Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Шта радимо / Социјална укљученост

Социјална укљученост, као други стуб програма, представља област у којој су реализоване бројне програмске активности како би довеле до њеног унапређења, али и унапређења социјалних услуга.

Swiss PRO посматра социјалну укљученост као један од процеса који доприноси бољој кохезији друштва. Социјална укљученост треба да омогући да сви чланови друштва, без обзира на њихове карактеристике,  добију прилику да остваре равноправан приступ ресурсима као што су друштвене активности, приход, јавне институције, социјална заштита и остали програми и услуге за помоћ и бригу. Други аспект социјалне укључености подразумева равноправно учешће у економском, друштвеном, политичком и културном животу, као и животни стандард који се сматра нормалним у друштву у којем живе, што би требало да обезбеди њихово равноправно учешће у процесу одлучивања.

Из тог разлога, програм је оснажио и унапредио капацитете локалних самоуправа и организација да развијају и спроводе политике које воде побољшању социјалне укључености и унапређењу социјалних услуга, али и да пружају подршку грађанима и организацијама цивилног друштва (ОЦД) за укључивање у доношење одлука.

Kао резултат, програм Swiss PRO допринео је јачању капацитета 52 ЈЛС у планирању политика и спровођењу мера социјалне укључености на основу потреба грађана и грађанки, док је кроз 107 пројеката директно побољшан социо-економски положај за 15.172 људи из рањивих група, од чега је 8.190 жена. Kао додатна вредност, креирано је 300 нових радних места.

Пример добре праксе у области социјалне укључености

ПОДРШKА СВИМ РАЊИВИМ ГРУПАМА НА ЈЕДНОМ МЕСТУ

Након два успешно спроведена пројекта за социјалну заштиту финансирана кроз програм Swiss PRO, Град Лозница је донео правилник којим је предвиђено оснивање Саветовалишта за социјалну инклузију, као кровне услуге за све рањиве групе. Значај Саветовалишта је што се на једном месту пружа подршка различитим рањивим групама у превазилажењу кризних животних ситуација, стицању вештина за самосталан живот и очувању квалитета живота ради њиховог бржег и бољег укључивања у друштвену заједницу. 

„Сарадња са програмом Swiss PRO мотивисала нас је да унапредимо услуге социјалне заштите у циљу што потпуније социјалне укључености различитих рањивих група у локалну заједницу”, истиче Љиљана Ранковић из градске управе Града Лозница.