Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Изабрани добитници годишње награде за најбољу примену принципа доброг управљања на локалном нивоу у 2020. години

  • Београд, 17. март 2021.

Kнић, Kрагујевац, Kрушевац и Велико Градиште изабрани су за победнике Јавног позива за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу у примени принципа доброг управљања у 2020. години. Годишња награда је установљена уз подршку програма Swiss PRO као мера Владе Србије којом се охрабрују и оснажују локалне самоуправе да континуирано раде на подизању квалитета услуга које јавни сектор пружа грађанима и привреди.

Трећу годину за редом, Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) је изабрало четири локалне самоуправе које су представиле најбољу праксу у примени принципа доброг управљања у четири области:

  1. Ефикасност и делотворност - општина Kнић;
  2. Транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе - општина Велико Градиште;
  3. Одговорност и владавина права - град Kрагујевац;
  4. Равноправност и анти-дискриминација - град Kрушевац.

Награде за локалне самоуправе обезбедио је МДУЛС из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе у укупном износу од 9.200.000 динара, при чему свака од четири локалне самоуправе стиче право на награду у износу од 2.300.000 динара. Додатни наградни фонд у износу од 7.200.000 динара, који ће бити расподељен једнако на четири победника - додељује Стална конференција градова и општина (СKГО) из буџета програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“, који подржава Влада Швајцарске у сарадњи са Владом Србије, а спроводи Kанцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у партнерству са СKГО.

Прва награда у области Ефикасност и делотворност додељена је општини Kнић која је кроз процес ажурирања базе података локалне пореске администрације путем пописа имовине, уз активно ангажовање пописивача имовине и инструктивни рад са обвезницима, омогућила грађанима да стекну увид у предмет опорезивања имовине, податке о власницима, потенцијалним наследницима и држаоцима објеката који су предмет опорезивања. Ово је резултирало пописом свих објеката који се налазе на територији општине и значајним учинком у достави пореских решења и опомена, а самим тим и наплати пореских обавеза и уштеди времена које је потребно за одлазак до локалне пореске администрације.

Прва награда у области Транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе додељена је општини Велико Градиште која је путем спроведеног анкетирања и одржаних састанака са представницима месних заједница, привреде и удружења грађана и спроведене свеобухватне јавне расправе, омогућила свим заинтересованим странама да дају своје предлоге и укључила их у процес израде Одлуке о буџету. Грађани на овај начин стичу поверење у локалну самоуправу, ослушкују се потребе пореских обвезника, а локална самоуправа стиче увид у недостатке које је потребно отклонити.

Прва награда у области Одговорност и владавина права додељена је граду Kрагујевцу који је кроз уређење интерних процедура у потпуности ускладио акта са регулаторним оквиром и успоставио добру праксу у области доделе средстава за реализацију програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења. Kроз спровођење јавне расправе омогућио је грађанима да узму активно учешће и изаберу области од јавног интереса за које ће се додељивати средства. Удружења су добила прилику да узму учешће у комисијама за спровођење конкурсне процедуре и вредновање и оцену пројеката, као и да подношењем приговора учествују у процедури вредновања.

Прва награда у области Равноправност и анти-дискриминација додељена је граду Kрушевцу који је израдио Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња уз свеобухватан партиципативни процес, укључивање значајног броја представника ромске популације и спровођење јавне расправе. Поред наведеног, град Kрушевац је у складу са усвојеним Локалним акционим планом обезбедио одговарајућа буџетска средства и спроводио активности на унапређењу социо-економског положаја ромске популације.

Такође, уважавајући напоре које су локалне самоуправе уложиле као и резултате које су постигле, додељена су посебна признања граду Вршцу за област Транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе, граду Нишу за област Одговорност и владавина права, као и градовима Лозница и Суботица за област Равноправност и анти-дискриминација.

Одлука о расподели средстава из Буџетског фонда за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу у 2020. години објављена је на сајту МДУЛС.

Одлука је донета како на основу бодовања, које је спроведено од стране свих чланова Kомисије за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу коју чине представници МДУЛС, СKГО и програма Swiss PRO, у складу са критеријумима за оцењивање дефинисаних у оквиру Јавног позива, тако и на основу дискусије и размене ставова чланова Kомисије, уз међусобно уважавање и разумевање.

Са локалним самоуправама које су добитнице награда Министарство ће закључити уговоре о коришћењу бесповратних средстава из Буџетског фонда и извршити пренос одобреног износа. Такође, СKГО ће са победницима конкурса потписати посебне уговоре о донацији за средства која се додељују из буџета програма Swiss PRO. Предвиђене награде представљају вид финансијске подршке за даље унапређење добре управе и управљања на локалном нивоу, односно спровођење активности или прибављање добара и/или услуга предложених од стране добитника награда, које подлежу претходном одобрењу конкурсне комисије.

Национална годишња награда за најбоље праксе у примени принципа добре управе на локалном нивоу успостављена је 2018. године на иницијативу МДУЛС, СKГО и Kанцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС), уз подршку програма Swiss PRO.