Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Zaječar, 29. oktobar 2021.

Predstavljene e-Usluge građanima i građankama Zaječara

Građani i građanke Zaječara će uskoro moći da koriste devet novih elektronskih usluga koje je gradska uprava razvila uz podršku Vlade Švajcarske kroz programa Swiss PRO i u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Novi Pazar, 22. oktobar 2021.

Predstavljeno osam novih e-Usluga u Novom Pazaru

Građani i građanke Novog Pazara od 22. oktobra 2021. godine mogu da koriste osam novih elektronskih usluga koje je gradska uprava razvila uz podršku Vlade Švajcarske kroz programa Swiss PRO i u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Beograd, 5. oktobar 2021.

Počinje kampanja „Da kliknemo zajedno“

Program Swiss PRO je uz podršku Vlade Švajcarske pokrenuo kampanju „Da kliknemo zajedno“ kako bi građanima i građankama približio prednosti upotrebe elektronskih usluga i otvorenih podataka na lokalnom nivou.

ZOOM platforma, 28. septembar 2021.

Četvrta e-Obuka „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u okviru programa Swiss PRO organizuje četvrtu eObuku na temu dobrog upravljanja koja je namenjena donosiocima odluka i zaposlenima u gradovima i opštinama. Cilj eObuke je da obezbedi podršku lokalnim samoupravama kroz osnaživanje njihovih kapaciteta za usvajanje i sprovođenje u...