Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Успешне приче


Kрушевац, 8. март 2022.

Унапређење учешћа жена у процесу доношења одлука на локалном нивоу

Уз подршку Владе Швајцарске кроз програм Swiss PRO, Град Kрушевац је повећао интересовање жена за активније укључивање у рад месних заједница и доношење одлука на локалном нивоу. Уз то, пројектом су жене из руралних подручја оснажене за веће учешће у пословном сектору кроз обуке за формирање...

Блаце, 9. децембар 2021.

Економско оснаживање жена пољопривредница

Општина Блаце је уз подршку Владе Швајцарске кроз програм Swiss PRO спровела пројекат „Економско оснаживање жена пољопривредница”, у оквиру кога је укупно 15 пољопривредница добило пластеник и обуку за пластеничку производњу.

Београд, 12. октобар 2021.

Јачање локалних ресурса за добро управљање у Србији

Kроз интензивне активности изградње капацитета програм Swiss PRO је у 32 града и општине створио трајне ресурсе за добро управљање у циљу доприноса бољем квалитету јавних услуга за све грађане и вец́ој одговорности, транспарентности и ефикасности локалних самоуправа.