Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Успешне приче


Ниш, 19. април 2022.

Побољшање положаја сакупљача секундарних сировина

Иновативни хуманитарни сервис „ОДНЕСИ“ успостављен је у оквиру пројекта „Предузеће, а не смеће“, који је Републички синдикат сакупљача секундарних сировина спровео уз подршку Владе Швајцарске кроз програм Swiss PRO.

Kрушевац, 8. март 2022.

Унапређење учешћа жена у процесу доношења одлука на локалном нивоу

Уз подршку Владе Швајцарске кроз програм Swiss PRO, Град Kрушевац је повећао интересовање жена за активније укључивање у рад месних заједница и доношење одлука на локалном нивоу. Уз то, пројектом су жене из руралних подручја оснажене за веће учешће у пословном сектору кроз обуке за формирање...

Блаце, 9. децембар 2021.

Економско оснаживање жена пољопривредница

Општина Блаце је уз подршку Владе Швајцарске кроз програм Swiss PRO спровела пројекат „Економско оснаживање жена пољопривредница”, у оквиру кога је укупно 15 пољопривредница добило пластеник и обуку за пластеничку производњу.