Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Uspešne priče

Lebane, 24. septembar 2021.

Proširenje usluge pomoć u kući u Lebanu – još više solidarnosti sa najstarijima

Uz podršku Vlade Švajcarske kroz program Swiss PRO, Opština Lebane u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Lebane sprovodi projekat „Odgovor lokalne zajednice na kovid 19“, koji je usmeren ka uspostavljanju i proširenju održivih i kvalitetnih usluga socijalne zaštite koje u uslovima pandemije omogućavaju kvalitetniji život...

Krupanj, 30. jun 2021.

Savetodavna služba poboljšava pristup pravima građanima i građankama iz ranjivih društvenih grupa

Uz podršku Vlade Švajcarske kroz program Swiss PRO, ukupno 13 lokalnih samouprava je uspostavilo Savetodavne službe za građane i građanke, među kojima je i Opština Krupanj.

Svilajnac, 11. jun 2021.

Podrška za pravilan razvoj dece sa smetnjama u razvoju

Uz podršku Vlade Švajcarske kroz program Swiss PRO u Svilajncu je napravljena senzorna soba kojom su poboljšane terapijske usluge za decu i mlade sa smetnjama u razvoju. Pored pružanja terapijske usluge koja doprinosi poboljšanju motoričkih i mentalnih veština, samokontrole, sposobnosti učenja i komunikacije, a time i...

Raška, 19. mart 2021.

Pokreni se za bolje socijalno uključivanje mladih iz Raške

Socijalno-inovativni projekat “Pokreni se!” usmeren na potrebe ranjivih grupa i na njihovo bolje socijalno uključivanje sprovela je Opština Raška u partnerstvu sa Udruženjem za pomoć licima sa posebnim potrebama i uz podršku Vlade Švajcarske kroz program Swiss PRO.