Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Šta radimo?

Dobro upravljanje

Princip dobrog upravljanja predstavlja jedan od tri programska stuba, a aktivnosti u ovoj oblasti sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

Socijalna uključenost

Socijalna uključenost, kao drugi stub programa, predstavlja oblast u kojoj se realizuju brojne programske aktivnosti kako bi dovele do njenog unapređenja, ali i unapređenja socijalnih usluga.

Rodna ravnopravnost

Rodna ravnopravnost, kao treći stub programa, u fokusu je kao značajan princip i oblast u kojoj se sprovode aktivnosti usmerene ka jačanju institucionalnog okvira za primenu ovog principa na lokalnom nivou, kao i ka unapređenju lokalnih politika rodne ravnopravnosti.


Najnovije vesti

Beograd, 20. mart 2020.

Produžen rok za prijave na javni poziv za razvoj usluga socijalne zaštite

Vlada Švajcarske će kroz ovaj poziv sa 242.000 evra podržati do 20 lokalnih samouprava u uspostavljanju efikasnog i održivog sistema socijalne zaštite na lokalnom nivou.
Beograd, 18. mart 2020.

Izabrani najbolji gradovi i opštine u primeni principa dobrog upravljanja u 2019. godini

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave izabralo je Medveđu, Užice, Požarevac i Bečej za pobednike Javnog poziva za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u...
Beograd, 3. mart 2020.

Vlada Švajcarske podržava unapređenje usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou

Program Swiss PRO objavio je javni poziv pod sloganom „Snage udruži, podršku pruži“ koji ima za cilj povećanje dostupnosti i kvaliteta usluga socijalne zaštite za najmanje...
Vrnjačka Banja, 28. februar 2020.

Podsticanje učešće građana kao osnova dobrog upravljanja na lokalnom nivou

Primena principa učešća građana bila je glavna tema četvrtog po redu treninga za kontakt osobe za dobro upravljanje koji je održan od 26. do 28. februara...
Beograd, 20. februar 2020.

Jačanje kapaciteta 31 lokalne samouprave za unapređenje rodne ravnopravnosti

Rodna ravnopravnost nije samo žensko pitanje, već je razvojno pitanje i predstavlja jedan od prioriteta u javnim politikama u Srbiji, ocenjeno je na događaju „Unapređenje rodne...
Beograd, 18. februar 2020.

Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou

Program Swiss PRO u saradnji sa Centrom za socijalnu politiku organizuje događaj pod nazivom „Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou“, koji će biti održan u četvrtak...

Konkursi

CFP 02-2020

Javni poziv za podršku jedinicima lokalne samouprave za sprovođenje i razvoj usluga socijalne zaštite - produžen rok do 11. maja

Datum objave:
utorak, 3. mart 2020.

Rok za prijavu:
ponedeljak, 11. maj 2020. 23:59

VA/2020/B5109/19455

Konsultanti/konsultantkinje za lokalnu samoupravu - tri pozicije

Datum objave:
sreda, 26. februar 2020.

Datum zatvaranja:
utorak, 10. mart 2020. 23:59

RFP/2019/12819

Pružanje tehničke podrške lokalnim samoupravama za unapređenje e-Uprave (UNOPS-SWISSPRO-2019-S-018)

Datum objave:
petak, 13. decembar 2019.

Datum zatvaranja:
utorak, 28. januar 2020. 12:00 CET

VA/2019/B5109/18720

Službenik/ca za dobro upravljanje i rodnu ravnopravnost

Datum objave:
sreda, 16. oktobar 2019.

Datum zatvaranja:
četvrtak, 14. novembar 2019. 24:00

RFP/2019/10971

Pružanje tehničke podrške lokalnim samoupravama za unapređenje rodne ravnopravnosti (UNOPS-SWISSPRO-2019-S-009)

Datum objave:
sreda, 31. jul 2019.

Datum zatvaranja:
četvrtak, 22. avgust 2019. 12:00 CET


Kalendar događaja

Uspešne priče

Podrška porodicama u lečenju od raka

Više od 600 ljudi obolelih od malignih bolesti i oko 1.500 članova njihovih porodica dobilo je dodatnu zdravstvenu podršku Savetovališta NARCIS koje je osnovala organizacija civilnog društva Udruženje zdravstvenih radnika...