Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Beograd, 10. maj 2018.

Swiss PRO program predstavljen partnerskim nacionalnim institucijama

Stalna konferencija gradova i opština i UNOPS organizovali su 10. maja sastanak sa institucionalnim partnerima u cilju predstavljanja novog programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti - Swiss PRO”. Ovom prilikom, predstavnicima nacionalnih institucija predstavljene su programske aktivnosti i izražena...

Beograd, 30. april 2018.

Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština u Srbiji

Program „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO” predstavljen je lokalnim samoupravama tokom deset informativnih sastanaka koji su održani u martu i aprilu 2018. godine. Više od 200 učesnica i učesnika iz 86 gradova i opština uključenih u...

Beograd, 22. februar 2018.

EU i Vlada Švajcarske doprinele boljem životu stanovništva na jugu Srbije

Otvaranje 700 novih radnih mesta i 96 novih preduzeća, doprinos privlačenju investicija za ekonomske i socijalne projekte čija vrednost trenutno premašuje deset miliona evra, i unapređenje socijalne uključenosti kroz poboljšanje društvenog i ekonomskog položaja više od 9.000 ljudi iz ranjivih grupa, samo su neki od rezultata...