Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Beograd, 5. oktobar 2021.

Počinje kampanja „Da kliknemo zajedno“

Program Swiss PRO je uz podršku Vlade Švajcarske pokrenuo kampanju „Da kliknemo zajedno“ kako bi građanima i građankama približio prednosti upotrebe elektronskih usluga i otvorenih podataka na lokalnom nivou.

Beograd, 28. septembar 2021.

Četvrta eObuka „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u okviru programa Swiss PRO organizuje četvrtu eObuku na temu dobrog upravljanja koja je namenjena donosiocima odluka i zaposlenima u gradovima i opštinama. Cilj eObuke je da obezbedi podršku lokalnim samoupravama kroz osnaživanje njihovih kapaciteta za usvajanje i sprovođenje u...

Beograd, 10. septembar 2021.

Paketi podrške za JLS u oblasti antikorupcijskih politika - poziv za podnošenje prijava

Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama.

Beograd, 6. septembar 2021.

Obuka „Uvođenje i implementacija principa dobre uprave u radu jedinica lokalne samouprave“

Uz podršku Vlade Švajcarske kroz program Swiss PRO, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje obuku „Uvođenje i implementacija principa dobre uprave u radu jedinica lokalne samouprave“, koja će biti organizovana u dva formata, u vidu regionalne akreditovane obuke (koja će biti održana užvo) i akreditovane...