Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Četvrta e-Obuka „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“

  • ZOOM platforma, 28. septembar 2021.

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u okviru programa Swiss PRO organizuje četvrtu eObuku na temu dobrog upravljanja koja je namenjena donosiocima odluka i zaposlenima u gradovima i opštinama. Cilj eObuke je da obezbedi podršku lokalnim samoupravama kroz osnaživanje njihovih kapaciteta za usvajanje i sprovođenje u svakodnevnoj praksi principa dobrog upravljanja: efikasnost, delotvornost, transparentnost, odgovornost, vladavina prava, participacija, jednakost i nediskriminacija.

Početak obuke je planiran za ponedeljak, 11. oktobar, i trajaće sedam nedelja - do petka, 26. novembra 2021. godine.

Za učesnike eObuke je organizovan inicijalni skup gde će dobiti osnovne informacije o programu obuke, mentorima i načinu rada korišćenja SKGO platforme za učenje na daljinu. Inicijalni skup će biti održan putem ZOOM platforme, u četvrtak, 7. oktobra, sa početkom u 11 časova. Prijavljenim učesnicima će agenda biti blagovremeno poslata.

Za prijavu predstavnika JLS na eObuku (koja je ujedno i prijava za onlajn skup 7. oktobra), potrebno je popuniti formular do srede, 6. oktobra preko ovog linka.

Više informacija o eObuci je dostupno na sajtu SKGO.

Ova obuka se sprovodi u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.