Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Upotreba društvenih mreža za unapređenje učešća javnosti u radu lokalne samouprave

  • Beograd, 28. januar 2022.

Program Swiss PRO uz podršku Vlade Švajcarske održao je trening na temu upotrebe društvenih mreža za veće uključivanje građana i građanki u rad lokalne samouprave. Nakon treninga održanog 27-28. januara u Beogradu biće pružena i mentorska podrška osobama zaduženim za upravljanje zvaničnim nalozima lokalnih samouprava na društvenim mrežama.

Tokom dvodnevnog treninga predstavljeni su primeri dobre prakse u kreiranju sadržaja koji uz korisne informacije sadrže i poziv za akciju, a praktične vežbe su uklučivale i upoznavanje sa dostupnim alatima koji mogu biti korišćeni za dalje unapređenje interaktivnosti komunikacije sa građanima aktivnim na društvenim mrežama.

Nataša Stevanović iz Grada Kragujevca ističe da je ovo prvi trening za društvene mreže koji je imala priliku da pohađa tokom 15 godina rada u odeljenju za komunikacije.

„Trening za društvene mreže je nešto što je svima nama u lokalnoj samoupravi neophodno, zato što je to u ovom trenutku najbolji kanal komunikacije prema građanima. Svi mi imamo naloge na društvenim mrežama, ali čini mi se da kod zaposlenih u lokalnim samoupravama nije dovoljno razvijena svest o značaju društvenih mreža. Naročito zato što je komunikacija na mrežama interaktivna, možemo da čujemo želje odnosno potrebe građana i na osnovu toga da zaključimo kakav korak treba da preduzmemo”, ističe Stevanović.

Da je obuka za društvene mreže veoma važna jer ovaj kanal komunikacije preuzima primat nad tradicionalnim medijima smatra i Saša Kokalj iz Opštine Ćuprija.

„Sadržaj koji smo videli na radionici je interesantan, uglavnom imamo iste probleme, a zanimljivo je da građani isto reaguju. Potrebna je veća uključenost građana, nadam se da ćemo to i ostvariti primenjujući znanja stečena na ovom treninigu. Postoji mnogo prostora da građani budu više uključeni, a to je problem u svim opštinama”, smatra Kokalj.

Pored predavanja o važnosti upotrebe alata za merenje i analizu vidljivosti digitalnih kanala i važnosti digitalnog marketinga, razmene iskustava sa različitim tipovima i forma sadržaja koji lokalne samouprave dele na društvenim mrežama i otvorene diskusije izazovima dvosmerne komunikacije sa građanima, deo treninga bio je posvećen kreiranju konkretnih objava u vezi sa promocijom eUsluga lokalnih samouprava dostupnih na zvaničnom portalu eUprave.

„Dobili smo i više od očekivanog, obuka nam je dala praktična znanja koja mogu odmah da primenim u svom radu. Opština je pre svega servis građana, sve aktivnosti su usmerene na potrebe građana i rešavanje njihovih problema, ali dešava se da građani zbog nedovoljne informisanosti ne koriste svoja prava. Zato su nam društvene mreže veoma važne jer su najbrži i najlakši način da informacije koje plasiramo dođu do većeg broja građana kojih se tiču usluge koje pružamo ili odluke koje donosimo”, navodi Danijela Jelićanin iz Opštine Vrnjačka Banja.

Treningu su prisustvovale predstavnice i predstavnici Ćuprije, Kragujevca, Malog Zvornika, Novog Pazara, Vlasotinca i Vrnjačke Banje. Sa učesnicima je dogovorena aktivnost za naredna tri meseca tokom kojih će im biti pružena mentorska podrška za praktičnu primenu stečenog znanja i dodatne mogućnosti za edukaciju i rad na povećanju kvaliteta učešća javnosti u radu lokalne samouprave kroz upotrebu društvenih mreža. 

Trening je organizovan u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).