Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Beograd, 4. novembar 2022.

Novi set onlajn obuka iz oblasti bezbednosti dostupan za zaposlene u lokalnim samoupravama

Tri nove onlajn obuke iz oblasti bezbednosti, dostupne na platformi za elektronsko učenje Nacionalne akademije za javnu upravu (NAJU), pripremljene su uz podršku Vlade Švajcarske, u okviru saradnje programa Swiss PRO i ove ključne institucije za stručno usavršavanje zaposlenih u javnoj upravi.

Beograd, 16. septembar 2022.

Vlada Švajcarske preko programa Swiss PRO doprinela unapređenju kvaliteta života skoro 60.000 ljudi u Srbiji

Unapređeno lokalno upravljanje, bolji pristup uslugama kroz unapeđenje eUprave, ojačani kapaciteti lokalnih samouparava za pružanje usluga i rad sa građanima i građankama, kao i poboljšan socio-ekonomski položaj više od 15.000 ljudi iz ranjivih grupa i osnaženi lokalni mehanizmi za rodnu ravnopravnost širom Srbije, samo su neki...

Beograd, 15. septembar 2022.

Pokretači promena - završni događaj programa Swiss PRO

Program Swiss PRO organizuje finalni događaj pod nazivom „Pokretači promena“, koji će biti održan u petak, 16. septembra 2022. godine, sa početkom u 12 časova, u Beogradu.

Beograd, 9. jun 2022.

Poboljšane usluge socijalne zaštite za 3.000 građana uz podršku Vlade Švajcarske

Kvalitet života za više od 3.000 građana i građanki iz ranjivih društvenih grupa poboljšan je kroz unapređenje usluga socijalne zaštite kao rezultat 41 projekta koji su lokalne samouprave sprovele uz podršku Vlade Švajcarske kroz program Swiss PRO, istaknuto je na događaju koji je održan 9. juna...