Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Шта радимо / Социјална укљученост

Социјална укљученост, као други стуб програма, представља област у којој се реализују бројне програмске активности како би довеле до њеног унапређења, али и унапређења социјалних услуга.

Swiss PRO посматра социјалну укљученост као један од процеса који доприноси бољој кохезији друштва. Социјална укљученост треба да омогући да сви чланови друштва, без обзира на њихове карактеристике,  добију прилику да остваре равноправан приступ ресурсима као што су друштвене активности, приход, јавне институције, социјална заштита и остали програми и услуге за помоћ и бригу. Други аспект социјалне укључености подразумева равноправно учешће у економском, друштвеном, политичком и културном животу, као и животни стандард који се сматра нормалним у друштву у којем живе, што би требало да обезбеди њихово равноправно учешће у процесу одлучивања.

Из тог разлога, програм оснажује и унапређује капацитете локалних самоуправа и организација да развијају и спроводе политике које воде побољшању социјалне укључености и унапређењу социјалних услуга, али и да пружају подршку грађанима и организацијама цивилног друштва (ОЦД) за укључивање у доношење одлука.

Пример добре праксе у области социјалне укључености

Претходник програма Swiss PRO – програм Европски ПРОГРЕС – подржао је Удружење Ромкиња “Освит'' да пилотира меру из области социјалне заштите која је предвиђена у Стратегији за социјално укључивање Рома и Ромкиња. Пројекат је предвиђао систематски приступ решавању проблема дечијих бракова у оквиру 1.500 припадника ромске популације у Алексинцу. Пројекат је реализован у партнерству са општином Алексинац.

Као резултат, општина Алексинац је формирала Локални тим за превенцију ранијих бракова, чији су чланови представници релевантних институција и који пружа систематски приступ решавању овог проблема.  Креирана је база података за праћење раних бракова у општини Алексинац коју сада користи Центар за социјални рад.

Кроз радионице, укупно 43 деце школског узраста и 35 родитеља унапредило је знање о последицама раних бракова деце и законској регулативи за превенцију.

Перспектива одрживости пројекта потврђена је с обзиром да општина Алексинац наставља са активностима које спроводи Локални тим за спречавање раних бракова. Поред тога, Асоцијација Ромкиња ''Освит'' добила је додатну финансијску подршку за два пројекта која се баве унапређењем статуса Ромкиња које финансирају Министарство културе и информисања и Канцеларија за људска и мањинска права.