna i istočna Srbija Nišavski okrug 13.971 4.001 17.972 siva-bg
Dobro upravljanje Antikorupcijske politike Niš Tehnička podrška JLS
Paketi podrške lokalnim samoupravama za 2021. Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama. Swiss PRO / SKGO Južna i istočna Srbija Nišavski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Otvoreni podaci Niš Tehnička podrška JLS
Unapređenje dostupnosti otvorenih podataka Tehnička podrška JLS za razvoj regulatornih i institucionalnih okvira za otvaranje podataka, određivanje prioriteta otvorenih podataka, izgradnju kapaciteta, uspostavljanje mehanizama za ažuriranje i upravljanje otvorenim podacima, kao i participativni pristup i saradnju sa javnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom u definisanju potreba. Swiss PRO DCG doo Južna i istočna Srbija Nišavski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Rodna ravnopravnost Mehanizmi za rodnu ravnopravnost Nova Varoš Finansijska podrška JLS
ŽENE - jednake u biznisu Unapređenje znanja i veština žena iz ruralnih područja kroz formalnopravno povezivanje žena iz Nove Varoši u žensku mrežu koju čine žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava, žene na javnim funkcijama i žene predstavnice ekonomskog života. Sprovođenje četiri edukativne radionice na teme unapređenja lanca vrednosti u agroturizmu, digitalne pismenosti, eUsluga i eTrgovine uz pružanje primera dobre prakse. Opština Nova Varoš Regionalna razvojna agencija Zlatibor Šumadija i zapadna Srbija Zlatiborski okrug 3.404 786 4.190 roze-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Nova Varoš Finansijska podrška JLS
e-Možemo! Unapređenje pružanja usluga u skladu sa e-ZUP-om, što će poboljšati efikasnost i konkurentnost turističkog sektora i investicija dok će se uspostaviti ukupno deset novih e-usluga Opština Nova Varoš Šumadija i zapadna Srbija Zlatiborski okrug 8.500 2.500 11.000 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Nova Varoš Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Šumadija i zapadna Srbija Zlatiborski okrug 0 0 0 siva-bg
Socijalna uključenost Procedure za finansiranje projekata OCD Nova Varoš Tehnička podrška JLS
Unapređenje propisa i procedura za finansiranje lokalnih projekata koje sprovode organizacije civilnog društva Unapređenje postojećeg Pravilnika o finansiranju/zajedničkom finansiranju projekata od javnog interesa koje sprovode OCD (usklađenog sa novousvojenom Uredbom) u definisanju javnog interesa kako bi se sprečilo finansiranje svih OCD koje podnesu kompletnu dokumentaciju; unapređivanje svih ostalih propisa u vezi sa utvrđivanjem javnog interesa i uspostavljanjem mehanizama praćenja i evaluacije. Swiss PRO Šumadija i zapadna Srbija Zlatiborski okrug 0 0 0 siva-bg
Rodna ravnopravnost Politike rodne ravnopravnosti Nova Varoš Tehnička podrška JLS
Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za unapređenje lokalnih mehanizama i politika rodne ravnopravnosti, uspostavljanje lokalnih Ženskih odborničkih mreža, izgradnju kapaciteta za predstavnice ŽOM, kao i za izradu godišnjeg plana rada i sprovođenje aktivnosti javnog zagovaranja. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Šumadija i zapadna Srbija Zlatiborski okrug 0 0 0 roze-bg
Socijalna uključenost Podstandardna romska naselja Novi Pazar Finansijska podrška JLS
Poboljšanje pružanja zdravstvenih usluga u romskom naselju Blaževo u Novom Pazaru Poboljšanje pružanja zdravstvenih usluga u romskom naselju Blaževo u Novom Pazaru za 72 romske porodice (sa skoro 400 članova) putem lekarskih pregleda, predavanja i obezbeđivanja paketa higijenskih proizvoda. Grad Novi Pazar Udruženje građana „Otvorena ruka” Šumadija i zapadna Srbija Raški okrug 12.369 1.565 13.934 siva-bg
Socijalna uključenost Podstandardna romska naselja Novi Pazar Finansijska podrška OCD
Podrška učenju i razvoju dece romske nacionalnosti u odgovor na pandemiju kovida 19 Unapređenje pristupa obrazovanju 30 dece romske nacionalnosti iz neformalnog naselja Blaževo u Novom Pazaru organizovanjem radionica za sticanje digitalnih kompetencija, kao i obezbeđivanje IT opreme radi jačanja kapaciteta dece romske nacionalnosti da prate onlajn nastavu i izbegnu rano napuštanje školovanja. Muslimansko humanitarno društvo „Merhamet – Sandžak” Šumadija i zapadna Srbija Raški okrug 12.795 0 12.795 siva-bg
Dobro upravljanje Građansko učešće i transparentnost Novi Pazar Tehnička podrška JLS
Paketi podrške lokalnim samoupravama za 2020. Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama. Swiss PRO / SKGO Šumadija i zapadna Srbija Raški okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Novi Pazar Finansijska podrška JLS
Socio-rehabilitacijski klub za decu i omladinu sa problemima u ponašanju Inovativna usluga za poboljšanje mentalnog zdravlja i prevazilaženje psihosocijalnih barijera za decu i mlade sa problemima u ponašanju kroz individualno i grupno savetovanje mladih i njihovih roditelja. Služba će doprineti efikasnijoj prevenciji delinkventnog ponašanja dece i omladine, njihovoj boljoj integraciji u lokalnu zajednicu kao i osnaživanju porodice da postane funkcionalnija u podsticanju pozitivnog ponašanja dece. Za mlade od 15 do 20 godina projekat će takođe pružiti karijerno savetovanje i rekreativne i konstruktivne slobodne aktivnosti u saradnji sa lokalnim civilnim sektorom. Grad Novi Pazar Šumadija i zapadna Srbija Raški okrug 11.594 1.330 12.924 siva-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Novi Pazar Finansijska podrška JLS
e-Uprava - Uprava po meri Unapređenje elektronske pisarnice i rada Uslužnog centra, dok će se uvesti nova e-usluga koja se odnosi na prijavljivanje problema u vezi sa javnim komunalnim službama Grad Novi Pazar Šumadija i zapadna Srbija Raški okrug 8.800 2.240 11.040 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Socijalno inovativni projekti Novi Pazar Finansijska podrška JLS
Unapređenje savetodavne terapijske usluge kroz uvođenje neurofidbek terapije Ukupno 120 dece sa invaliditetom, većinom iz autističnog spektra, steklo je bolji pristup zdravstvenim uslugama kroz uvođenje neurofidbek terapije. Terapija je poboljšala nivo egzekutivne funkcije kod dece, kao i njihovu koncentraciju za rad u školi. Pored toga, 10 profesionalaca završilo je obuku za upotrebu neurofidbek terapije koja će doprineti održivosti usluge, kao i činjenica da je Grad Novi Pazar već opredelio budžetska sredstva za nastavak usluge u 2021. godini. Grad Novi Pazar Udruženje psihologa Novi Pazar Šumadija i zapadna Srbija Raški okrug 13.900 2.375 16.275 siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Novi Pazar Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Šumadija i zapadna Srbija Raški okrug 0 0 0 siva-bg
Socijalna uključenost Socijalno inovativni projekti Novi Pazar Finansijska podrška OCD
Ranjive grupe ka stručnosti Organizovanje obuke na radnom mestu kod četiri poslodavca u krojačkim i administrativnim sektorima u cilju boljeg ekonomskog osnaživanja nezaposlenih ranjivih grupa. Muslimansko humanitarno društvo „Merhamet Sandžak“ Šumadija i zapadna Srbija Raški okrug 13.715 0 13.715 siva-bg
Socijalna uključenost Procedure za finansiranje projekata OCD Novi Pazar Tehnička podrška JLS
Unapređenje propisa i procedura za finansiranje lokalnih projekata koje sprovode organizacije civilnog društva Razvoj procedura za nepristrasnu i transparentnu podršku projektima od javnog interesa koje sprovode lokalne OCD u skladu sa novousvojenom Uredbom, lokalnih politika koje definišu javni interes, procedura za ponovnu procenu javnog interesa i procedura za mehanizme praćenja projekata koje sprovode OCD i evaluaciju njihovih rezultata Swiss PRO Šumadija i zapadna Srbija Raški okrug 0 0 0 siva-bg
Dobro upravljanje Otvoreni podaci Novi Pazar Tehnička podrška JLS
Unapređenje dostupnosti otvorenih podataka Tehnička podrška JLS za razvoj regulatornih i institucionalnih okvira za otvaranje podataka, određivanje prioriteta otvorenih podataka, izgradnju kapaciteta, uspostavljanje mehanizama za ažuriranje i upravljanje otvorenim podacima, kao i participativni pristup i saradnju sa javnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom u definisanju potreba. Swiss PRO DCG doo Šumadija i zapadna Srbija Raški okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Osečina Finansijska podrška JLS
U korak sa vremenom Nova eUsluge se odnosi na porez na imovinu što će poboljšati efikasnost lokalne uprave i naplate poreza. Opština Osečina Šumadija i zapadna Srbija Kolubarski okrug 7.020 1.840 8.860 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Odgovor na vanredne situacije Paraćin Tehnička podrška JLS
Unapređenje odgovora na vanredne situacije Tehnička podrška JLS za unapređenje spremnosti na odgovor na vanredne situacije pružena je nakon sprovedene brze procene potreba, a sastojala se u izradi modela internih politika, aktivnostima izgradnje kapaciteta, izradi baza podataka, kao i razvijanju odgovarajućih modela eUsluga. Swiss PRO DCG doo Šumadija i zapadna Srbija Pomoravski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Paraćin Finansijska podrška JLS
Briga za dobrobit starijih lica Osim redovne usluge, multisektorski mobilni tim, koji se sastojao od lekara, pravnika, psihologa i majstora, podržao je 68 starijih lica koja žive u osam udaljenih sela, da bi odgovorili na njihove zdravstvene, administrativne, socijalne i druge potrebe, kako bi se bolje integrisali u lokalnu zajednicu i unapredili kvalitet života. Opština Paraćin Centar za socijalni rad Paraćin Šumadija i zapadna Srbija Pomoravski okrug 11.900 0 11.900 siva-bg
Dobro upravljanje Otvoreni podaci Paraćin Tehnička podrška JLS
Unapređenje dostupnosti otvorenih podataka U okviru tehničke podrške JLS, razvijen regulatorni i institucionalni okvir za otvaranje podataka i određivanje prioriteta otvorenih podataka. Otvorena tri seta podataka, uključujući budžete za 2020. i 2021. godinu. Izgrađeni kapaciteti zaposlenih u JLS i uspostavljen mehanizam za ažuriranje i upravljanje otvorenim podacima. Swiss PRO DCG doo Šumadija i zapadna Srbija Pomoravski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Petrovac na Mlavi Tehnička podrška JLS
Unapređenje e-Uprave i e-Usluga Tehnička podrška JLS za unapređenje eUprave i eUsluga Swiss PRO DCG doo Južna i istočna Srbija Braničevski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Pružanje javnih usluga Petrovac na Mlavi Tehnička podrška JLS
Unapređenje pružanja usluga građanima i privredi Tehnička podrška JLS za unapređenje pružanja javnih usluga kao odgovor na potrebe građana izražene tokom istraživanja zadovoljstva građana kvalitetom usluga lokalne samouprave. Swiss PRO Južna i istočna Srbija Braničevski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Petrovac na Mlavi Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Južna i istočna Srbija Braničevski okrug 0 0 0 siva-bg
Dobro upravljanje Otvoreni podaci Petrovac na Mlavi Tehnička podrška JLS
Unapređenje dostupnosti otvorenih podataka Tehnička podrška JLS za razvoj regulatornih i institucionalnih okvira za otvaranje podataka, određivanje prioriteta otvorenih podataka, izgradnju kapaciteta, uspostavljanje mehanizama za ažuriranje i upravljanje otvorenim podacima, kao i participativni pristup i saradnju sa javnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom u definisanju potreba. Swiss PRO DCG doo Južna i istočna Srbija Braničevski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Pirot Finansijska podrška JLS
Centar za pomoć i podršku porodic Savetodavno-terapeutske i socijalno-edukativne usluge u vidu pomoći pojedincima i porodicama u krizi, koje će doprineti poboljšanju mentalnog zdravlja kroz prevazilaženje psihosocijalnih prepreka i bolje integrisanje u zajednicu. Uspostavljeni info telefon će pružati informacije o pravima iz oblasti socijalne zaštite. Grad Pirot Centar za socijalni rad Pirot Južna i istočna Srbija Pirotski okrug 12.350 1.550 13.900 siva-bg
Dobro upravljanje Pružanje javnih usluga Pirot Tehnička podrška JLS
Unapređenje pružanja usluga građanima i privredi Tehnička podrška JLS za unapređenje pružanja javnih usluga kao odgovor na potrebe građana izražene tokom istraživanja zadovoljstva građana kvalitetom usluga lokalne samouprave. Swiss PRO Južna i istočna Srbija Pirotski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Rodna ravnopravnost Mehanizmi za rodnu ravnopravnost Pirot Finansijska podrška JLS
Korak napred Ekonomsko osnaživanje nezaposlenih žena i žena koje su pokrenule poslovanje tokom protekle godine. Organizacija i sprovođenje stručne obuke u oblasti preduzetništva i unapređenja ličnih veština, uz pružanje učesnicima obuke primera dobre prakse. Grad Pirot Južna i istočna Srbija Pirotski okrug 3.370 511 3.881 roze-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Pirot Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Južna i istočna Srbija Pirotski okrug 0 0 0 siva-bg
Rodna ravnopravnost Politike rodne ravnopravnosti Pirot Tehnička podrška JLS
Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za unapređenje lokalnih mehanizama i politika rodne ravnopravnosti, uspostavljanje lokalnih Ženskih odborničkih mreža, izgradnju kapaciteta za predstavnice ŽOM, kao i za izradu godišnjeg plana rada i sprovođenje aktivnosti javnog zagovaranja. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Južna i istočna Srbija Pirotski okrug 0 0 0 roze-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Požarevac Finansijska podrška JLS
Unapređenje kvaliteta života u gradu Požarevcu kroz uspostavljanje efikasnih socijalnih usluga Savetodavne usluge za brak i porodicu sa višesektorskim pristupom ključnih lokalnih institucija kako bi se osnažili roditelji da se dogovore o budućnosti njihove dece, smanjujući napetost i štiteći najbolje interese deteta. Grad Požarevac Centar za socijalni rad Požarevac Južna i istočna Srbija Braničevski okrug 11.175 1.333 12.508 siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Požarevac Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Južna i istočna Srbija Braničevski okrug 0 0 0 siva-bg
Dobro upravljanje Otvoreni podaci Požarevac Tehnička podrška JLS
Unapređenje dostupnosti otvorenih podataka Tehnička podrška JLS za razvoj regulatornih i institucionalnih okvira za otvaranje podataka, određivanje prioriteta otvorenih podataka, izgradnju kapaciteta, uspostavljanje mehanizama za ažuriranje i upravljanje otvorenim podacima, kao i participativni pristup i saradnju sa javnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom u definisanju potreba. Swiss PRO DCG doo Južna i istočna Srbija Braničevski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Antikorupcijske politike Požega Tehnička podrška JLS
Paketi podrške lokalnim samoupravama za 2020. Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama. Swiss PRO / SKGO Šumadija i zapadna Srbija Zlatiborski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Dobro upravljanje i infrastrukturni projekti Požega Tehnička podrška JLS
Rekonstrukcija Sportsko-kulturnog centra Tehnička podrška JLS u integraciji principa dobrog upravljanja u infrastrukturni projekat koji je finansiran od strane EU kroz program EU PRO, doprinosi odgovornijoj i transparentnijoj upotrebi javnih objekata, poštujući princip nediskriminacije i jednakog pristupa ranjivim grupama. Tehničku podršku sprovodi: Swiss PRO. Infrastrukturni projekat sprovodi: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Šumadija i zapadna Srbija Zlatiborski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Socijalno inovativni projekti Požega Finansijska podrška OCD
Nove prakse za bolju budućnost Osnaživanje ranjivih grupa, sa fokusom na Rome, osobe sa invaliditetom, omladinu, ranjive žene i korisnike socijalne pomoći kroz obuke na radnom mestu i zapošljavanje u industriji metala sa iskazanom potrebom za radnom snagom u Požegi. Forum civilne akcije FORCA Regionalna razvojna agencija Zlatibor, Građanska alijansa za socijalnu inkluziju Šumadija i zapadna Srbija Zlatiborski okrug 12.121 1.358 13.479 siva-bg
Dobro upravljanje Građansko učešće i transparentnost Priboj Tehnička podrška JLS
Paketi podrške lokalnim samoupravama za 2020. Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama. Swiss PRO / SKGO Šumadija i zapadna Srbija Zlatiborski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Dobro upravljanje i infrastrukturni projekti Priboj Tehnička podrška JLS
Rekonstrukcija sportske sale u Osnovnoj školi „Branko Radičević“ Tehnička podrška JLS u integraciji principa dobrog upravljanja u infrastrukturni projekat koji je finansiran od strane EU kroz program EU PRO, doprinosi odgovornijoj i transparentnijoj upotrebi javnih objekata, poštujući princip nediskriminacije i jednakog pristupa ranjivim grupama. Tehničku podršku sprovodi: Swiss PRO. Infrastrukturni projekat sprovodi: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Šumadija i zapadna Srbija Zlatiborski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Priboj Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Šumadija i zapadna Srbija Zlatiborski okrug 0 0 0 siva-bg
Rodna ravnopravnost Politike rodne ravnopravnosti Priboj Tehnička podrška JLS
Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za unapređenje lokalnih mehanizama i politika rodne ravnopravnosti, uspostavljanje lokalnih Ženskih odborničkih mreža, izgradnju kapaciteta za predstavnice ŽOM, kao i za izradu godišnjeg plana rada i sprovođenje aktivnosti javnog zagovaranja. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Šumadija i zapadna Srbija Zlatiborski okrug 0 0 0 roze-bg
Dobro upravljanje Otvoreni podaci Priboj Tehnička podrška JLS
Unapređenje dostupnosti otvorenih podataka Tehnička podrška JLS za razvoj regulatornih i institucionalnih okvira za otvaranje podataka, određivanje prioriteta otvorenih podataka, izgradnju kapaciteta, uspostavljanje mehanizama za ažuriranje i upravljanje otvorenim podacima, kao i participativni pristup i saradnju sa javnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom u definisanju potreba. Swiss PRO DCG doo Šumadija i zapadna Srbija Zlatiborski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Prijepolje Finansijska podrška JLS
Za bolje socijalno uključivanje starijih lica i odraslih osoba sa invaliditetom Osim proširenja postojeće usluge pomoć u kući na dodatnih 60 korisnika/ca, biće otvoren novi Centar za socijalno uključivanje kao neprekidan izvor različitih vidova podrške, a da bi se obezbedio međusektorski pristup, u koordinaciji sa domom zdravlja, opštom bolnicom i udruženjima građana. Opština Prijepolje Centar za socijalni rad Prijepolje Šumadija i zapadna Srbija Zlatiborski okrug 15.975 18.665 34.640 siva-bg
Dobro upravljanje Dobro upravljanje i infrastrukturni projekti Prijepolje Tehnička podrška JLS
Rekonstrukcija sportske sale u Osnovnoj školi „Milosav Stiković“ Tehnička podrška JLS u integraciji principa dobrog upravljanja u infrastrukturni projekat koji je finansiran od strane EU kroz program EU PRO, doprinosi odgovornijoj i transparentnijoj upotrebi javnih objekata, poštujući princip nediskriminacije i jednakog pristupa ranjivim grupama. Tehničku podršku sprovodi: Swiss PRO. Infrastrukturni projekat sprovodi: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Šumadija i zapadna Srbija Zlatiborski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Prijepolje Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Šumadija i zapadna Srbija Zlatiborski okrug 0 0 0 siva-bg
Dobro upravljanje Administrativna efikasnost Prijepolje Tehnička podrška JLS
Paketi podrške lokalnim samoupravama za 2021. Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama. Swiss PRO / SKGO Šumadija i zapadna Srbija Zlatiborski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Prokuplje Finansijska podrška JLS
Program podrške za smeštaj preko vikenda „Predah“ u Dnevnom boravku „Sunce“ Pružanje usluge predah smeštaja kao program vikend podrške za decu i mlade sa teškoćama u razvoju, koja takođe obuhvata psihološku podršku, radne aktivnosti, tematske radionice sa defektologom i psihologom, kao i sportske aktivnosti. Nova usluga će biti dostupna u sve četiri opštine Topličkog okruga. Grad Prokuplje Južna i istočna Srbija Toplički okrug 12.240 620 12.860 siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Prokuplje Finansijska podrška JLS
Tretmani u senzor sobi u Gradu Prokuplju Terapija u senzornim sobama pomaže deci da poboljšaju vizuelnu, slušnu i taktilnu obradu, kao i motoričke veštine i samoregulaciju svog ponašanja, uključujući i agresiju. Grad Prokuplje Dnevni centar “Sunce” Južna i istočna Srbija Toplički okrug 8.800 978 9.778 siva-bg
Dobro upravljanje Dobro upravljanje i infrastrukturni projekti Prokuplje Tehnička podrška JLS
Rekonstrukcija sistema grejanja i centralne kuhinje u vrtiću „Radost“ Tehnička podrška JLS u integraciji principa dobrog upravljanja u infrastrukturni projekat koji je finansiran od strane EU kroz program EU PRO, doprinosi odgovornijoj i transparentnijoj upotrebi javnih objekata, poštujući princip nediskriminacije i jednakog pristupa ranjivim grupama. Tehničku podršku sprovodi: Swiss PRO. Infrastrukturni projekat sprovodi: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Južna i istočna Srbija Toplički okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Socijalno inovativni projekti Prokuplje Finansijska podrška OCD
Razvoj inkluzivnog programa u Centru za dnevni boravak „Sunce“ Obezbeđivanje biofidbek i neurofidbek terapije i savetodavnih usluga u Centru za dnevni boravak „Sunce“ za decu sa invaliditetom, a posebno za decu sa autizmom, iz četiri opštine u Topličkom okrugu. Udruženje obolelih od mišićnih i neuromišićnih bolesti Topličkog okruga Južna i istočna Srbija Toplički okrug 12.075 4.662 16.737 siva-bg
Socijalna uključenost Socijalno inovativni projekti Prokuplje Finansijska podrška OCD
SOS telefon u Topličkom okrugu Uvođenje SOS telefonske linije na romskom i srpskom jeziku i osnivanje SOS kancelarije u Prokuplju za psihološko i pravno savetovanje žena žrtava porodičnog i partnerskog nasilja iz Topličkog okruga; akreditacija 50 predstavnika relevantnih lokalnih aktera iz Topličkog okruga radi poboljšanja položaja Romkinja; obučavanje dve Romkinje i dve žene iz ranjivih grupa i njihovo angažovanje za SOS liniju. Udruženje Romkinja „Osvit“ Opština Prokuplje Južna i istočna Srbija Toplički okrug 13.834 0 13.834 siva-bg
Dobro upravljanje Otvoreni podaci Prokuplje Tehnička podrška JLS
Unapređenje dostupnosti otvorenih podataka Tehnička podrška JLS za razvoj regulatornih i institucionalnih okvira za otvaranje podataka, određivanje prioriteta otvorenih podataka, izgradnju kapaciteta, uspostavljanje mehanizama za ažuriranje i upravljanje otvorenim podacima, kao i participativni pristup i saradnju sa javnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom u definisanju potreba. Swiss PRO DCG doo Južna i istočna Srbija Toplički okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Raška Finansijska podrška JLS
Porodično savetovanje Savetodavno-terapeutske i društveno-obrazovne usluge u obliku pomoći pojedincima i porodicama u krizi, da bi se unapredili porodični odnosi, prevazišle krizne situacije i stekle veštine za samostalan i produktivan život u društvu, dok će SOS telefon uključiti psihološku i pravnu podršku žrtvama nasilja u porodici. Opština Raška Centar za socijalni rad Raška Šumadija i zapadna Srbija Raški okrug 15.690 1.765 17.455 siva-bg
Rodna ravnopravnost Mehanizmi za rodnu ravnopravnost Raška Finansijska podrška JLS
I jedanput je nasilje Podizanje nivoa svesti javnosti o sprečavanju i borbi protiv svih oblika nasilja nad ženama kroz inovativne pristupe obrazovanju i medijske prezentacije. Edukacija građana o pravima osoba izloženih nasilju u porodici i načinu njihovog ostvarivanja. Opština Raška Grad Kraljevo Šumadija i zapadna Srbija Raški okrug 3.404 213 3.617 roze-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Raška Finansijska podrška JLS
Starenje u inkluzivnom društvu Povećanje obima i kvaliteta usluge pomoć u kući kroz inovativni i međusektorski pristup mapiranju korisnika i proširenom sadržaju usluga vodeći računa o opštem zdravlju korisnika. Opština Raška Centar za socijalni rad Raška Šumadija i zapadna Srbija Raški okrug 11.792 2.311 14.103 siva-bg
Dobro upravljanje Dobro upravljanje i infrastrukturni projekti Raška Tehnička podrška JLS
Izgradnja kanalizacione mreže u romskom naselju Trnavska reka Tehnička podrška JLS u integraciji principa dobrog upravljanja u infrastrukturni projekat koji je finansiran od strane EU kroz program EU PRO, doprinosi odgovornijoj i transparentnijoj upotrebi javnih objekata, poštujući princip nediskriminacije i jednakog pristupa ranjivim grupama. Tehničku podršku sprovodi: Swiss PRO. Infrastrukturni projekat sprovodi: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Šumadija i zapadna Srbija Raški okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Socijalno inovativni projekti Raška Finansijska podrška JLS
Pokreni se! Ukupno 98 korisnika i korisnica iz ranjivih društvenih grupa završilo je različite obuke u vezi sa unapređenjem stručnih znanja i veština, kao i obuku na radnom mestu koja će poboljšati njihovu zapošljivost na tržištu rada. Kao rezultat, zaposleno je 14 korisnika. Opština Raška Uduženje za pomoć licima sa posebnim potrebama Raška Šumadija i zapadna Srbija Raški okrug 13.380 1.900 15.280 siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Raška Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Šumadija i zapadna Srbija Raški okrug 0 0 0 siva-bg
Socijalna uključenost Procedure za finansiranje projekata OCD Raška Tehnička podrška JLS
Unapređenje propisa i procedura za finansiranje lokalnih projekata koje sprovode organizacije civilnog društva Unapređenje postojeće procedure za finansiranje projekata od javnog interesa koje sprovode OCD, razvoj svih ostalih propisa za definisanje i ponovnu procenu javnog interesa i uspostavljanje mehanizama praćenja i evaluacije. Swiss PRO Šumadija i zapadna Srbija Raški okrug 0 0 0 siva-bg
Rodna ravnopravnost Politike rodne ravnopravnosti Raška Tehnička podrška JLS
Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za unapređenje lokalnih mehanizama i politika rodne ravnopravnosti, uspostavljanje lokalnih Ženskih odborničkih mreža, izgradnju kapaciteta za predstavnice ŽOM, kao i za izradu godišnjeg plana rada i sprovođenje aktivnosti javnog zagovaranja. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Šumadija i zapadna Srbija Raški okrug 0 0 0 roze-bg
Dobro upravljanje Otvoreni podaci Raška Tehnička podrška JLS
Unapređenje dostupnosti otvorenih podataka Tehnička podrška JLS za razvoj regulatornih i institucionalnih okvira za otvaranje podataka, određivanje prioriteta otvorenih podataka, izgradnju kapaciteta, uspostavljanje mehanizama za ažuriranje i upravljanje otvorenim podacima, kao i participativni pristup i saradnju sa javnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom u definisanju potreba. Swiss PRO DCG doo Šumadija i zapadna Srbija Raški okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Ražanj Finansijska podrška JLS
Bolje sprečiti nego lečiti Redovne posete medicinskog tima kao prevencija na izloženost rizičnih grupa na kovid 19, što će unaprediti zdravstvenu negu najugroženijih kategorija stanovništva i smanjiti broj odlazaka najugroženijih grupa stanovnika u kovid bolnicu. Uz to, biće uspostavljen pozivni centar radi pravilnog informisanja i vođenja evidencije potencijalnih korisnika/ca, pomoći u ostvarivanju prava pred organima državne uprave i ostalim pravnim licima, uključujući i na vakcinaciju. Opština Ražanj Dom zdravlja Ražanj Južna i istočna Srbija Nišavski okrug 15.975 2.500 18.475 siva-bg
Dobro upravljanje Pružanje javnih usluga Ražanj Tehnička podrška JLS
Unapređenje pružanja usluga građanima i privredi Tehnička podrška JLS za unapređenje pružanja javnih usluga kao odgovor na potrebe građana izražene tokom istraživanja zadovoljstva građana kvalitetom usluga lokalne samouprave. Swiss PRO Južna i istočna Srbija Nišavski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Ražanj Finansijska podrška JLS
Unapređenje usluge pomoć u kući u Opštini Ražanj uvođenjem higijenske i zdravstvene zaštite Povećanje obima korisnika i poboljšanje kvaliteta usluge pomoć u kući međusektorskim pristupom kroz organizovanje redovnih poseta lekarskog tima i unapređenje higijene uvođenjem usluge pranja rublja korisnicima koji ne ispunjavaju osnovne higijenske i zdravstvene uslove. Opština Ražanj Dom zdravlja Ražanj Južna i istočna Srbija Nišavski okrug 11.792 1.322 13.114 siva-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Ražanj Finansijska podrška JLS
Digitalizacija opštinske uprave Ražanj Nova eUsluga se odnosi na prijavljivanje i rešavanje problema građana u roku od 48 sati. Opština Ražanj Južna i istočna Srbija Nišavski okrug 6.650 1.670 8.320 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Ražanj Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Južna i istočna Srbija Nišavski okrug 0 0 0 siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Rekovac Finansijska podrška JLS
Lični pratilac deteta Lične pratioce za šestoro dece sa izuzetno teškim invaliditetom u smislu mobilnosti, komunikacije, oštećenog čula vida i sluha podržaće medicinski tim iz doma zdravlja koji će obavljati redovne zdravstvene preglede kao dodatnu prevenciju tokom pandemije kovid 19 virusa. Opština Rekovac Centar za socijalni rad Rekovac i Dom zdravlja Rekovac Šumadija i zapadna Srbija Pomoravski okrug 15.975 11.890 27.865 siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Rekovac Finansijska podrška JLS
Podrška trećem dobu Pružanje usluge pomoć u kući za najmanje 30 korisnika koji su osobe sa invaliditetom ili žive u ruralnim područjima. Usluga će biti poboljšana međusektorskim pristupom, tj. saradnjom između sektora socijalne zaštite i zdravlja u pružanju usluga. Opština Rekovac Centar za socijalni rad Rekovac, Dom zdravlja Rekovac Šumadija i zapadna Srbija Pomoravski okrug 11.792 1.190 12.982 siva-bg
Dobro upravljanje Dobro upravljanje i infrastrukturni projekti Rekovac Tehnička podrška JLS
Rekonstrukcija Doma kulture Tehnička podrška JLS u integraciji principa dobrog upravljanja u infrastrukturni projekat koji je finansiran od strane EU kroz program EU PRO, doprinosi odgovornijoj i transparentnijoj upotrebi javnih objekata, poštujući princip nediskriminacije i jednakog pristupa ranjivim grupama. Tehničku podršku sprovodi: Swiss PRO. Infrastrukturni projekat sprovodi: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Šumadija i zapadna Srbija Pomoravski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Rekovac Finansijska podrška JLS
Virtualni matičar Uvode se ukupno pet novih eUsluga koje se odnose na matični registar Opština Rekovac Šumadija i zapadna Srbija Pomoravski okrug 3.800 1.900 5.700 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Rekovac Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Šumadija i zapadna Srbija Pomoravski okrug 0 0 0 siva-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Smederevo Tehnička podrška JLS
Unapređenje e-Uprave i e-Usluga Tehnička podrška JLS za unapređenje eUprave i eUsluga Swiss PRO DCG doo Južna i istočna Srbija Podunavski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Pružanje javnih usluga Smederevo Tehnička podrška JLS
Unapređenje pružanja usluga građanima i privredi Tehnička podrška JLS za unapređenje pružanja javnih usluga kao odgovor na potrebe građana izražene tokom istraživanja zadovoljstva građana kvalitetom usluga lokalne samouprave. Swiss PRO Južna i istočna Srbija Podunavski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Dobro upravljanje i infrastrukturni projekti Smederevo Tehnička podrška JLS
Unapređenje energetske efikasnosti i bezbednosti u vrtiću „Veseli cvetovi“ Tehnička podrška JLS u integraciji principa dobrog upravljanja u infrastrukturni projekat koji je finansiran od strane EU kroz program EU PRO, doprinosi odgovornijoj i transparentnijoj upotrebi javnih objekata, poštujući princip nediskriminacije i jednakog pristupa ranjivim grupama. Tehničku podršku sprovodi: Swiss PRO. Infrastrukturni projekat sprovodi: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Južna i istočna Srbija Podunavski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Građansko učešće i transparentnost Smederevo Tehnička podrška JLS
Paketi podrške lokalnim samoupravama za 2019. Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama. Swiss PRO / SKGO Južna i istočna Srbija Podunavski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Socijalno inovativni projekti Smederevo Finansijska podrška JLS
Bez alata nema zanata Ukupno 26 osoba sa invaliditetom završilo je obuku za izradu rukotvorina, a njihovi prvi proizvodi već su prodati na humanitarnom događaju, dok je plasiranje tržišta dogovoreno sa lokalnim turističkim organizacijama, što će doprineti njihovom stvaranju prihoda i boljoj socijalnoj uključenosti. Pored toga, njihovo generisanje prihoda će takođe biti poboljšano kontinuiranom mogućnošću prodaje proizvoda preko uspostavljene internet stranice. Održivost je uspostavljena izdvajanjem sredstava iz gradskog budžeta za nastavak realizacije ovog inkluzivnog programa. Grad Smederevo Gradski savez socijalno-humanitarnih organizacija Smederevo Južna i istočna Srbija Podunavski okrug 11.000 1.245 12.245 siva-bg
Socijalna uključenost Socijalno inovativni projekti Smederevo Finansijska podrška OCD
Osnaživanje radnih veština srednjoškolske dece iz jednoroditeljskih porodica korisnika socijalne pomoći Obezbeđivanje poznavanja engleskog jezika i rada na računaru srednjoškolskoj deci iz jednoroditeljskih porodica koje su korisnici socijalne pomoći u cilju postizanja veće konkurentnosti na tržištu rada i sprečavanja rizičnog ponašanja. Centar za humano delovanje Logotera Centar za socijalni rad Smederevo Južna i istočna Srbija Podunavski okrug 13.743 0 13.743 siva-bg
Socijalna uključenost Socijalno inovativni projekti Smederevo Finansijska podrška OCD
Usluga personalne asistencije Pružanje usluge personalne asistencije za najugroženije osobe sa invaliditetom u Smederevu: praktična podrška pojedincima radi ispunjavanja njihovih potreba i njihovog angažovanja u obrazovnim, radnim i društvenim aktivnostima u zajednici, a u cilju povećavanja stepena njihove samostalnosti. Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Smederevo Južna i istočna Srbija Podunavski okrug 13.954 1.684 15.638 siva-bg
Socijalna uključenost Procedure za finansiranje projekata OCD Smederevo Tehnička podrška JLS
Unapređenje propisa i procedura za finansiranje lokalnih projekata koje sprovode organizacije civilnog društva Razvoj propisa za finansiranje OCD osim onih koje pripadaju oblasti postojećeg Pravilnika o kriterijumima za odabir programa u oblasti socijalne zaštite za finansiranje udruženja osoba sa invaliditetom; razvoj propisa za utvrđivanje javnog interesa, kao i mehanizama praćenja i evaluacije projekata. Swiss PRO Južna i istočna Srbija Podunavski okrug 0 0 0 siva-bg
Dobro upravljanje Otvoreni podaci Smederevo Tehnička podrška JLS
Unapređenje dostupnosti otvorenih podataka Tehnička podrška JLS za razvoj regulatornih i institucionalnih okvira za otvaranje podataka, određivanje prioriteta otvorenih podataka, izgradnju kapaciteta, uspostavljanje mehanizama za ažuriranje i upravljanje otvorenim podacima, kao i participativni pristup i saradnju sa javnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom u definisanju potreba. Swiss PRO DCG doo Južna i istočna Srbija Podunavski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Smederevska Palanka Finansijska podrška JLS
e-Palanka Poboljšanje efikasnosti administrativne procedure kroz uspostavljanje elektronske pisarnice i jedinstvene administrativne pošte Opština Smederevska Palanka Južna i istočna Srbija Podunavski okrug 5.150 1.700 6.850 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Procedure za finansiranje projekata OCD Smederevska Palanka Tehnička podrška JLS
Unapređenje propisa i procedura za finansiranje lokalnih projekata koje sprovode organizacije civilnog društva Razvoj procedura za nepristrasnu i transparentnu podršku projektima od javnog interesa koje sprovode lokalne organizacije civilnog društva (OCD) u skladu sa novousvojenom Uredbom Vlade, lokalnih politika koje definišu javni interes, procedura za ponovnu procenu javnog interesa i procedura za mehanizme praćenja projekata koje sprovode OCD i evaluaciju njihovih rezultata. Swiss PRO Južna i istočna Srbija Podunavski okrug 0 0 0 siva-bg
Rodna ravnopravnost Politike rodne ravnopravnosti Smederevska Palanka Tehnička podrška JLS
Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za unapređenje lokalnih mehanizama i politika rodne ravnopravnosti, uspostavljanje lokalnih Ženskih odborničkih mreža, izgradnju kapaciteta za predstavnice ŽOM, kao i za izradu godišnjeg plana rada i sprovođenje aktivnosti javnog zagovaranja. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Južna i istočna Srbija Podunavski okrug 0 0 0 roze-bg
Dobro upravljanje Pružanje javnih usluga Sokobanja Tehnička podrška JLS
Unapređenje pružanja usluga građanima i privredi Tehnička podrška JLS za unapređenje pružanja javnih usluga kao odgovor na potrebe građana izražene tokom istraživanja zadovoljstva građana kvalitetom usluga lokalne samouprave. Swiss PRO Južna i istočna Srbija Zaječarski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Rodna ravnopravnost Mehanizmi za rodnu ravnopravnost Sokobanja Finansijska podrška JLS
Klupa za mame i tate Nabavka, postavljanje i održavanje 4 klupe-kućice za dojenje i presvlačenje dece. Ova intervencija bi omogućila jednak tretman oba roditelja u brizi o detetu i promovisanje dojenja i brige o deci. Opština Sokobanja JP Zelenilo Sokobanja i Turistička organizacija Sokobanja Južna i istočna Srbija Zaječarski okrug 3.234 320 3.554 roze-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Sokobanja Finansijska podrška JLS
Osnivanje Internet centra u opštini Soko Banja Osnivanje opštinskog Internet centra će podići ukupnu sigurnost opštinske uprave i pravilno funkcionisanje eUprave u skladu sa zakonom, naročito u pogledu zaštite ličnih podataka. Opština Sokobanja Južna i istočna Srbija Zaječarski okrug 8.100 2.200 10.300 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Sokobanja Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Južna i istočna Srbija Zaječarski okrug 0 0 0 siva-bg
Rodna ravnopravnost Politike rodne ravnopravnosti Sokobanja Tehnička podrška JLS
Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za unapređenje lokalnih mehanizama i politika rodne ravnopravnosti, uspostavljanje lokalnih Ženskih odborničkih mreža, izgradnju kapaciteta za predstavnice ŽOM, kao i za izradu godišnjeg plana rada i sprovođenje aktivnosti javnog zagovaranja. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Južna i istočna Srbija Zaječarski okrug 0 0 0 roze-bg
Dobro upravljanje Otvoreni podaci Sokobanja Tehnička podrška JLS
Unapređenje dostupnosti otvorenih podataka Tehnička podrška JLS za razvoj regulatornih i institucionalnih okvira za otvaranje podataka, određivanje prioriteta otvorenih podataka, izgradnju kapaciteta, uspostavljanje mehanizama za ažuriranje i upravljanje otvorenim podacima, kao i participativni pristup i saradnju sa javnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom u definisanju potreba. Swiss PRO DCG doo Južna i istočna Srbija Zaječarski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Surdulica Finansijska podrška JLS
Deca idu u školu Lični pratilac za 15 dece sa invaliditetom preusmereni na unapređivanje fizičkog i mentalnog zdravlja dece, uz dodatnu podršku u vidu uključivanja u sportske aktivnosti tokom letnjeg i zimskog raspusta, koje će sprovoditi ekspert iz Sportskog saveza opštine Surdulica, dok će lekar pružati informacije o kovid 19 virusu i drugim zdravstvenim pitanjima. Opština Surdulica Južna i istočna Srbija Pčinjski okrug 15.910 35.560 51.470 siva-bg
Dobro upravljanje Dobro upravljanje i infrastrukturni projekti Surdulica Tehnička podrška JLS
Izgradnja dela kanalizacionog sistema u selu Zagužanje Tehnička podrška JLS u integraciji principa dobrog upravljanja u infrastrukturni projekat koji je podržala Kraljevina Norveška kroz projekat Norveška za vas, doprinosi odgovornijoj i transparentnijoj upotrebi javnih objekata, poštujući princip nediskriminacije i jednakog pristupa ranjivim grupama. Tehničku podršku sprovodi: Swiss PRO. Infrastrukturni projekat sprovodi: Norveška za vas. Swiss PRO Norveška za vas Južna i istočna Srbija Pčinjski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Surdulica Finansijska podrška JLS
Povećanje obuhvata korisnika i kvaliteta usluge pomoći u kući u Surdulici Obezbeđivanje pomoći u kući za preostalih 40 korisnika u lokalnoj zajednici kojima bi se ispunile sve izražene potrebe za negom u kući. Pored toga, devet žena iz ranjivih grupa biće zaposleno kao gerontodomaćice. Opština Surdulica Južna i istočna Srbija Pčinjski okrug 11.792 1.426 13.218 siva-bg
Dobro upravljanje Dobro upravljanje i infrastrukturni projekti Surdulica Tehnička podrška JLS
Rekonstrukcija i opremanje objekta mesne zajednice (zadružnog doma) u selu Dugojnica Tehnička podrška JLS u integraciji principa dobrog upravljanja u infrastrukturni projekat koji je finansiran od strane EU kroz program EU PRO, doprinosi odgovornijoj i transparentnijoj upotrebi javnih objekata, poštujući princip nediskriminacije i jednakog pristupa ranjivim grupama. Tehničku podršku sprovodi: Swiss PRO. Infrastrukturni projekat sprovodi: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Južna i istočna Srbija Pčinjski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Surdulica Finansijska podrška JLS
Unapređenje e-Usluga u opštini Surdulica Unapređenje opštinskog veb sajta i postojećih eUsluga,dok će biti uvedeno pet eUsluga koje se odnose na matični registar i lokalnu poresku upravu. Opština Surdulica Južna i istočna Srbija Pčinjski okrug 7.250 1.860 9.110 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Savetodavne službe za građane i građanke Surdulica Finansijska podrška JLS
Podrška za uspostavljanje savetodavne službe za građane i građanke Diplomirani pravnik/ca će raditi puno radno vreme u opštinskoj kancelariji, kao i u kancelarijama lokalnih mesnih zajednica u skladu sa utvrđenim planom. Terenski rad će biti koordiniran sa Mobilnim timom za socijalno uključivanje Roma i lokalnim mesnim zajednicama/kancelarijama. Očekuje se da 1000 korisnika/ca unapredi pristup svojim pravima kroz aktivnosti projekta. Opština Surdulica Južna i istočna Srbija Pčinjski okrug 15.965 0 15.965 siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Surdulica Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Južna i istočna Srbija Pčinjski okrug 0 0 0 siva-bg
Socijalna uključenost Socijalno inovativni projekti Surdulica Finansijska podrška OCD
Igramo se i učimo Podrška romskoj deci predškolskog uzrasta u učenju srpskog jezika pre upisa u osnovnu školu, čime će se poboljšati njihovo uključivanje u zajednicu i obrazovni sistem. Društvo za edukaciju Roma Opština Surdulica Južna i istočna Srbija Pčinjski okrug 13.516 0 13.516 siva-bg
Rodna ravnopravnost Politike rodne ravnopravnosti Surdulica Tehnička podrška JLS
Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za unapređenje lokalnih mehanizama i politika rodne ravnopravnosti, uspostavljanje lokalnih Ženskih odborničkih mreža, izgradnju kapaciteta za predstavnice ŽOM, kao i za izradu godišnjeg plana rada i sprovođenje aktivnosti javnog zagovaranja. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Južna i istočna Srbija Pčinjski okrug 0 0 0 roze-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Svilajnac Finansijska podrška JLS
Deca u fokusu Individualni i grupni rad sa decom iz ruralnih područja iz porodica sa niskim prihodima kroz pružanje društveno-obrazovne usluge unapređivanja ličnih obrazovnih i socijalnih veština, kao i zdravstvenog stanja, uz međusektorski pristup institucija iz oblasti zdravstvene zaštite, prosvete i socijalne zaštite Opština Svilajnac Centar za brigu o porodici Svilajnac Šumadija i zapadna Srbija Pomoravski okrug 11.130 0 11.130 siva-bg
Dobro upravljanje Pružanje javnih usluga Svilajnac Tehnička podrška JLS
Unapređenje pružanja usluga građanima i privredi Tehnička podrška JLS za unapređenje pružanja javnih usluga kao odgovor na potrebe građana izražene tokom istraživanja zadovoljstva građana kvalitetom usluga lokalne samouprave. Swiss PRO Šumadija i zapadna Srbija Pomoravski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Svilajnac Finansijska podrška JLS
Poboljšanje terapijske usluge za decu i mlade sa poteškoćama u razvoju u Opštini Svilajnac Pružanje terapijske usluge koja uključuje senzornu sobu za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju i psihološku podršku za njihove roditelje. Usluga će doprineti poboljšanju motoričkih i mentalnih veština, samokontrole, sposobnosti učenja i komunikacije, a time i kvaliteta života dece. Opština Svilajnac Centar za brigu o porodici Šumadija i zapadna Srbija Pomoravski okrug 11.252 1.266 12.518 siva-bg
Dobro upravljanje Dobro upravljanje i infrastrukturni projekti Svilajnac Tehnička podrška JLS
Renoviranje Doma kulture u selu Kušiljevo Tehnička podrška JLS u integraciji principa dobrog upravljanja u infrastrukturni projekat koji je finansiran od strane EU kroz program EU PRO, doprinosi odgovornijoj i transparentnijoj upotrebi javnih objekata, poštujući princip nediskriminacije i jednakog pristupa ranjivim grupama. Tehničku podršku sprovodi: Swiss PRO. Infrastrukturni projekat sprovodi: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Šumadija i zapadna Srbija Pomoravski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Svilajnac Finansijska podrška JLS
Podrška lokalnim samoupravama u izgradnji kapaciteta za unapređenje e-Uprave Nova eUsluga se odnosi na informacije o lokaciji tj. mogućnostima i ograničenjima izgradnje na katastarskoj parceli po osnovu projektnog dokumenta što povećava efikasnost opštinske uprave i smanjuje mogućnost korupcije. Opština Svilajnac Šumadija i zapadna Srbija Pomoravski okrug 7.320 2.040 9.360 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Savetodavne službe za građane i građanke Svilajnac Finansijska podrška JLS
Podrška za uspostavljanje savetodavne službe za građane i građanke Diplomirani pravnik/ca će raditi u opštinskoj zgradi i jednom nedeljno u različitim lokalnim mesnim zajednicama. Pruženim savetodavnim uslugama biće obuhvaćeno 500 korisnika/ca. Opština Svilajnac Šumadija i zapadna Srbija Pomoravski okrug 16.351 0 16.351 siva-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Svrljig Tehnička podrška JLS
Unapređenje e-Uprave i e-Usluga Tehnička podrška JLS za unapređenje eUprave i eUsluga Swiss PRO DCG doo Južna i istočna Srbija Nišavski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Rodna ravnopravnost Mehanizmi za rodnu ravnopravnost Svrljig Finansijska podrška JLS
Inicijativa za preventivu Kupovina ginekološke stolice prilagođene potrebama osoba sa invaliditetom i podizanje nivoa svesti žena iz 38 sela o važnosti reproduktivnog zdravlja i odlaska na preventivne ginekološke preglede. Opština Svrljig Južna i istočna Srbija Nišavski okrug 3.404 766 4.170 roze-bg
Dobro upravljanje Pružanje javnih usluga Šabac Tehnička podrška JLS
Unapređenje pružanja usluga građanima i privredi Tehnička podrška JLS za unapređenje pružanja javnih usluga kao odgovor na potrebe građana izražene tokom istraživanja zadovoljstva građana kvalitetom usluga lokalne samouprave. Swiss PRO Šumadija i zapadna Srbija Mačvanski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Šabac Finansijska podrška JLS
Socijalna i zdravstvena zaštita starijih Unapređen kvalitet usluge pomoć u kući kroz međusektorsku saradnju i pružanje dodatnih usluga kao što su medicinska podrška, besplatna usluga pranja veša, seča drva i košenje trave za korisnike iz ruralnih područja, čime su korisnici ostvarili bolje životne i zdravstvene uslove. Ukupno je 280 korisnika/ca obuhvaćeno ovom podrškom. Grad Šabac Centar za socijalni rad Šabac Šumadija i zapadna Srbija Mačvanski okrug 11.569 1.490 13.059 siva-bg
Dobro upravljanje Dobro upravljanje i infrastrukturni projekti Šabac Tehnička podrška JLS
Rekonstrukcija zgrade Sokolskog doma Tehnička podrška JLS u integraciji principa dobrog upravljanja u infrastrukturni projekat koji je finansiran od strane EU kroz program EU PRO, doprinela je odgovornijoj i transparentnijoj upotrebi javnih objekata, poštujući princip nediskriminacije i jednakog pristupa ranjivim grupama, kao i boljem upravljanju javnim resursima. Grad Šabac potpisao je Memorandum o razumevanju sa Narodnim muzejom Šabac koji se odnosi na stalnu postavku u Sokolskom domu kojim se regulišu njihove međusobne obaveze kao i finansijski aspekti saradnje. Takođe, Turistička organizacija Šabac donela je Odluku o uključivanju Sokolskog doma u Turističku ponudu grada Šapca kojom se Turistička organizacija Šapca obavezuje da sprovodi sve promotivne aktivnosti u vezi sa Sokolskim domom kao objektom od kulturno-istorijskog značaja. Na kraju, Grad Šabac je potpisao Ugovor o zakupu poslovnog prostora u javnoj svojini sa Sportskim savezom Šabac u cilju regulisanja međusobnih obaveza u pogledu održavanja Sokolskog doma i uslova zakupa sportske hale. Swiss PRO EU PRO Šumadija i zapadna Srbija Mačvanski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Šabac Finansijska podrška JLS
Razvoj efikasne i korisnički-orijentisane uprave u digitalnom okruženju Poboljšanje funkcionisanja elektronske pisarnice dok će 20 redovnih usluga iz različitih oblasti biti uspostavljene kao u eUsluge što će doprineti efikasnosti uprave prema građanima i privredi. Grad Šabac Šumadija i zapadna Srbija Mačvanski okrug 9.030 3.250 12.280 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Šabac Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Šumadija i zapadna Srbija Mačvanski okrug 0 0 0 siva-bg
Dobro upravljanje Otvoreni podaci Šabac Tehnička podrška JLS
Unapređenje dostupnosti otvorenih podataka Tehnička podrška JLS za razvoj regulatornih i institucionalnih okvira za otvaranje podataka, određivanje prioriteta otvorenih podataka, izgradnju kapaciteta, uspostavljanje mehanizama za ažuriranje i upravljanje otvorenim podacima, kao i participativni pristup i saradnju sa javnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom u definisanju potreba. Swiss PRO DCG doo Šumadija i zapadna Srbija Mačvanski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Pružanje javnih usluga Topola Tehnička podrška JLS
Unapređenje pružanja usluga građanima i privredi Tehnička podrška JLS za unapređenje pružanja javnih usluga kao odgovor na potrebe građana izražene tokom istraživanja zadovoljstva građana kvalitetom usluga lokalne samouprave. Swiss PRO Šumadija i zapadna Srbija Šumadijski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Građansko učešće i transparentnost Topola Tehnička podrška JLS
Paketi podrške lokalnim samoupravama za 2020. Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama. Swiss PRO / SKGO Šumadija i zapadna Srbija Šumadijski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Rodna ravnopravnost Mehanizmi za rodnu ravnopravnost Topola Finansijska podrška JLS
Razvoj rodne perspektive u opštini Topola Edukativne radionice za članove i članice Saveta za rodnu ravnopravnost, zaposlene u lokalnoj samoupravi i žene iz ruralnih područja o mogućnostima podrške i mogućnostima za aktivno angažovanje u oblasti javnih politika i rodnih pitanja. Opština Topola Šumadija i zapadna Srbija Šumadijski okrug 3.404 1.277 4.681 roze-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Topola Finansijska podrška JLS
Pomoć u kući za bolji život starih u Topoli Povećanje obuhvata korisnika za 65% i poboljšanje kvaliteta usluge sa psihološkim radionicama za jačanje i podsticanje mentalne higijene starijih i osoba sa invaliditetom kao odgovor na posledice izazvane pandemijom kovida 19. Usluga će se pružiti među-sektorskim pristupom sektora zdravlja i socijalne zaštite. Opština Topola Šumadija i zapadna Srbija Šumadijski okrug 11.635 1.306 12.941 siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Topola Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Šumadija i zapadna Srbija Šumadijski okrug 0 0 0 siva-bg
Rodna ravnopravnost Politike rodne ravnopravnosti Topola Tehnička podrška JLS
Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za unapređenje lokalnih mehanizama i politika rodne ravnopravnosti, uspostavljanje lokalnih Ženskih odborničkih mreža, izgradnju kapaciteta za predstavnice ŽOM, kao i za izradu godišnjeg plana rada i sprovođenje aktivnosti javnog zagovaranja. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Šumadija i zapadna Srbija Šumadijski okrug 0 0 0 roze-bg
Dobro upravljanje Otvoreni podaci Topola Tehnička podrška JLS
Unapređenje dostupnosti otvorenih podataka Tehnička podrška JLS za razvoj regulatornih i institucionalnih okvira za otvaranje podataka, određivanje prioriteta otvorenih podataka, izgradnju kapaciteta, uspostavljanje mehanizama za ažuriranje i upravljanje otvorenim podacima, kao i participativni pristup i saradnju sa javnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom u definisanju potreba. Swiss PRO DCG doo Šumadija i zapadna Srbija Šumadijski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Dobro upravljanje i infrastrukturni projekti Trgovište Tehnička podrška JLS
Izgradnja kanalizacione mreže Trgovište–Žabljak Tehnička podrška JLS u integraciji principa dobrog upravljanja u infrastrukturni projekat koji je finansiran od strane EU kroz program EU PRO, doprinosi odgovornijoj i transparentnijoj upotrebi javnih objekata, poštujući princip nediskriminacije i jednakog pristupa ranjivim grupama. Tehničku podršku sprovodi: Swiss PRO. Infrastrukturni projekat sprovodi: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Južna i istočna Srbija Pčinjski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Trgovište Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Južna i istočna Srbija Pčinjski okrug 0 0 0 siva-bg
Socijalna uključenost Procedure za finansiranje projekata OCD Trgovište Tehnička podrška JLS
Unapređenje propisa i procedura za finansiranje lokalnih projekata koje sprovode organizacije civilnog društva Unapređenje postojećeg Pravilnika o kriterijumima i uslovima za odabir projekata od javnog interesa koje sprovode OCD, usklađivanje Pravilnika sa novousvojenom Uredbom, kao i razvoj lokalnih politika koje definišu javni interes i procedura za praćenje i evaluaciju. Swiss PRO Južna i istočna Srbija Pčinjski okrug 0 0 0 siva-bg
Socijalna uključenost Podstandardna romska naselja Trstenik Finansijska podrška JLS
Podrška đacima iz neformalnih romskih naselja u polaganju prijemnih i popravnih ispita u opštini Trstenik tokom pandemije kovida 19 Unapređenje pristupa obrazovanju 51 dece romske nacionalnosti koja žive u neformalnim naseljima u Trsteniku realizacijom onlajn obuke za polaganje prijemnih i popravnih ispita namenjene učenicima osnovne i srednje škole, kao i obezbeđivanje mehanizama za učenje na daljinu. Pored toga, snimanje i emitovanje promotivnog filma „Život Roma u neformalnim naseljima u opštini Trstenik“ u cilju jačanja svesti opšte javnosti o uslovima života Roma. Opština Trstenik Udruženje građana „Romski kulturni centar“ Šumadija i zapadna Srbija Rasinski okrug 11.089 1.280 12.369 siva-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Trstenik Tehnička podrška JLS
Unapređenje e-Uprave i e-Usluga Tehnička podrška JLS za unapređenje eUprave i eUsluga Swiss PRO DCG doo Šumadija i zapadna Srbija Rasinski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Pružanje javnih usluga Trstenik Tehnička podrška JLS
Unapređenje pružanja usluga građanima i privredi Tehnička podrška JLS za unapređenje pružanja javnih usluga kao odgovor na potrebe građana izražene tokom istraživanja zadovoljstva građana kvalitetom usluga lokalne samouprave. Swiss PRO Šumadija i zapadna Srbija Rasinski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Otvoreni podaci Trstenik Tehnička podrška JLS
Unapređenje dostupnosti otvorenih podataka Tehnička podrška JLS za razvoj regulatornih i institucionalnih okvira za otvaranje podataka, određivanje prioriteta otvorenih podataka, izgradnju kapaciteta, uspostavljanje mehanizama za ažuriranje i upravljanje otvorenim podacima, kao i participativni pristup i saradnju sa javnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom u definisanju potreba. Swiss PRO DCG doo Šumadija i zapadna Srbija Rasinski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Tutin Finansijska podrška JLS
Pružanje socijalne i zdravstvene nege starijim licima Kvalitet redovne usluge pomoći u kući više pojačan medicinskom i psihološkom podrškom doma zdravlja, koji će pružati osnovne medicinske usluge kroz kućne posete korisnicima i posebnu negu u vidu eventualnog transporta ovih osoba do doma zdravlja. Opština Tutin Centar za socijalni rad Tutin i Dom zdravlja Tutin Šumadija i zapadna Srbija Raški okrug 15.090 1.580 16.670 siva-bg
Dobro upravljanje Građansko učešće i transparentnost Tutin Tehnička podrška JLS
Paketi podrške lokalnim samoupravama za 2020. Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama. Swiss PRO / SKGO Šumadija i zapadna Srbija Raški okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Tutin Finansijska podrška JLS
Uspostavljanje tehničkih preduslova za razvoj e-Usluga Uvođenje elektronske pisarnice što će obezbediti bolju efikasnost opštinske uprave i povećati zadovoljstvo građana zbog uštede vremena i novca. Opština Tutin Šumadija i zapadna Srbija Raški okrug 8.650 1.680 10.330 tamno-siva-bg
Rodna ravnopravnost Politike rodne ravnopravnosti Tutin Tehnička podrška JLS
Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za unapređenje lokalnih mehanizama i politika rodne ravnopravnosti, uspostavljanje lokalnih Ženskih odborničkih mreža, izgradnju kapaciteta za predstavnice ŽOM, kao i za izradu godišnjeg plana rada i sprovođenje aktivnosti javnog zagovaranja. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Šumadija i zapadna Srbija Raški okrug 0 0 0 roze-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Ub Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Šumadija i zapadna Srbija Kolubarski okrug 0 0 0 siva-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Užice Tehnička podrška JLS
Unapređenje e-Uprave i e-Usluga Tehnička podrška JLS za unapređenje eUprave i eUsluga Swiss PRO DCG doo Šumadija i zapadna Srbija Zlatiborski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Pružanje javnih usluga Užice Tehnička podrška JLS
Unapređenje pružanja usluga građanima i privredi Tehnička podrška JLS za unapređenje pružanja javnih usluga kao odgovor na potrebe građana izražene tokom istraživanja zadovoljstva građana kvalitetom usluga lokalne samouprave. Swiss PRO Šumadija i zapadna Srbija Zlatiborski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Antikorupcijske politike Užice Tehnička podrška JLS
Paketi podrške lokalnim samoupravama za 2020. Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama. Swiss PRO / SKGO Šumadija i zapadna Srbija Zlatiborski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Užice Finansijska podrška JLS
Zajedno za Predah smeštaj za OSI Vaninstitucionalna usluga socijalne zaštite koje sprečava ili smanjuje institucionalni smeštaj osoba sa invaliditetom starijih od 26 godina jer pruža privremeni smeštaj i sigurnost uz podsticanje stručnog osposobljavanja što povećava socijalnu uključenost i postepenu nezavisnost osoba sa invaliditetom. Grad Užice JLS Arilje i JLS Požega Šumadija i zapadna Srbija Zlatiborski okrug 11.673 1.622 13.295 siva-bg
Dobro upravljanje Otvoreni podaci Užice Tehnička podrška JLS
Unapređenje dostupnosti otvorenih podataka Tehnička podrška JLS za razvoj regulatornih i institucionalnih okvira za otvaranje podataka, određivanje prioriteta otvorenih podataka, izgradnju kapaciteta, uspostavljanje mehanizama za ažuriranje i upravljanje otvorenim podacima, kao i participativni pristup i saradnju sa javnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom u definisanju potreba. Swiss PRO DCG doo Šumadija i zapadna Srbija Zlatiborski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Podstandardna romska naselja Valjevo Finansijska podrška OCD
Imunizacija za inkluziju Podrška procesu imunizacije građana romske nacionalnosti koji žive u neformalnim naseljima u 20 gradova i opština. Asocijacija koordinatora za romska pitanja Šumadija i zapadna Srbija Kolubarski okrug 10.869 0 10.869 siva-bg
Dobro upravljanje Dobro upravljanje i infrastrukturni projekti Valjevo Tehnička podrška JLS
Izgradnja kanalizacione mreže u romskom naselju Bair Tehnička podrška JLS u integraciji principa dobrog upravljanja u infrastrukturni projekat koji je finansiran od strane EU kroz program EU PRO, doprinosi odgovornijoj i transparentnijoj upotrebi javnih objekata, poštujući princip nediskriminacije i jednakog pristupa ranjivim grupama, kao i upravljanja javnim resursima. Nakon tehničke podrške Swiss PRO, Grad Valjevo je doneo Odluku o poverenju upravljanja i održavanja kanalizacije u naselju Bair Javnom komunalnom preduzeću Vodovod i potpisao prateći ugovor koji detaljno predviđa prava i obaveze obe strane. Obe uredbe unapređuju principe odgovornosti i transparentnosti. Swiss PRO EU PRO Šumadija i zapadna Srbija Kolubarski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Valjevo Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Šumadija i zapadna Srbija Kolubarski okrug 0 0 0 siva-bg
Dobro upravljanje Otvoreni podaci Valjevo Tehnička podrška JLS
Unapređenje dostupnosti otvorenih podataka Tehnička podrška JLS za razvoj regulatornih i institucionalnih okvira za otvaranje podataka, određivanje prioriteta otvorenih podataka, izgradnju kapaciteta, uspostavljanje mehanizama za ažuriranje i upravljanje otvorenim podacima, kao i participativni pristup i saradnju sa javnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom u definisanju potreba. Swiss PRO DCG doo Šumadija i zapadna Srbija Kolubarski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Varvarin Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Šumadija i zapadna Srbija Rasinski okrug 0 0 0 siva-bg
Dobro upravljanje Otvoreni podaci Velika Plana Tehnička podrška JLS
Unapređenje dostupnosti otvorenih podataka Tehnička podrška JLS za razvoj regulatornih i institucionalnih okvira za otvaranje podataka, određivanje prioriteta otvorenih podataka, izgradnju kapaciteta, uspostavljanje mehanizama za ažuriranje i upravljanje otvorenim podacima, kao i participativni pristup i saradnju sa javnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom u definisanju potreba. Swiss PRO DCG doo Južna i istočna Srbija Podunavski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Pružanje javnih usluga Velika Plana Tehnička podrška JLS
Unapređenje pružanja usluga građanima i privredi Tehnička podrška JLS za unapređenje pružanja javnih usluga kao odgovor na potrebe građana izražene tokom istraživanja zadovoljstva građana kvalitetom usluga lokalne samouprave. Swiss PRO Južna i istočna Srbija Podunavski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Dobro upravljanje i infrastrukturni projekti Velika Plana Tehnička podrška JLS
Unapređenje energetske efikasnosti u Osnovnoj školi „Karađorđe“ Tehnička podrška JLS u integraciji principa dobrog upravljanja u infrastrukturni projekat koji je finansiran od strane EU kroz program EU PRO, doprinosi odgovornijoj i transparentnijoj upotrebi javnih objekata, poštujući princip nediskriminacije i jednakog pristupa ranjivim grupama. Tehničku podršku sprovodi: Swiss PRO. Infrastrukturni projekat sprovodi: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Južna i istočna Srbija Podunavski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Velika Plana Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Južna i istočna Srbija Podunavski okrug 0 0 0 siva-bg
Rodna ravnopravnost Politike rodne ravnopravnosti Velika Plana Tehnička podrška JLS
Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za unapređenje lokalnih mehanizama i politika rodne ravnopravnosti, uspostavljanje lokalnih Ženskih odborničkih mreža, izgradnju kapaciteta za predstavnice ŽOM, kao i za izradu godišnjeg plana rada i sprovođenje aktivnosti javnog zagovaranja. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Južna i istočna Srbija Podunavski okrug 0 0 0 roze-bg
Dobro upravljanje Otvoreni podaci Veliko Gradište Tehnička podrška JLS
Unapređenje dostupnosti otvorenih podataka Tehnička podrška JLS za razvoj regulatornih i institucionalnih okvira za otvaranje podataka, određivanje prioriteta otvorenih podataka, izgradnju kapaciteta, uspostavljanje mehanizama za ažuriranje i upravljanje otvorenim podacima, kao i participativni pristup i saradnju sa javnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom u definisanju potreba. Swiss PRO DCG doo Južna i istočna Srbija Braničevski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Pružanje javnih usluga Veliko Gradište Tehnička podrška JLS
Unapređenje pružanja usluga građanima i privredi Tehnička podrška JLS za unapređenje pružanja javnih usluga kao odgovor na potrebe građana izražene tokom istraživanja zadovoljstva građana kvalitetom usluga lokalne samouprave. Swiss PRO Južna i istočna Srbija Braničevski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Građansko učešće i transparentnost Veliko Gradište Tehnička podrška JLS
Paketi podrške lokalnim samoupravama za 2019. Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama. Swiss PRO / SKGO Južna i istočna Srbija Braničevski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Veliko Gradište Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Južna i istočna Srbija Braničevski okrug 0 0 0 siva-bg
Rodna ravnopravnost Politike rodne ravnopravnosti Veliko Gradište Tehnička podrška JLS
Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za unapređenje lokalnih mehanizama i politika rodne ravnopravnosti, uspostavljanje lokalnih Ženskih odborničkih mreža, izgradnju kapaciteta za predstavnice ŽOM, kao i za izradu godišnjeg plana rada i sprovođenje aktivnosti javnog zagovaranja. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Južna i istočna Srbija Braničevski okrug 0 0 0 roze-bg
Socijalna uključenost Podstandardna romska naselja Vladičin Han Finansijska podrška OCD
Obnova društveno ekonomskih odnosa u romskoj zajednici Formalno učenje u vidu stručne obuke u preradi voća i povrća za 15 mladih romske nacionalnosti do 30 godina starosti, koji će dobiti savetodavnu podršku u pokretanju biznisa u oblasti poljoprivrede. Udruženje Roma intelektualaca Južna i istočna Srbija Pčinjski okrug 12.769 0 12.769 siva-bg
Dobro upravljanje Dobro upravljanje i infrastrukturni projekti Vladičin Han Tehnička podrška JLS
Rekonstrukcija Centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo Tehnička podrška JLS u integraciji principa dobrog upravljanja u infrastrukturni projekat koji je finansiran od strane EU kroz program EU PRO, doprinosi odgovornijoj i transparentnijoj upotrebi javnih objekata, poštujući princip nediskriminacije i jednakog pristupa ranjivim grupama. Tehničku podršku sprovodi: Swiss PRO. Infrastrukturni projekat sprovodi: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Južna i istočna Srbija Pčinjski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Socijalno inovativni projekti Vladičin Han Finansijska podrška OCD
Bolja zapošljivost Roma u Vladičinom Hanu i Surdulici Obezbeđivanje obuke za srednjoškolce i maturante putem povezivanja sektora obrazovanja, poslovnog sektora i korisnika, kao i pružanjem dodatnih časova i obrazovne podrške. Udruženje Roma intelektualaca Južna i istočna Srbija Pčinjski okrug 13.641 0 13.641 siva-bg
Socijalna uključenost Socijalno inovativni projekti Vladičin Han Finansijska podrška OCD
Pružanje usluge socijalne zaštite socijalno isključenim starim osobama Pružanje usluga pomoći u kući starim osobama koje žive u udaljenim i planinskim područjima u selima Brestovo, Dupljane, Zebince, Garinje i Tegovište: obezbeđivanje hrane i lekova, održavanje odeće i kreveta, higijena i podrška u zdravstvenim uslugama. Crveni krst Vladičin Han Južna i istočna Srbija Pčinjski okrug 13.692 0 13.692 siva-bg
Socijalna uključenost Procedure za finansiranje projekata OCD Vladičin Han Tehnička podrška JLS
Unapređenje propisa i procedura za finansiranje lokalnih projekata koje sprovode organizacije civilnog društva Usklađivanje postojećeg Pravilnika o finansiranju projekata koje sprovode OCD sa propisima Vlade Republike Srbije i razvijanje ostalih propisa u vezi sa utvrđivanjem i ponovnom procenom javnog interesa, kao i mehanizmima za praćenje i evaluaciju. Swiss PRO Južna i istočna Srbija Pčinjski okrug 0 0 0 siva-bg
Dobro upravljanje Građansko učešće i transparentnost Vlasotince Tehnička podrška JLS
Paketi podrške lokalnim samoupravama za 2020. Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama. Swiss PRO / SKGO Južna i istočna Srbija Jablanički okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Vlasotince Finansijska podrška JLS
Efikasnije pružanje usluga građanima modernizacijom rada lokalne samouprave: e-Uprava Osnivanje elektronske pisarnice, dok će se uspostaviti eUsluga vezana za prijavljivanje problema komunalnim službama. Opština Vlasotince Južna i istočna Srbija Jablanički okrug 7.400 1.880 9.280 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Socijalno inovativni projekti Vlasotince Finansijska podrška JLS
Zajedno za bolje sutra Ukupno 42 osobe sa invaliditetom (OSI) prošle su obuku za proizvodnju predmeta domaće radinosti, dok su se izrađeni ukrasni predmeti prodavani na humanitarnim bazarima, čime je dodatno omogućeno povećanje prihoda korisnika. Stečene nove veštine poboljšale su korisnicima pristup pravu na zapošljavanje i samostalniji život u zajednici. Opština Vlasotince Centar za edukaciju "Osmeh" Južna i istočna Srbija Jablanički okrug 12.100 2.903 15.003 siva-bg
Socijalna uključenost Procedure za finansiranje projekata OCD Vlasotince Tehnička podrška JLS
Unapređenje propisa i procedura za finansiranje lokalnih projekata koje sprovode organizacije civilnog društva Unapređenje Odluke o metodologiji finansiranja projekata koje sprovode OCD i Smernica za finansiranje OCD u oblasti dobrog upravljanja, naročito u pogledu učešća civilnog sektora u stvaranju lokalnih strategija i pripremi godišnjeg budžeta, i razvijanje svih ostalih propisa koji definišu javni interes i uspostavljaju mehanizam praćenja i evaluacije. Swiss PRO Južna i istočna Srbija Jablanički okrug 0 0 0 siva-bg
Dobro upravljanje Otvoreni podaci Vrnjačka Banja Tehnička podrška JLS
Unapređenje dostupnosti otvorenih podataka Tehnička podrška JLS za razvoj regulatornih i institucionalnih okvira za otvaranje podataka, određivanje prioriteta otvorenih podataka, izgradnju kapaciteta, uspostavljanje mehanizama za ažuriranje i upravljanje otvorenim podacima, kao i participativni pristup i saradnju sa javnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom u definisanju potreba. Swiss PRO DCG doo Šumadija i zapadna Srbija Raški okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Podstandardna romska naselja Vrnjačka Banja Finansijska podrška JLS
Biti Rom S obzirom na lošu higijensku situaciju u podstandardnim romskim naseljima u selima Vrnjci, Gračac i Podunavci, za deset najugroženijih romskih porodica sa 52 člana biće obezbeđeni bojleri i mašine za pranje veša što će doprineti poboljšanoj zdravstvenoj zaštiti porodica. Takođe, 69-oro dece koja pohađaju završni razred osnovne škole biće podržano obezbeđivanjem resursa za učenje na daljinu i mentorske podrške. Dodatno, biće organizovane radionice o javnom zdravlju na temu kovida 19, mera javnog i ličnog zdravlja, uz redovne posete i konsultacije sa zdravstvenim medijatorom. Opština Vrnjačka Banja Udruženje građana „KORTEKS” Šumadija i zapadna Srbija Raški okrug 11.089 1.450 12.539 siva-bg
Dobro upravljanje Pružanje javnih usluga Vrnjačka Banja Tehnička podrška JLS
Unapređenje pružanja usluga građanima i privredi Tehnička podrška JLS za unapređenje pružanja javnih usluga kao odgovor na potrebe građana izražene tokom istraživanja zadovoljstva građana kvalitetom usluga lokalne samouprave. Swiss PRO Šumadija i zapadna Srbija Raški okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Građansko učešće i transparentnost Vrnjačka Banja Tehnička podrška JLS
Paketi podrške lokalnim samoupravama za 2020. Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama. Swiss PRO / SKGO Šumadija i zapadna Srbija Raški okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Vrnjačka Banja Finansijska podrška JLS
FT1P ("fali ti jedan papir") Efikasnije korišćenje elektronskog postupanja lokalne poreske administracije što će poboljšati odgovornost lokalne uprave i kvalitet života građana. Opština Vrnjačka Banja Šumadija i zapadna Srbija Raški okrug 7.500 1.970 9.470 tamno-siva-bg
Rodna ravnopravnost Politike rodne ravnopravnosti Vrnjačka Banja Tehnička podrška JLS
Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za unapređenje lokalnih mehanizama i politika rodne ravnopravnosti, uspostavljanje lokalnih Ženskih odborničkih mreža, izgradnju kapaciteta za predstavnice ŽOM, kao i za izradu godišnjeg plana rada i sprovođenje aktivnosti javnog zagovaranja. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Šumadija i zapadna Srbija Raški okrug 0 0 0 roze-bg
Socijalna uključenost Podstandardna romska naselja Zaječar Finansijska podrška OCD
Zdravlje nas spaja! Poboljšanje sanitarnih uslova i zdravstvene zaštite obezbeđivanjem pristupa vodi za članove četiri romske porodice u naselju u selu Rgotina obavljanjem građevinskih radova za trajni priključak na vodovodnu mrežu u koordinaciji sa JKP „Vodovod" i izgradnja četiri kupatila i četiri septičke jame. Udruženje „Društvo Roma“ Zaječar Grad Zaječar i Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar Južna i istočna Srbija Zaječarski okrug 12.763 2.175 14.938 siva-bg
Dobro upravljanje Pružanje javnih usluga Zaječar Tehnička podrška JLS
Unapređenje pružanja usluga građanima i privredi Tehnička podrška JLS za unapređenje pružanja javnih usluga kao odgovor na potrebe građana izražene tokom istraživanja zadovoljstva građana kvalitetom usluga lokalne samouprave. Swiss PRO Južna i istočna Srbija Zaječarski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Rodna ravnopravnost Mehanizmi za rodnu ravnopravnost Zaječar Finansijska podrška JLS
Kad žene vode Jačanje kapaciteta žena iz ruralnih područja za bavljenje seoskim turizmom kroz edukaciju žena u oblasti preduzetništva sa aspekta ruralnog turizma, izvora finansiranja i digitalnog marketinga. Grad Zaječar Južna i istočna Srbija Zaječarski okrug 3.404 890 4.294 roze-bg
Dobro upravljanje Antikorupcijske politike Zaječar Tehnička podrška JLS
Paketi podrške lokalnim samoupravama za 2019. Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama. Swiss PRO / SKGO Južna i istočna Srbija Zaječarski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Zaječar Finansijska podrška JLS
e-Zaječar Uspostavljanje Centra za pomoć́ građanima u cilju bolje komunikacije sa stanovništvom dok će biti uspostavljaneo najmanje 10 novih eUsluga. Grad Zaječar Južna i istočna Srbija Zaječarski okrug 6.500 1.630 8.130 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Socijalno inovativni projekti Zaječar Finansijska podrška JLS
Otvorena vrata iza zatvorenih vrata Ukupno 2.264 mladih prošlo je kroz uspostavljeno savetovalište na internet platformi za unapređenje mentalne higijene, što je doprinelo boljem socijalnom uključivanju. Pored toga, 126 profesionalaca je dobilo certifikat za pohađanje edukativnih seminara o poremećaju hiperaktivnosti sa deficitom pažnje (ADHD) i rešavanja konflikata, čime su unapredili svoje profesionalno znanje i veštine za rad sa mladima. Kroz participativni proces svih mladih korisnika i njihovih roditelja, projekat je uspostavio odvojene stručne grupe za podršku zasnovanu na najčešćim potrebama, kao što su zavisnost od Interneta, vršnjačko nasilje i upotreba psiho-aktivnih supstanci. Grad Zaječar Timočki omladinski centar Južna i istočna Srbija Zaječarski okrug 13.471 1.507 14.978 siva-bg
Dobro upravljanje Administrativna efikasnost Zaječar Tehnička podrška JLS
Paketi podrške lokalnim samoupravama za 2021. Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama. Swiss PRO / SKGO Južna i istočna Srbija Zaječarski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Procedure za finansiranje projekata OCD Zaječar Tehnička podrška JLS
Unapređenje propisa i procedura za finansiranje lokalnih projekata koje sprovode organizacije civilnog društva Unapređenje propisa o definisanju javnog interesa i finansiranju projekata koje sprovode OCD, uključujući praćenje i evaluaciju. Swiss PRO Južna i istočna Srbija Zaječarski okrug 0 0 0 siva-bg
Rodna ravnopravnost Politike rodne ravnopravnosti Zaječar Tehnička podrška JLS
Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za unapređenje lokalnih mehanizama i politika rodne ravnopravnosti, uspostavljanje lokalnih Ženskih odborničkih mreža, izgradnju kapaciteta za predstavnice ŽOM, kao i za izradu godišnjeg plana rada i sprovođenje aktivnosti javnog zagovaranja. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Južna i istočna Srbija Zaječarski okrug 0 0 0 roze-bg
Dobro upravljanje Dobro upravljanje i infrastrukturni projekti Žabari Tehnička podrška JLS
Rekonstrukcija i opremanje Centra za socijalni rad Tehnička podrška JLS u integraciji principa dobrog upravljanja u infrastrukturni projekat koji je finansiran od strane EU kroz program EU PRO, doprinosi odgovornijoj i transparentnijoj upotrebi javnih objekata, poštujući princip nediskriminacije i jednakog pristupa ranjivim grupama. Tehničku podršku sprovodi: Swiss PRO. Infrastrukturni projekat sprovodi: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Južna i istočna Srbija Braničevski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Žabari Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Južna i istočna Srbija Braničevski okrug 0 0 0 siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Žagubica Finansijska podrška JLS
Unapređenje pružanja socijalnih usluga na teritoriji opštine Žagubica Pružanje pomoći u kući za 20 starijih i odraslih osoba sa invaliditetom iz gradskih i ruralnih područja, uz jačanje kapaciteta i kompetencija relevantnih aktera za mapiranje potreba, planiranje, pružanje, nadgledanje i procenu socijalnih usluga za ove ciljne grupe. Opština Žagubica Centar za socijalni rad Petrovac na Mlavi i Centar za socijalni rad Žagubica Južna i istočna Srbija Braničevski okrug 11.792 3.170 14.962 siva-bg
Dobro upravljanje Dobro upravljanje i infrastrukturni projekti Žagubica Tehnička podrška JLS
Unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga u Domu zdravlja Žagubica Tehnička podrška JLS u integraciji principa dobrog upravljanja u infrastrukturni projekat koji je finansiran od strane EU kroz program EU PRO, doprinosi odgovornijoj i transparentnijoj upotrebi javnih objekata, poštujući princip nediskriminacije i jednakog pristupa ranjivim grupama, kao i upravljanju javnim resursima. Dom zdravlja je doneo Pravilnik o postupanju sa pacijentima iz osetljivih grupa kojim se unapređuje princip nediskriminacije. Pored toga, Dom zdravlja će redovno sprovoditi anketu među pacijentima (kao način participativnog procesa) o kvalitetu stanja vazduha i temperature što je takođe u vezi sa temom infrastrukturnog projekta. Swiss PRO EU PRO Južna i istočna Srbija Braničevski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Žagubica Finansijska podrška JLS
Jačanje kapaciteta za unapređenje e-Uprave u opštini Žagubica Uvode se tri eUsluge koje se odnose na socijalnu zaštitu dece, stipendije studenata i đaka i inspekcijski nadzor, dok će se unaprediti tri eUsluge povezane sa matičnim registrom. Opština Žagubica Južna i istočna Srbija Braničevski okrug 7.630 2.040 9.670 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Savetodavne službe za građane i građanke Žagubica Finansijska podrška JLS
Podrška za uspostavljanje savetodavne službe za građane i građanke Diplomirani pravnik/ca će raditi dva radna dana u Žagubici u kancelariji Udruženja osoba sa invaliditetom sa obezbeđenim pristupom za osobe sa invaliditetom, a preostala tri dana u nedelji u sledecím selima: Krepoljin - u Kancelariji za osobe sa invaliditetom i penzionere sa obezbeđenim pristupom za osobe sa invaliditetom, Laznica - u Kulturnom centru i Osanici - u prostorijama Kulturnog centra. Očekuje se da će 600 korisnika/ca imati koristi od realizacije projekta. Opština Žagubica Južna i istočna Srbija Braničevski okrug 16.742 11.863 28.605 siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Žagubica Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Južna i istočna Srbija Braničevski okrug 0 0 0 siva-bg
Dobro upravljanje Pružanje javnih usluga Bogatić Tehnička podrška JLS
Unapređenje pružanja usluga građanima i privredi Tehnička podrška JLS za unapređenje pružanja javnih usluga kao odgovor na potrebe građana izražene tokom istraživanja zadovoljstva građana kvalitetom usluga lokalne samouprave. Swiss PRO Šumadija i zapadna Srbija Mačvanski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Rodna ravnopravnost Politike rodne ravnopravnosti Bogatić Tehnička podrška JLS
Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za unapređenje lokalnih mehanizama i politika rodne ravnopravnosti, uspostavljanje lokalnih Ženskih odborničkih mreža, izgradnju kapaciteta za predstavnice ŽOM, kao i za izradu godišnjeg plana rada i sprovođenje aktivnosti javnog zagovaranja. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Šumadija i zapadna Srbija Mačvanski okrug 0 0 0 roze-bg
Rodna ravnopravnost Politike rodne ravnopravnosti Crna Trava Tehnička podrška JLS
Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za unapređenje lokalnih mehanizama i politika rodne ravnopravnosti, uspostavljanje lokalnih Ženskih odborničkih mreža, izgradnju kapaciteta za predstavnice ŽOM, kao i za izradu godišnjeg plana rada i sprovođenje aktivnosti javnog zagovaranja. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Južna i istočna Srbija Jablanički okrug 0 0 0 roze-bg
Dobro upravljanje Dobro upravljanje i infrastrukturni projekti Čajetina Tehnička podrška JLS
Izgradnja sportskog parka na otvorenom na Zlatiboru Tehnička podrška JLS u integraciji principa dobrog upravljanja u infrastrukturni projekat koji je finansiran od strane EU kroz program EU PRO, doprinosi odgovornijoj i transparentnijoj upotrebi javnih objekata, poštujući princip nediskriminacije i jednakog pristupa ranjivim grupama. Tehničku podršku sprovodi: Swiss PRO. Infrastrukturni projekat sprovodi: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Šumadija i zapadna Srbija Zlatiborski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Čajetina Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Šumadija i zapadna Srbija Zlatiborski okrug 0 0 0 siva-bg
Socijalna uključenost Savetodavne službe za građane i građanke Čajetina Finansijska podrška JLS
Podrška za uspostavljanje savetodavne službe za građane i građanke Diplomirani pravnik/ca će raditi u opštinskoj kancelariji (sa obezbeđenim pristupom za OSI) uključujući i terenske posete planinskim selima. Projektom je planiran obuhvat od 1000 korisnika/ca. Opština Čajetina Šumadija i zapadna Srbija Zlatiborski okrug 14.342 996 15.338 siva-bg
Rodna ravnopravnost Politike rodne ravnopravnosti Čajetina Tehnička podrška JLS
Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za unapređenje lokalnih mehanizama i politika rodne ravnopravnosti, uspostavljanje lokalnih Ženskih odborničkih mreža, izgradnju kapaciteta za predstavnice ŽOM, kao i za izradu godišnjeg plana rada i sprovođenje aktivnosti javnog zagovaranja. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Šumadija i zapadna Srbija Zlatiborski okrug 0 0 0 roze-bg
Dobro upravljanje Otvoreni podaci Čajetina Tehnička podrška JLS
Unapređenje dostupnosti otvorenih podataka Tehnička podrška JLS za razvoj regulatornih i institucionalnih okvira za otvaranje podataka, određivanje prioriteta otvorenih podataka, izgradnju kapaciteta, uspostavljanje mehanizama za ažuriranje i upravljanje otvorenim podacima, kao i participativni pristup i saradnju sa javnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom u definisanju potreba. Swiss PRO DCG doo Šumadija i zapadna Srbija Zlatiborski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Ćuprija Finansijska podrška JLS
Klub za radnu terapiju osoba sa invaliditetom Podrška deci sa fizičkim odnosno intelektualnim poteškoćama, kao i sa višestrukim invaliditetom kroz različite kreativne radionice, radnu terapiju i tretman senzorne integracije, što će sve pojačati njihovu društvenu uključenost i unaprediti im veštine za samostalan život Opština Ćuprija Centar za socijalni rad Ćuprija Šumadija i zapadna Srbija Pomoravski okrug 14.910 0 14.910 siva-bg
Rodna ravnopravnost Mehanizmi za rodnu ravnopravnost Ćuprija Finansijska podrška JLS
Udružene žene Ćuprije Osnaživanje žena iz ruralnih područja da se ujedine, koristeći svoje veštine i sposobnosti za plasiranje proizvoda, stvarajući tako dodatni finansijski prihod, kroz organizaciju pet radionica u pet sela koja pripadaju opštini. Pružanje podrške ženama u osnivanju njihovog udruženja. Opština Ćuprija Centar za socijalni rad Ćuprija, Turistička organizacija Ćuprije i Aktiv žena "Naše zlatno doba" Šumadija i zapadna Srbija Pomoravski okrug 3.184 0 3.184 roze-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Ćuprija Finansijska podrška JLS
Unapređenje elektronske pisarnice Unapređenje elektronske pisarnice sa novim modulom "Moj predmet" što će olakšati komunikaciju između opštinske uprave i građana u pogledu efikasnosti, brže razmene informacija, dostavljanja predmeta i rešavanja problema. Opština Ćuprija Šumadija i zapadna Srbija Pomoravski okrug 8.800 2.250 11.050 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Socijalno inovativni projekti Ćuprija Finansijska podrška JLS
Podrška kvalitetnom životu starijih ljudi i osoba sa invaliditetom Pružanje pomoć u kući i psihosocijalne podrške za stara lica i osobe sa invaliditetom u ruralnim i urbanim sredinama, koji čine preko 20% stanovništva u Ćupriji. Pored osnovne usluge pružena je i dodatna vrsta podrške u vidu medicinske pomoći, popravki i kulturnih aktivnosti, što je poboljšalo kvalitet njihovih života. Projekat je sprovodio aktivnosti i tokom vanrednog stanja uvedenog zbog pandemije kovida 19, tako da je imao ublažavajući efekat na korisnike. Opština Ćuprija Crveni Krst Ćuprija Šumadija i zapadna Srbija Pomoravski okrug 12.410 1.820 14.230 siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Ćuprija Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Šumadija i zapadna Srbija Pomoravski okrug 0 0 0 siva-bg
Socijalna uključenost Savetodavne službe za građane i građanke Ćuprija Finansijska podrška JLS
Podrška za uspostavljanje savetodavne službe za građane i građanke Diplomirani pravnik/ca će raditi dva dana u nedelji u opštinskoj zgradi, dok će tri dana tokom nedelje raditi u lokalnim mesnim kancelarijama u selima, prema unapred utvrđenom rasporedu. U planu je da se savetodavnim uslugama obuhvati 400 korisnika/ca. Opština Ćuprija Šumadija i zapadna Srbija Pomoravski okrug 15.641 4.531 20.172 siva-bg
Socijalna uključenost Socijalno inovativni projekti Ćuprija Finansijska podrška OCD
Dnevne aktivnosti za decu i mlade - Most Obezbeđivanje usluge ličnog praćenja za 42 korisnika (uzrasta 2-30) sa poremećajima u razvoju putem psiho-obrazovne podrške i raznih dnevnih aktivnosti u zajednici, dostupnih četiri sata dnevno četiri radna dana; stručno osoblje napraviće početnu procenu za svakog korisnika i njegovu porodicu, kao i individualni plan usluga. Udruženje „Herz 24“ Centar za socijalni rad Ćuprija, Društvo za dečiju i cerebralnu paralizu Ivanjica Šumadija i zapadna Srbija Pomoravski okrug 14.000 0 14.000 siva-bg
Socijalna uključenost Procedure za finansiranje projekata OCD Ćuprija Tehnička podrška JLS
Unapređenje propisa i procedura za finansiranje lokalnih projekata koje sprovode organizacije civilnog društva Unapređenje Odluke o finansiranju projekata koje sprovode OCD i poboljšanje mehanizma za evaluaciju, zajedno sa razvojem ostalih relevantnih propisa u vezi sa definisanjem i ponovnom procenom javnog interesa Swiss PRO Šumadija i zapadna Srbija Pomoravski okrug 0 0 0 siva-bg
Rodna ravnopravnost Politike rodne ravnopravnosti Ćuprija Tehnička podrška JLS
Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za unapređenje lokalnih mehanizama i politika rodne ravnopravnosti, uspostavljanje lokalnih Ženskih odborničkih mreža, izgradnju kapaciteta za predstavnice ŽOM, kao i za izradu godišnjeg plana rada i sprovođenje aktivnosti javnog zagovaranja. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Šumadija i zapadna Srbija Pomoravski okrug 0 0 0 roze-bg
Dobro upravljanje Dobro upravljanje i infrastrukturni projekti Doljevac Tehnička podrška JLS
Dogradnja i povezivanje sistema za vodosnabdevanje „Pusta reka“ sa sistemom za vodosnabdevanje u selu Belotinac Tehnička podrška JLS u integraciji principa dobrog upravljanja u infrastrukturni projekat koji je finansiran od strane EU kroz program EU PRO, doprinosi odgovornijoj i transparentnijoj upotrebi javnih objekata, poštujući princip nediskriminacije i jednakog pristupa ranjivim grupama. Tehničku podršku sprovodi: Swiss PRO. Infrastrukturni projekat sprovodi: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Južna i istočna Srbija Nišavski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Gornji Milanovac Tehnička podrška JLS
Unapređenje e-Uprave i e-Usluga Tehnička podrška JLS za unapređenje eUprave i eUsluga. Swiss PRO DCG doo Šumadija i zapadna Srbija Moravički okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Pružanje javnih usluga Gornji Milanovac Tehnička podrška JLS
Unapređenje pružanja usluga građanima i privredi Tehnička podrška JLS za unapređenje pružanja javnih usluga kao odgovor na potrebe građana izražene tokom istraživanja zadovoljstva građana kvalitetom usluga lokalne samouprave. Swiss PRO Šumadija i zapadna Srbija Moravički okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Otvoreni podaci Gornji Milanovac Tehnička podrška JLS
Unapređenje dostupnosti otvorenih podataka Tehnička podrška JLS za razvoj regulatornih i institucionalnih okvira za otvaranje podataka, određivanje prioriteta otvorenih podataka, izgradnju kapaciteta, uspostavljanje mehanizama za ažuriranje i upravljanje otvorenim podacima, kao i participativni pristup i saradnju sa javnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom u definisanju potreba. Swiss PRO DCG doo Šumadija i zapadna Srbija Moravički okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Rodna ravnopravnost Politike rodne ravnopravnosti Kladovo Tehnička podrška JLS
Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za unapređenje lokalnih mehanizama i politika rodne ravnopravnosti, uspostavljanje lokalnih Ženskih odborničkih mreža, izgradnju kapaciteta za predstavnice ŽOM, kao i za izradu godišnjeg plana rada i sprovođenje aktivnosti javnog zagovaranja. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Južna i istočna Srbija Borski okrug 0 0 0 roze-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Krupanj Finansijska podrška JLS
Uspostavljanje Savetovališta za brak i porodicu u Opštini Krupanj Omogućavanje edukativne, savetodavne i socioterapijske podrške deci, učenicima i odraslima u skladu s procenjenim potrebama kroz grupni i individualni rad sa ciljem sprečavanja vršnjačkog nasilja, unapređenja kompetencija za odgovorno roditeljstvo i uspostavljanja funkcionalnih porodičnih odnosa. Opština Krupanj Centar za socijalni rad Krupanj Šumadija i zapadna Srbija Mačvanski okrug 11.528 3.925 15.453 siva-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Krupanj Finansijska podrška JLS
Savremena uprava - JLS Krupanj Uspostavljanje elektronske pisarnice dok će tri usluge o građanskom statusu biti uspostavljene kao eUsluge Opština Krupanj Šumadija i zapadna Srbija Mačvanski okrug 7.400 2.370 9.770 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Krupanj Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Šumadija i zapadna Srbija Mačvanski okrug 0 0 0 siva-bg
Socijalna uključenost Savetodavne službe za građane i građanke Krupanj Finansijska podrška JLS
Podrška za uspostavljanje savetodavne službe za građane i građanke Diplomirani pravnik/ca će raditi puno radno vreme, dok će dva dana u nedelji raditi na terenu u jednoj od 24 lokalne mesne kancelarije. Terenski rad će biti sproveden u saradnji sa pružaocem usluga za pomoć u kući za starije osobe i Udruženjem OSI, a očekuje se da će realizacijom projekta 900 korisnika/ca imati poboljšan pristup pravima. Opština Krupanj Šumadija i zapadna Srbija Mačvanski okrug 16.081 0 16.081 siva-bg
Dobro upravljanje Administrativna efikasnost Krupanj Tehnička podrška JLS
Paketi podrške lokalnim samoupravama za 2021. Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama. Swiss PRO / SKGO Šumadija i zapadna Srbija Mačvanski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Rodna ravnopravnost Mehanizmi za rodnu ravnopravnost Medveđa Finansijska podrška JLS
Lepota je u veštini i znanju Organizacija kurseva obuke za pružanje usluga frizera, šminkera i manikira za žene koje nisu mogle da nastave svoje školovanje. Projekat će omogućiti ovim ženama da steknu dodatna znanja i veštine kako bi postale samostalne i imale veće mogućnosti za zapošljavanje. Opština Medveđa Južna i istočna Srbija Jablanički okrug 2.808 580 3.388 roze-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Medveđa Finansijska podrška JLS
Pomoć u kući za starije i odrasle osobe sa invaliditetom – Dobra dela za naša sela Pomoć u kući za 61 korisnika iz udaljenih sela. Standardna usluga će biti poboljšana osnovnom medicinskom prevencijom, tj. merenjem nivoa šećera u krvi i krvnom pritisku koji će se obavljati u saradnji sa Domom zdravlja. Pored toga, angažovaće se devet gerontodomaćica iz ranjivih grupa što će poboljšati njihov ekonomski položaj. Opština Medveđa Centar za socijalni rad Medveđa Južna i istočna Srbija Jablanički okrug 11.792 32.143 43.935 siva-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Medveđa Finansijska podrška JLS
Da zajedno klikćemo u Medveđi Unapređenje elektronske pisarnice kroz uvođenje eArhive, dok će veb sajt biti nadograđen što će omogućiti brži pristup informacijama građanima Opština Medveđa Južna i istočna Srbija Jablanički okrug 6.800 2.560 9.360 tamno-siva-bg
Dobro upravljanje Antikorupcijske politike Medveđa Tehnička podrška JLS
Paketi podrške lokalnim samoupravama za 2019. Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama. Swiss PRO / SKGO Južna i istočna Srbija Jablanički okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Savetodavne službe za građane i građanke Medveđa Finansijska podrška JLS
Podrška za uspostavljanje savetodavne službe za građane i građanke Diplomirani pravnik/ca će raditi puno radno vreme u zgradi opštine i dva puta mesečno u različitim kancelarijama mesnih zajednice na njihov "pijačni dan" sa ciljem da se dopre do više korisnika/ca, posebno žena i nacionalnih manjina. Planirano je da 360 korisnika/ca ima bolji pristup svojim pravima. Opština Medveđa Južna i istočna Srbija Jablanički okrug 13.393 869 14.262 siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Medveđa Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Južna i istočna Srbija Jablanički okrug 0 0 0 siva-bg
Dobro upravljanje Otvoreni podaci Medveđa Tehnička podrška JLS
Unapređenje dostupnosti otvorenih podataka Tehnička podrška JLS za razvoj regulatornih i institucionalnih okvira za otvaranje podataka, određivanje prioriteta otvorenih podataka, izgradnju kapaciteta, uspostavljanje mehanizama za ažuriranje i upravljanje otvorenim podacima, kao i participativni pristup i saradnju sa javnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom u definisanju potreba. Swiss PRO DCG doo Južna i istočna Srbija Jablanički okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Rača Finansijska podrška JLS
Podrška i pomoći u kući za starija lica i osobe sa invaliditetom u opštini Rača Proširenje obuhvata korisnika/ca kao i jačanje lokalnih kapaciteta kroz pripremu lokalnih udruženja građana za licenciranje usluge pomoći u kući. Opština Rača Centar za socijalni rad „Šumadija” za Batočinu, Raču i Lapovo Šumadija i zapadna Srbija Šumadijski okrug 15.975 6.545 22.520 siva-bg
Dobro upravljanje Pružanje javnih usluga Rača Tehnička podrška JLS
Unapređenje pružanja usluga građanima i privredi Tehnička podrška JLS za unapređenje pružanja javnih usluga kao odgovor na potrebe građana izražene tokom istraživanja zadovoljstva građana kvalitetom usluga lokalne samouprave. Swiss PRO Šumadija i zapadna Srbija Šumadijski okrug 0 0 0 tamno-siva-bg
Rodna ravnopravnost Mehanizmi za rodnu ravnopravnost Rača Finansijska podrška JLS
Ravnopravno u budućnost Osnivanje Kancelarije za rodnu ravnopravnost i Kontakt centra, angažovanje mobilnih stručnih timova za podršku ženama u ruralnim područjima, osnaživanje žena u ruralnim područjima radi unapređenja ruralnog razvoja i aktivnosti za izgradnju kapaciteta lokalnog mehanizma za rodnu ravnopravnost. Opština Rača Šumadija i zapadna Srbija Šumadijski okrug 3.380 8.425 11.805 roze-bg
Dobro upravljanje eUprava i eUsluge Rača Finansijska podrška JLS
e-Rača za građane Poboljšanje funkcionisanja elektronske pisarnice, dok će tri osnovne usluge iz matičnih registara biti uspostavljene kao eUsluge Opština Rača Šumadija i zapadna Srbija Šumadijski okrug 8.080 2.030 10.110 tamno-siva-bg
Socijalna uključenost Savetodavne službe za građane i građanke Rača Finansijska podrška JLS
Podrška za uspostavljanje savetodavne službe za građane i građanke Pored kontinuiranog pružanja savetodavnih usluga u opštinskoj zgradi, usluge će se takođe pružati u ruralnim lokalnim mesnim zajednicama koje su udaljene više od 20 km od administrativnog centra opštine i naseljene ranjivim grupama koje nisu u mogućnosti da dođu do centra opštine. Projektom će biti podržano preko 600 korisnika/ca u boljem pristupu svojim pravima. Opština Rača Šumadija i zapadna Srbija Šumadijski okrug 16.724 0 16.724 siva-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Rača Tehnička podrška JLS
Unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta postojećih ili unapređenih usluga socijalne zaštite u skladu sa potrebama ranjivih društvenih grupa na lokalnom nivou. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Šumadija i zapadna Srbija Šumadijski okrug 0 0 0 siva-bg
Rodna ravnopravnost Politike rodne ravnopravnosti Rača Tehnička podrška JLS
Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou Tehnička podrška JLS za unapređenje lokalnih mehanizama i politika rodne ravnopravnosti, uspostavljanje lokalnih Ženskih odborničkih mreža, izgradnju kapaciteta za predstavnice ŽOM, kao i za izradu godišnjeg plana rada i sprovođenje aktivnosti javnog zagovaranja. Swiss PRO Centar za socijalnu politiku Šumadija i zapadna Srbija Šumadijski okrug 0 0 0 roze-bg
Socijalna uključenost Usluge socijalne zaštite Sjenica Finansijska podrška JLS
Senzorna soba Terapija namenjena radu sa decom i mladima sa poremećajima senzorne integracije koji se manifestuju kao izbegavanje ili prekomerno uživanje u dodiru, pokretu, zvuku ili osvetljenju, pre svega sa decom iz spektra autizma i problemima u ponašanju. Ova usluga povećava bolju koncentraciju za učenje, smirenost i socijalizaciju, a time i njihovu bolju socijalnu uključenost. Opština Sjenica Šumadija i zapadna Srbija Zlatiborski okrug 11.748 1.885 13.633 siva-bg
Dobro upravljanje Dobro upravljanje i infrastrukturni projekti Sjenica Tehnička podrška JLS