Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Multimedija / Foto Galerija

Novi Pazar, 22. oktobar 2021.

Predstavljeno osam novih e-Usluga u Novom Pazaru