Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Šta radimo?

Dobro upravljanje

Princip dobrog upravljanja predstavlja jedan od tri programska stuba, a aktivnosti u ovoj oblasti sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

Socijalna uključenost

Socijalna uključenost, kao drugi stub programa, predstavlja oblast u kojoj se realizuju brojne programske aktivnosti kako bi dovele do njenog unapređenja, ali i unapređenja socijalnih usluga.

Rodna ravnopravnost

Rodna ravnopravnost, kao treći stub programa, u fokusu je kao značajan princip i oblast u kojoj se sprovode aktivnosti usmerene ka jačanju institucionalnog okvira za primenu ovog principa na lokalnom nivou, kao i ka unapređenju lokalnih politika rodne ravnopravnosti.


Najnovije vesti

Beograd, 4. decembar 2020.

Vlada Švajcarske podržava jačanje rodne ravnopravnosti u 28 gradova i opština u Srbiji

Program Swiss PRO je u okviru javnog poziva „Da ravnopravnost postane stvarnost“ podržao 28 lokalnih samouprava da realizuju projekte koji imaju za cilj osnaživanje mehanizama za...
Vrnjačka Banja, 16. oktobar 2020.

Jednakost i nediskriminacija građana kao princip dobrog upravljanja na lokalnom nivou

Primena principa nediskriminacije i jednakosti bila je glavna tema petog po redu treninga za kontakt osobe za dobro upravljanje koji je održan od 13. do 16....
Beograd, 8. oktobar 2020.

Javni poziv za jačanje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou produžen do 23. oktobra

Program Swiss PRO produžava do 23. oktobra 2020. godine rok za prijave na javni poziv za podršku lokalnim samoupravama u osnaživanju mehanizama za rodnu ravnopravnost.
Beograd, 10. septembar 2020.

Vlada Švajcarske podržava jačanje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou

Program Swiss PRO objavio je javni poziv pod sloganom „Da ravnopravnost postane stvarnost“ koji ima za cilj institucionalno jačanje lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost. Vlada Švajcarske...
Beograd, 26. avgust 2020.

Predstavljeni paketi podrške u oblasti dobrog upravljanja na lokalnom nivou

Stalna konferencija gradova i opština održala je 26. avgusta 2020. godine onlajn info dan povodom predstavljanja poziva za dodelu paketa podrške za unapređenje administrativne efikasnosti i...
Beograd, 17. avgust 2020.

Novi poziv za pružanje paketa podrške lokalnim samoupravama

U okviru programa Swiss PRO koji podržava Vlada Švajcarske i ove godine objavljen je javni poziv za podnošenje prijava za Pakete podrške lokalnim samoupravama koje pruža...

Konkursi

CFP 03-2020

Javni poziv za podršku lokalnim samoupravama u osnaživanju mehanizama za rodnu ravnopravnost - produžen rok do 23. oktobra

Datum objave:
četvrtak, 10. septembar 2020.

Datum zatvaranja:
petak, 23. oktobar 2020.

VA/2020/B5109/19455

Konsultanti/konsultantkinje za lokalnu samoupravu - tri pozicije

Datum objave:
sreda, 26. februar 2020.

Datum zatvaranja:
utorak, 10. mart 2020. 23:59

RFP/2019/12819

Pružanje tehničke podrške lokalnim samoupravama za unapređenje e-Uprave (UNOPS-SWISSPRO-2019-S-018)

Datum objave:
petak, 13. decembar 2019.

Datum zatvaranja:
utorak, 28. januar 2020. 12:00 CET

VA/2019/B5109/18720

Službenik/ca za dobro upravljanje i rodnu ravnopravnost

Datum objave:
sreda, 16. oktobar 2019.

Datum zatvaranja:
četvrtak, 14. novembar 2019. 24:00

RFP/2019/10971

Pružanje tehničke podrške lokalnim samoupravama za unapređenje rodne ravnopravnosti (UNOPS-SWISSPRO-2019-S-009)

Datum objave:
sreda, 31. jul 2019.

Datum zatvaranja:
četvrtak, 22. avgust 2019. 12:00 CET


Kalendar događaja

Uspešne priče

Kroz obuke do bolje socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom

Bez alata nema zanata, naziv je projekta u okviru kojeg su nezaposlene osobe sa invaliditetom ili sa manjim primanjima prošle obuku za proizvodnju ručnih radinosti i kako da ih plasiraju...