Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Beograd, 4. decembar 2019.

Dodeljene nagrade pobednicima Nacionalnog takmičenja za najbolju praksu u primeni principa dobre uprave

Grad Novi Pazar, opštine Ruma i Vlasotince i beogradska gradska opština Vračar dobitnici su nagrada na konkursu za primere najboljih praksi u primeni principa dobre uprave tokom 2018. godine.

Zlatibor, 29. novembar 2019.

Transparentnost lokalnih samouprava kao mehanizam za borbu protiv korupcije i veće uključivanje građana

Treći trening u okviru novog ciklusa obuka za primenu koncepta i principa dobrog upravljanja u lokalnim samoupravama u Srbiji održan je od 27. do 29. novembra 2019. godine na Zlatiboru, uz učešće predstavnica i predstavnika 31 lokalne samouprave. Obuku se sprovodi u okviru programa Swiss PRO,...

Beograd, 6. novembar 2019.

SKGO izradio modele akata za sprovođenje pojedinih mera iz lokalnog antikorupcijskog plana

Modeli akata su izrađeni u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koji se realizuje preko programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom...

Kragujevac, 31. oktobar 2019.

Kvalitetniji život za više od 3.000 ljudi iz ranjivih grupa

Položaj više od 3.000 građana i građanki iz ranjivih grupa, među kojima su najzastupljenije žene, pripadnici i pripadnice romske nacionalne manjine i mladi, poboljšan je kroz ekonomsko osnaživanje i bolju dostupnost usluga u oblastima socijalne zaštite, obrazovanja i zdravstva. Ovo su glavni rezultati 26 socijalno inovativnih...