Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Kruševac, Ivanjica, Ćićevac, Kraljevo, 8. mart 2021.

Zajedno sa lokalnim samoupravama doprinosimo da ravnopravnost postane stvarnost

Na Međunarodni dan žena više lokalnih samouprava u Srbiji je obeležilo i početak realizacije projekata za osnaživanje lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost, koje sprovode uz podršku Vlade Švajcarske kroz program Swiss PRO.

Beograd, 26. februar 2021.

Doprinos obuci mladih na stručnom usavršavanju u lokalnim samoupravama

Podrška unapređenju rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou bila je glavna tema o kojoj su predstavnici programa Swiss PRO razgovarali sa 11 polaznika i polaznica OEBS programa stručnog usavršavanja u okviru lokalne samouprave, na radionici koja je održana putem interneta 26. februara 2021. godine.

Beograd, 4. decembar 2020.

Vlada Švajcarske podržava jačanje rodne ravnopravnosti u 28 gradova i opština u Srbiji

Program Swiss PRO je u okviru javnog poziva „Da ravnopravnost postane stvarnost“ podržao 28 lokalnih samouprava da realizuju projekte koji imaju za cilj osnaživanje mehanizama za rodnu ravnopravnost. Direktnu korist od ovih projekata će imati više od 5.000 građanki i građana.

Beograd, 8. oktobar 2020.

Javni poziv za jačanje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou produžen do 23. oktobra

Program Swiss PRO produžava do 23. oktobra 2020. godine rok za prijave na javni poziv za podršku lokalnim samoupravama u osnaživanju mehanizama za rodnu ravnopravnost.