Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

O нама / Где радимо

Програм се спроводи у 99 градова и општина у два региона: региону Шумадије и Западне Србије и региону Јужне и Источне Србије које могу узети учешће у областима доброг управљања, социјалне укључености и родне равноправности које реализује Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС). С друге стране, подршка из области добре управе, коју пружа Стална конференција градова и општине, доступна је свим локалним самоуправама у Србији.