Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Uspešne priče

Loznica, 27. jun 2022.

Podrška roditeljima dece sa invaliditetom u Loznici

Uz podršku Vlade Švajcarske kroz program Swiss PRO, Grad Loznica je u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad sproveo projekat „Zajedno u podršci roditelja dece sa invaliditetom”.

Sjenica, 9. jun 2022.

Senzorna soba u Sjenici

Opština Sjenica je uz podršku Vlade Švajcarske kroz program Swiss PRO uvela uslugu senzorne sobe. Ova usluga povećava koncentraciju za učenje, smirenost i socijalizaciju, a time i bolju socijalnu uključenost dece i mladih sa smetnjama u razvoju.

Mali Zvornik, 27. maj 2022.

Unapređenje eUprave u Malom Zvorniku

Opština Mali Zvornik uvela je nove eUsluge uz podrkšu Vlade Švajcarske kroz program Swiss PRO. Devet novih elektronskih usluga dostupno je na portalu eUprava.

Niš, 19. april 2022.

Poboljšanje položaja sakupljača sekundarnih sirovina

Inovativni humanitarni servis „ODNESI“ uspostavljen je u okviru projekta „Preduzeće, a ne smeće“ koji je Republički sindikat sakupljača sekundarnih sirovina sproveo uz podršku Vlade Švajcarske kroz program Swiss PRO.