Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Niš, 8. jul 2021.

Bolji pristup pravima za 3.500 građana uz podršku Vlade Švajcarske

Savetodavne službe u 13 lokalnih samouprava pružile su pravnu podršku za više od 3.500 građana, među kojima su najzastupljenije višestruko ranjive kategorije žena, pripadnici romske nacionalne manjine, stara lica, dugotrajno nezaposleni i osobe sa invaliditetom, istaknuto je na događaju koji je program Swiss PRO organizovao 8....

Niš, 5. jul 2021.

Lakši put do vaših prava - svečana dodela sertifikata JLS za uspešno sprovođenje projekata za uspostavljanje savetodavne službe za građane i građanke

Program Swiss PRO organizuje svečanu dodelu sertifikata za uspešno sprovođenje projekata za uspostavljanje savetodavne službe za građane i građanke koje su 13 lokalnih samouprava realizovale u okviru javnog poziva „Lakši put do vaših prava“.

Ćuprija, 10. jun 2021.

Uz podršku Vlade Švajcarske unapređen položaj više od 2.800 ljudi iz ranjivih grupa

Osam lokalnih samouprava su u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva i uz podršku Vlade Švajcarske kroz program Swiss PRO sprovele socijalno inovativne projekte koji su doprineli boljem kvalitetu života više od 2.800 građana i građanki iz najranjivijih društvenih grupa, istaknuto je na događaju koji je održan...

Ćuprija, 7. jun 2021.

Nove ideje po meri zajednice - svečana dodela sertifikata za uspešnu realizaciju socijalno-inovativnih projekata lokalnih samouprava

Program Swiss PRO organizuje svečanu dodelu sertifikata za uspešnu realizaciju socijalno-inovativnih projekata lokalnih samouprava u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva u okviru javnog poziva „Nove ideje po meri zajednice“.