Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Šta radimo?

Dobro upravljanje

Princip dobrog upravljanja predstavlja jedan od tri programska stuba, a aktivnosti u ovoj oblasti sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

Socijalna uključenost

Socijalna uključenost, kao drugi stub programa, predstavlja oblast u kojoj se realizuju brojne programske aktivnosti kako bi dovele do njenog unapređenja, ali i unapređenja socijalnih usluga.

Rodna ravnopravnost

Rodna ravnopravnost, kao treći stub programa, u fokusu je kao značajan princip i oblast u kojoj se sprovode aktivnosti usmerene ka jačanju institucionalnog okvira za primenu ovog principa na lokalnom nivou, kao i ka unapređenju lokalnih politika rodne ravnopravnosti.


Najnovije vesti

Beograd, 30. april 2020.

Javni poziv za razvoj usluga socijalne zaštite dodatno produžen do 22. maja

Zbog vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije koje je uvedeno usled epidemije virusa COVID-19, kao i na osnovu povratnih informacija iz lokalnih samouprava, program Swiss PRO...
Beograd, 20. mart 2020.

Produžen rok za prijave na javni poziv za razvoj usluga socijalne zaštite

Vlada Švajcarske će kroz ovaj poziv sa 242.000 evra podržati do 20 lokalnih samouprava u uspostavljanju efikasnog i održivog sistema socijalne zaštite na lokalnom nivou.
Beograd, 18. mart 2020.

Izabrani najbolji gradovi i opštine u primeni principa dobrog upravljanja u 2019. godini

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave izabralo je Medveđu, Užice, Požarevac i Bečej za pobednike Javnog poziva za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u...
Beograd, 17. mart 2020.

Obaveštenje o realizaciji aktivnosti tokom pandemije COVID-19

U skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije u cilju preduzimanja preventivnih mera za sprečavanje širenja virusa COVID-19, obaveštavamo Vas da program...
Beograd, 3. mart 2020.

Vlada Švajcarske podržava unapređenje usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou

Program Swiss PRO objavio je javni poziv pod sloganom „Snage udruži, podršku pruži“ koji ima za cilj povećanje dostupnosti i kvaliteta usluga socijalne zaštite za najmanje...
Vrnjačka Banja, 28. februar 2020.

Podsticanje učešće građana kao osnova dobrog upravljanja na lokalnom nivou

Primena principa učešća građana bila je glavna tema četvrtog po redu treninga za kontakt osobe za dobro upravljanje koji je održan od 26. do 28. februara...

Konkursi

VA/2020/B5109/19455

Konsultanti/konsultantkinje za lokalnu samoupravu - tri pozicije

Datum objave:
sreda, 26. februar 2020.

Datum zatvaranja:
utorak, 10. mart 2020. 23:59

RFP/2019/12819

Pružanje tehničke podrške lokalnim samoupravama za unapređenje e-Uprave (UNOPS-SWISSPRO-2019-S-018)

Datum objave:
petak, 13. decembar 2019.

Datum zatvaranja:
utorak, 28. januar 2020. 12:00 CET

VA/2019/B5109/18720

Službenik/ca za dobro upravljanje i rodnu ravnopravnost

Datum objave:
sreda, 16. oktobar 2019.

Datum zatvaranja:
četvrtak, 14. novembar 2019. 24:00

RFP/2019/10971

Pružanje tehničke podrške lokalnim samoupravama za unapređenje rodne ravnopravnosti (UNOPS-SWISSPRO-2019-S-009)

Datum objave:
sreda, 31. jul 2019.

Datum zatvaranja:
četvrtak, 22. avgust 2019. 12:00 CET


Kalendar događaja

Uspešne priče

Podrška porodicama u lečenju od raka

Više od 600 ljudi obolelih od malignih bolesti i oko 1.500 članova njihovih porodica dobilo je dodatnu zdravstvenu podršku Savetovališta NARCIS koje je osnovala organizacija civilnog društva Udruženje zdravstvenih radnika...