Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Шта радимо?

Добро управљање

Принцип доброг управљања представља један од три програмска стуба, а активности у овој области спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у партнерству са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО).

Социјална укљученост

Социјална укљученост, као други стуб програма, представља област у којој се реализују бројне програмске активности како би довеле до њеног унапређења, али и унапређења социјалних услуга.

Родна равноправност

Родна равноправност, као трећи стуб програма, у фокусу је као значајан принцип и област у којој се спроводе активности усмерене ка јачању институционалног оквира за примену овог принципа на локалном нивоу, као и ка унапређењу локалних политика родне равноправности.


Најновије вести

Београд, 17. јул 2019.

Подршка Швајцарске унапређењу положаја рањивих група у Србији

Влада Швајцарске ће кроз програм Swiss PRO подржати седам градова и општина да у партнерству са организацијама цивилног друштва спроведу социјално-иновативне пројекте за побољшање приступа правима...
Београд, 8. јул 2019.

Влада Швајцарске подржава унапређење електронске управе на локалном нивоу

Програм Swiss PRO објавио је јавни позив за подршку јединицима локалне самоуправе у унапређењу електронске управе и пружању електронских услуга како би повећале одговорност, транспарентност и...
Београд, 1. јул 2019.

Остварен напредак у увођењу e−Управе у Србији, још посла пред локалним самоуправама

У чак 90% јединица локалне самоуправе (ЈЛС) у Србији, матичне књиге су пребачене у електронски формат и пребачене на Централну сервисну магистралу органа (ЦСМ), док ће...
Београд, 5. јун 2019.

Уз подршку Владе Швајцарске успостављају се саветодавне службе за грађане и грађанке у 13 локалних самоуправа

Влада Швајцарске ће кроз програм Swiss PRO подржати тринаест (13) општина да успоставе саветодавне службе за грађане и грађанке које ће свој рад усмерити на побољшан...
Београд, 29. мај 2019.

Деведесет и шест локалних самоуправа на путу доброг управљања

Представници и представнице 96 локалних самоуправа потписале су данас са програмом Swiss PRO, који подржава Влада Швајцарске, Меморандум о разумеванју у области доброг управљања постављајући тако...
Београд, 23. мај 2019.

Swiss PRO израдио Процену локалних капацитета у социјалној заштити и социјалној укључености рањивих група

Swiss PRO је израдио Процену институционалних локалних капацитета у социјалној заштити и социјалном укључивању рањивих група на узорку од 31 јединице локалне самоуправе. Циљ процене је...

Конкурси

CFP 01-2019

Јавни позив за подршку локалним самоуправама за рад саветодавних служби за грађане

Датум објаве:
понедељак, 18. март 2019.

Датум затварања:
уторак, 16. април 2019. 24:00

VA/2019/B5109/17573

Службеник/ца за медије и комуникације

Датум објаве:
понедељак, 18. март 2019.

Датум затварања:
недеља, 14. април 2019. 24:00

Јавни позив локалним самоуправама за учешће у истраживању задовољства грађана

Датум објаве:
понедељак, 21. јануар 2019.

Датум затварања:
петак, 8. фебруар 2019. 24:00

VA/2018/B5109/16510

Програмски асистент

Датум објаве:
уторак, 2. октобар 2018.

Датум затварања:
понедељак, 15. октобар 2018. 24:00


Календар догађаја

Успешне приче

Добро управљање учимо од најбољих

У истраживањима ставова грађана и грађанки Србије о процесу европских интеграција и реформама које чине његов саставни део, 66 одсто испитаника сматра да је неопходно спроводити реформе зарад добробити становништва...