Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Београд, 29. јун 2019.

Развијају се капацитети за боље управљање у 33 локалне самоуправе

Швајцарска Влада кроз програм Swiss PRO наставља да подржава општине и градове да створе основе за унапређење управљања.

Београд, 29. мај 2019.

Деведесет и шест локалних самоуправа на путу доброг управљања

Представници и представнице 96 локалних самоуправа потписале су данас са програмом Swiss PRO, који подржава Влада Швајцарске, Меморандум о разумеванју у области доброг управљања постављајући тако основе за изградњу капацитета и ресурса и почетак дугорочног процеса утемељивања принципа доброг управљања у рад и функционисање локалних администрација...

Београд, 21. фебруар 2019.

Додељена признања локалним самоуправама у области добре управе

У оквиру Пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“ као дела ширег програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“, који реализује Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС), Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) и Стална...

Београд, 8. фебруар 2019.

Одабрани примери најбољих пракси у примени принципа добре управе на локалном нивоу за 2018. годину

У оквиру првог Националног годишњег такмичења за избор најбоље праксе у примени принципа добре управе на локалном нивоу, спроведеном за 2018. годину, одабране су локалне самоуправе које добијају прву награду или посебно признање у четити области у којима се такмичење спроводило.