Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Србија, 21. септембар 2018.

Swiss PRO израдио Процену нивоа управљања у локалним самоуправама

Програм Swiss PRO је, преко свог партнера у реализацији, на репрезентативном узорку од 60 јединица локалне самоуправе (ЛСУ) у Србији, спровео истраживачки пројекат о оствареном нивоу примене концепта и принципа доброг управљања у њиховом свакодневном раду. Процену управљања на локалном нивоу (ПУЛН) обавила је Стална конференција...

Србија, 19. септембар 2018.

Објављен позив за пружање Пакета подршке локалним самоуправама

У оквиру програма Swiss PRO, објављени су јавни позиви за подношење пријава за Пакете подршке локалним самоуправама за унапређење грађанског учешћа и транспарентности на локалном нивоу, као и за унапређење антикорупцијских политика.

Београд, 7. септембар 2018.

Процена стања е-управе на локалу као корак ка њеном унапређењу

Програм Swiss PRO започео је израду процене и анализе тренутног стања електронске управе (е-Управе) на локалном нивоу, а примена њених налаза допринеће унапређењу ефикасности рада управе у служби грађана.

Београд, 10. мај 2018.

SWISS PRO програм представљен партнерским националним институцијама

Стална конференција градова и општина и УНОПС организовали су 10. маја састанак са институционалним партнерима у циљу представљања новог програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO”. Овом приликом, представницима и представницама националних институција представљене су програмске активности...