Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Šta radimo?

Dobro upravljanje

Princip dobrog upravljanja predstavlja jedan od tri programska stuba, a aktivnosti u ovoj oblasti sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

Socijalna uključenost

Socijalna uključenost, kao drugi stub programa, predstavlja oblast u kojoj se realizuju brojne programske aktivnosti kako bi dovele do njenog unapređenja, ali i unapređenja socijalnih usluga.

Rodna ravnopravnost

Rodna ravnopravnost, kao treći stub programa, u fokusu je kao značajan princip i oblast u kojoj se sprovode aktivnosti usmerene ka jačanju institucionalnog okvira za primenu ovog principa na lokalnom nivou, kao i ka unapređenju lokalnih politika rodne ravnopravnosti.


Najnovije vesti

Niš, 19. april 2022.

Poboljšan položaj 2.700 stanovnika podstandardnih romskih naselja uz podršku Vlade Švajcarske

Kroz sprovođenje 19 projekata lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva usmerenih na ublažavanje posledica kovida 19 u podstandardnim romskim naseljima unapređeni su dostupnost javnih usluga i...
Niš, 18. april 2022.

Podrška odgovoru na posledice kovida 19 u podstandardnim romskim naseljima - predstavljanje rezultata projekata

Program Swiss PRO organizuje predstavljanje rezultata 19 projekata lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva sprovedenih u cilju ublažavanja posledica pandemije kovida 19 u podstandardnim romskim naseljima....
Beograd, 15. mart 2022.

Uvek otvoreni za vas!

Vlada Švajcarske je kroz program Swiss PRO podržala 42 lokalne samouprave u unapređenju pristupa građana i građanki otvorenim podacima.
Beograd, 10. mart 2022.

Izabrane najbolje opštinske/gradske uprave u primeni principa dobrog upravljanja u 2021. godini

Opštine Krupanj, Vrnjačka Banja, Veliko Gradište i Ćuprija izabrane su za pobednike Javnog poziva za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u primeni principa dobrog...
Vrnjačka Banja, 4. mart 2022.

Unapređenje znanja i kapaciteta članica lokalnih žesnkih odborničkih mreža

Program Swiss PRO uz podršku Vlade Švajcarske organizovao je dva dvodnevna treninga za odbornice i predstavnice ženskih odborničkih mreža iz 23 lokalne samouprave na temu unapređenja...
Aranđelovac, 25. februar 2022.

Unapređena rodna ravnopravnost na lokalnom nivou uz podršku Vlade Švajcarske

Kapaciteti i mehanizmi za rodnu ravnopravnost ojačani su u 31 lokalnoj samoupravi, dok je više od 5.000 građanki i građana imalo direktnu korist od sprovođenja projekata...

Konkursi

RFQ/2022/40466

Pružanje usluga za izradu onlajn treninga za zaposlene u lokalnim samoupravama (UNOPS-SWISSPRO-2022-S-002) - produžen rok do 10. februara

Datum objave:
petak, 28. januar 2022.

Datum zatvaranja:
četvrtak, 10. februar 2022. 12:00

RFP/2021/19023

Sprovođenje kampanje za podizanje svesti javnоsti o dostupnosti usluga e-Uprave na lokalnom nivou (UNOPS-SWISSPRO-2021-S-003)

Datum objave:
sreda, 24. februar 2021.

Datum zatvaranja:
četvrtak, 18. mart 2021. 12:00

CFP 02-2021

Javni poziv za podršku odgovoru na posledice kovida 19 u podstandardnim romskim naseljima

Datum objave:
ponedeljak, 25. januar 2021.

Datum zatvaranja:
petak, 26. februar 2021.

CFP 01-2021

Javni poziv za podršku lokalnim samoupravama za sprovođenje usluga socijalne zaštite kao odgovor na posledice kovida 19

Datum objave:
ponedeljak, 25. januar 2021.

Datum zatvaranja:
petak, 26. februar 2021.


Kalendar događaja

Uspešne priče

Unapređenje učešća žena u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou

Uz podršku Vlade Švajcarske kroz program Swiss PRO, Grad Kruševac je povećao interesovanje žena za aktivnije uključivanje u rad mesnih zajednica i donošenje odluka na lokalnom nivou. Uz to, projektom...