Preparing documents . . .

Swiss PRO
 • Влада Републике Србије
 • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
 • УНОПС
 • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Одржана четири дводневна вебинара о информацијама од јавног значаја и веб презентацијама ЈЛС

 • Београд, 28. јун 2021.

У оквиру програма Swiss PRO у периоду од 20. маја до 18. јуна 2021. године Стална конференција градова и општина (СKГО) организовала је четири дводневне онлајн обуке (вебинара) за запослене у јединицама локалне самоуправе (ЈЛС) на тему „Доступност информација од јавног значаја и веб презентација ЈЛС“.

На овим вебинарима је учествовало 151 представник из 80 ЈЛС, од којих је 125 од њих остварио право на званичну потврду Националне академије за јавну управу (НАЈУ) и СKГО.

Циљ првог дана обуке на тему доступности информација од јавног значаја, који је водила акредитовани предавач Славољупка Павловић, помоћница генералног секретара из Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту подата о личности – био је фокусиран на:

 • оспособљавању полазника за разумевање концепта, начина и поступка остваривања права из Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја;
 • мерама и обавезама органа власти за унапређење отворености и одговорности рада;
 • информатору о раду и годишњем извештају Поверенику;
 • одговорности за повреду права и неспровођење законских обавеза;
 • условима за ограничење и искључење права на приступ информацијама.

Први дан обуке представника ЈЛС реализован је у складу са акредитованим програмом у оквиру Секторског програма континуираног стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе за 2021. годину, који је део Општег програма обуке запослених у јединицама локалне самоуправе за 2021. годину, усвојеног од стране Владе Републике Србије.

Kако за ову обуку није предвиђен тест, полазници који су након успешног похађања акредитованог програма обуке, добиће званичну потврду о учешћу у програму од стране НАЈУ и СKГО.

Други дан обуке о веб презентацијама ЈЛС, коју је водила експерткиња Мирјана Станковић - био је предвиђен за:

 • практичне аспекте почевши од основних о форми, структури и садржају веб презентације ЈЛС;
 • правни оквир за израду и одржавање веб презентације;
 • институционалну подршку, организационе услове и капацитет људских ресурса;
 • организацију, процедуре и усмереност на резултате;
 • сврху и значај веб презентације ЈЛС у контексту добре управе и у односу на постојеће Портале и електронска управна места.

Други дан обуке није предвиђен Секторским програмом, али је омогућио детаљније упознавање са свим важним аспектима функционисања веб презентација ЈЛС, које су идентификоване као потребне имајући у виду бројне активности на усклађивању веб презентације ЈЛС са актуелним прописима.

Вебинари су реализовани у оквиру пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“, који се спроводи у оквиру програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“, који подржава Влада Швајцарске у сарадњи са Владом Србије, а спроводи Kанцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у партнерству са СKГО.