Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Uspešne priče

Svilajnac, 11. jun 2021.

Podrška za pravilan razvoj dece sa smetnjama u razvoju

Uz podršku Vlade Švajcarske kroz program Swiss PRO u Svilajncu je napravljena senzorna soba kojom su poboljšane terapijske usluge za decu i mlade sa smetnjama u razvoju. Pored pružanja terapijske usluge koja doprinosi poboljšanju motoričkih i mentalnih veština, samokontrole, sposobnosti učenja i komunikacije, a time i...

Smederevo, 3. decembar 2020.

Kroz obuke do bolje socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom

Bez alata nema zanata, naziv je projekta u okviru kojeg su nezaposlene osobe sa invaliditetom ili sa manjim primanjima prošle obuku za proizvodnju ručnih radinosti i kako da ih plasiraju na tržište. Projekat je realizovao Grad Smederevo u partnerstvu sa Gradskim savezom socijalno humanitarnih organizacija, u...

Vranje, 25. novembar 2020.

Uvek za prava devojčica i žena

Uz podršku Vlade Švajcarke kroz program Swiss PRO ukupno 101 žena žrtva porodičnog nasilja dobila je psihološku i pravnu podršku putem SOS linije koju od 2002. godine u Pčinjskom okrugu pruža Odbor za ljudska prava Vranje.

Veliko Gradište, 2. oktobar 2020.

Participativno budžetiranje u Velikom Gradištu

Od izgradnje vodovoda do pokretne biblioteke na jezeru, ovo su samo neke od inicijativa građana Velikog Gradišta za koje je opština izdvojila sredstva nakon što je budžet postao tema javnih rasprava.