Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Одржани вебинари о електронској управи

  • Београд, 24. мај 2021.

У оквиру интервенције програма Swiss PRO у области доброг управљања Стална конференција градова и општина (СKГО) у периоду од 19. априла до 18. маја 2021. године организовала је четири дводневне онлајн обуке (вебинара) за запослене у јединицама локалне самоуправе (ЈЛС) на тему „ЕЛЕKТРОНСKА УПРАВА“.

На четири дводневна вебинара учествовало је 267 представница и представника из 70 градова, општина и градских општина (185 колегиница и 82 колеге), од којих је 244 остварило право на званичну потврду о учешћу на обуци Националне академије за јавну управу и СKГО.

Због великог интересовања, СKГО је предвидео регистрацију заинтересованих представника ЈЛС који нису могли због ограничених капацитета да присуствују обуци – те могућност да на мејл добију линк снимка вебинара, презентације предавача, пратеће документа и упутства, али и написмене одговоре на сва постављена питања учесника ова четири вебинара. Преко 70 запослених из 44 ЈЛС је искористило ову прилику да се пријаве путем линка, који је још увек отворен и преко кога се и даље заинтересовани могу пријавити, а СKГО тим ће им након постпродукцијске обраде снимка, проследити цео инфо-пакет.

Сврха обуке била је унапређење примене електронске управе у раду ЈЛС коришћењем технологија, првенствено интернета у циљу бољег управљања и коришћења јавних сервиса у пружању услуга. Имајући у виду значај теме, предвиђена су била два дана вебинара, при чему је први дан била акредитована обука у складу са програмом у оквиру Секторског програма континуираног стручног усавршавања запослених у ЈЛС за 2021. годину, који је део Општег програма обуке запослених у ЈЛС за 2021. годину, усвојеног од стране Владе Републике Србије.

Први (акредитовани) дан обуке, бавио се концептима електронске управе у раду запослених у ЈЛС, као и кључним појмовима: електронски документ, електронска индентификација, услуге од поверења у електронском пословању, електронски поднесак, електронско достављање, отворени подаци и др.

Други и неакредитовани дан обуке, осмишљен и реализован је у складу са идентификованим потребама колегиница и колега из управа градова и општина, те је фокус био на практичним аспектима са вежбама и интерактивним сесијама које су подразумевале: еИД, систем за размену података (еЗПСЕ и еЗУП), електронска достава, успостављање јединственог управног места кроз креирање електронских услуга на Порталу еУправа итд.

Вебинар су са одличним евалуационим оценама спровели акредитовани предавачи – Светлана Јовановић из Kабинета председника Владе РС и Милан Јосимов из Kанцеларије за информационе технологије и електронску управу.

Више информација је доступно на сајту СKГО.

Спровођење ових обука реализовано је у оквиру пројекта „Унапређење доброг управљања на локаном нивоу“, који се спроводи у оквиру програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“, који спроводи Kанцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у партнерству са СKГО.