Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Unapređena rodna ravnopravnost na lokalnom nivou uz podršku Vlade Švajcarske

  • Aranđelovac, 25. februar 2022.

Kapaciteti i mehanizmi za rodnu ravnopravnost ojačani su u 31 lokalnoj samoupravi, dok je više od 5.000 građanki i građana imalo direktnu korist od sprovođenja projekata za poboljšanje položaja žena u lokalnoj zajednici koji su realizovani uz podršku Vlade Švajcarske, istaknuto je na događaju koji je program Swiss PRO organizovao 25. februara 2022. godine u Aranđelovcu.

Projekti su osnažili pravni i institucionalni okvir za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou, kao i položaj žena u lokalnoj zajednici, među kojima su i žene sa sela, mladi nezaposlene i osobe sa invaliditetom, žrtve nasilja u porodici i druge ranjive grupe, istakla je Melina Papageorgiou, šefica odeljenja za dobro upravljanje Švajcarske kancelarije za saradnju.

„Kroz program Swiss PRO Vlada Švajcarske je obezbedila kontinuiranu podršku lokalnim samoupravama u naporima da izgrade i ojačaju kapacitete za primenu rodne ravnopravnosti, kako u oblasti pružanja usluga tako i u propisima i načinu na koji se formiraju lokalni budžeti. To u krajnjoj liniji znači kretanje ka institucijama i društvu koje obezbeđuje jednake mogućnosti za sve”, navela je Papageorgiju.

Šef programa UNOPS u Srbiji Marko Vujačić naveo je rodna ravnopravnost prožima sve projekte koje sprovodi UNOPS jer ne možemo govoriti o održivom razvoju ako se ne pozabavimo pitanjem rodne ravnopravnosti.

„Zajedno sa lokalnim samoupravama i uz podršku partnera iz Vlade Švajcarske, kroz program Swiss PRO ostvarili smo rezultate od poboljšanja institucionalnog okvira, preko poboljšanja učešća žena u procesu donošenja odluka do konkretnih promena u položaju žena u društvu”, istakao je Vujačić i posebno naglasio značaj saradnje sa nacionalnim partnerima.

Antigona Andonov iz stručne službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti je istakla da rodna ravnopravnost podrazumeva jednakost svih žena i muškaraca, jednake šanse i mogućnosti u svim oblastima privatnog i društvenog života.

„Žene mogu sve, uprkos i dalje duboko ukorenjenim stereotipima i predrasudama. Zato su žene u politici a naročito u lokalnim zajednicama mnogo više od vlasti i opozicije, mnogo više od politike i stranke. One su glas svih drugih žena i uzor ženama da je nešto moguće i vi ovde to dokazujete”, ocenila je Andonov. 

Pored bespovratnih sredstava za realizaciju 26 projekata, tokom četiri godine programa Swiss PRO pružena je i tehnička podrška lokalnim samoupravama i realizovane su aktivnosti izgradnje kapaciteta kroz trening za odbornice i predstavnice ženskih odborničkih mreža, kao i trening za gradonačelnice i predsednice opština, navela je Maida Jusufović, službenica za dobro upravljanje i rodnu ravnopravnost na programu Swiss PRO.

„Kao rezultat podrške, između ostalog, 31 lokalna samouprava je formirala mehanizam za rodnu ravnopravnost, 27 osnovalo lokalnu žensku odborničku mrežu, 26 izradilo i usvojilo lokalni akcioni plan. Dodatno, pružena je podrška za izgradnju kapaciteta kroz ukupno sedam treninga na kojima je učestvovalo 168 predstavnika i predstavnicima iz 44 gradova i opština, među kojima su bile i gradonačelnice i predsednice opština”, istakla je Jusufović.

Sekretarka Skupštine grada Kruševca Maja Cuckić predstavila je projekat koji je doprineo unapređenju rodne ravopravnosti u Кruševcu. 

„Nama je podrška Vlade Švajcarske i saradnja sa programom Swiss PRO veoma značajno iskustvo, jer je kroz projekat pružena podrška ženama za aktivnije uključivanje u rad mesnih zajednica i donošenje odluka na lokalnom nivou, kao i osnaživanje žena za formiranje udruženja i otpočinjanje sopstvenog posla”, istakla je Cuckić. 

Na događaju je prikazan i video o uticaju projekta koji je sprovela opština Blace.

Na događaju su uručeni sertifikati za uspešno sprovedene projekte predstavnicama i predstavnicima sledećih lokalnih samouprava: Aranđelovac, Babušnica, Bela Palanka, Blace, Bujanovac, Bojnik, Dimitrovgrad, Golubac, Ivanjica, Knić, Kraljevo, Kragujevac, Kruševac, Ljubovija, Medveđa, Niš, Nova Varoš, Pirot, Rača, Raška, Sokobanja, Svrljig, Topola, Ćićevac, Ćuprija i Zaječar.

Više informacija o uticaju svih 26 projekata JLS, kao i ukupne podrške programa u oblasti rodne ravnopravnosti možete naći u pregledu dostupnom na sajtu Swiss PRO.

Događaj je realizovan u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).