Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Uspešne priče

Krupanj, 30. jun 2021.

Savetodavna služba u Opštini Krupanj poboljšava pristup pravima građanima i građankama iz ranjivih društvenih grupa

Kroz Savetodavnu službu Opština Krupanj otvorila je svoja vrata i za građane koje nije obuhvatio Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Ostvarene je odlična saradnja sa drugim lokalnim institucijama, naročito Centrom za socijalni rad.

Svilajnac, 11. jun 2021.

Podrška za pravilan razvoj dece sa smetnjama u razvoju

Uz podršku Vlade Švajcarske kroz program Swiss PRO u Svilajncu je napravljena senzorna soba kojom su poboljšane terapijske usluge za decu i mlade sa smetnjama u razvoju. Pored pružanja terapijske usluge koja doprinosi poboljšanju motoričkih i mentalnih veština, samokontrole, sposobnosti učenja i komunikacije, a time i...

Raška, 19. mart 2021.

Pokreni se za bolje socijalno uključivanje mladih iz Raške

Socijalno-inovativni projekat “Pokreni se!” usmeren na potrebe ranjivih grupa i na njihovo bolje socijalno uključivanje sprovela je Opština Raška u partnerstvu sa Udruženjem za pomoć licima sa posebnim potrebama i uz podršku Vlade Švajcarske kroz program Swiss PRO.

Smederevo, 3. decembar 2020.

Kroz obuke do bolje socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom

Bez alata nema zanata, naziv je projekta u okviru kojeg su nezaposlene osobe sa invaliditetom ili sa manjim primanjima prošle obuku za proizvodnju ručnih radinosti i kako da ih plasiraju na tržište. Projekat je realizovao Grad Smederevo u partnerstvu sa Gradskim savezom socijalno humanitarnih organizacija, u...