Preparing documents . . .

Swiss PRO
 • Влада Републике Србије
 • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
 • УНОПС
 • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Онлајн обуке „Доступност информација од јавног значаја и веб презентација ЈЛС“

 • Београд, 10. мај 2021.

У оквиру програма Swiss PRO Стална конференција градова и општина (СKГО) у периоду од 20. маја до 18. јуна 2021. године организује четири дводневне онлајн обуке (вебинара) за запослене у јединицама локалне самоуправе (ЈЛС) на тему „Доступност информација од јавног значаја и веб презентација ЈЛС“.

Циљ првог дана обуке је да допринесе оспособљавању полазника за разумевање концепта, начина и поступка остваривања права из Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, мера и обавеза органа власти за унапређење отворености и одговорности рада, информатор о раду, годишњи извештај Поверенику, одговорност за повреду права и неспровођење законских обавеза, те услови за ограничење и искључење права на приступ информацијама. Први дан обуке представника ЈЛС обавиће се по акредитованом програму у оквиру Секторског програма континуираног стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе за 2021. годину, који је део Општег програма обуке запослених у јединицама локалне самоуправе за 2021. годину, усвојеног од стране Владе Републике Србије. Kако за ову обуку није предвиђен тест, полазници ће након похађања акредитованог програма обуке „Доступност информација од јавног значаја“ добити потврду о учешћу у програму.

Други дан обуке о веб презентацијама ЈЛС предвиђен је за практичне аспекте са вежбама и интерактивним сесијама, почевши од основних о форми, структури и садржају веб презентације ЈЛС; правном оквиру за израду и одржавање веб презентације, те институционалној подршци, организационим условима и капацитету људских ресурса; о организацији, процедурама и усмерености на резултате; па до сврхе и значаја веб презентације ЈЛС у контексту добре управе и у односу на постојеће Портале и електронска управна места. Други дан обуке није предвиђен Секторским програмом, али омогућава детаљније упознавање са свим важним аспектима функционисања веб презентација ЈЛС.

Планиране онлајн обуке-вебинари биће одржане у следећим терминима:

 • 20-21.05.2021. године;
 • 03-04.06.2021. године;
 • 10-11.06.2021. године;
 • 17-18.06.2021. године.

Обука у сваком од назначених термина почиње у 10:00 часова, а у складу са приложеном агендом.

Пријава учешћа се врши регистрацијом - кликом на следеће линкове - најкасније до:

 • уторка, 18.05. (за вебинар 20-21.05.) - https://zoom.us/webinar/register/WN_qRogGwaRTlebLHUH1z0Uzg
 • уторка, 01.06. (за вебинар 03-04.06.) - https://zoom.us/webinar/register/WN_Fx1bEjelS9WC-04VaqXq_A
 • уторка, 08.06. (за вебинар 10-11.06.) - https://zoom.us/webinar/register/WN_L8_lEICKR7i6AQUDxafhAQ
 • уторка, 15.06. (за вебинар 17-18.06.) - https://zoom.us/webinar/register/WN_7ih3ewhdRNSLrufPnQs0gw

Више информација је доступно на сајту СKГО.

Спровођење обуке реализује се у оквиру пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“, који СKГО спроводи у оквиру програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Сwисс ПРО“, који спроводи Kанцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у партнерству са СKГО.


Документација