Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Doprinos obuci mladih na stručnom usavršavanju u lokalnim samoupravama

  • Beograd, 26. februar 2021.

Podrška unapređenju rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou bila je glavna tema o kojoj su predstavnici programa Swiss PRO razgovarali sa 11 polaznika i polaznica OEBS programa stručnog usavršavanja u okviru lokalne samouprave, na radionici koja je održana putem interneta 26. februara 2021. godine.

Mladi iz Novog Pazara, Sjenice, Priboja, Prijepolja, Tutina i Nove Varoši su imali priliku da steknu znanja o važnosti lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost i ulozi ženskih odborničkih mreža, kao i da se bliže upoznaju sa aktivnostima programa Swiss PRO usmerenim na unapređenje položaja žena u lokalnoj zajednici i povećanje učešća žena u procesu donošenja odluka.
 
Program stručnog usavršavanja u okviru lokalne samouprave je deo projekta „Upoznavanje građana sa radom i nadležnostima lokalne samouprave“ koji Misija OEBS u Srbiji sprovodi uz podršku Vlade Švajcarske. Pored sticanja znanja iz oblasti dobrog upravljanja i javne uprave kroz praktičan rad pri lokalnim samoupravama, učesnici tokom petomesečnog usavršavanja pohađaju i brojne obuke i treninge.