Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Београд, 3. март 2020.

Влада Швајцарске подржава унапређење услуга социјалне заштите на локалном нивоу

Програм Swiss PRO објавио је јавни позив под слоганом „Снаге удружи, подршку пружи“ који има за циљ повећање доступности и квалитета услуга социјалне заштите за најмање 500 корисника и корисница из рањивих друштвених група. Влада Швајцарске ће кроз овај позив са 242.000 евра подржати до 20...

Врњачка Бања, 28. фебруар 2020.

Подстицање учешће грађана као основа доброг управљања на локалном нивоу

Примена принципа учешћа грађана била је главна тема четвртог по реду тренинга за контакт особе за добро управљање који је одржан од 26. до 28. фебруара 2020. године у Врњачкој Бањи. Обуку уз подршку Владе Швајцарске спроводи програм SWISS PRO у циљу изградње капацитета локалних самоуправа.

Београд, 20. фебруар 2020.

Јачање капацитета 31 локалне самоуправе за унапређење родне равноправности

Родна равноправност није само женско питање, већ је развојно питање и представља један од приоритета у јавним политикама у Србији, оцењено је на догађају „Унапређење родне равноправности на локалном нивоу“ којим је 20. фебруара у Београду почела обука за представнике и представнице 31 локалне самоуправе коју...

Београд, 31. јануар 2020.

Објављен позив за годишњу награду за примену принципа доброг управљања

Министарство државне управе и локалне самоуправе објавило је 29. јануара 2020. године Јавни позив за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу у 2019. години. Рок за достављање пријава је 20 дана од дана објављивања Јавног позива у „Службеном гласнику РС“ (7/20 од 29.1.2020).