Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Šta radimo?

Dobro upravljanje

Princip dobrog upravljanja predstavlja jedan od tri programska stuba, a aktivnosti u ovoj oblasti sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

Socijalna uključenost

Socijalna uključenost, kao drugi stub programa, predstavlja oblast u kojoj se realizuju brojne programske aktivnosti kako bi dovele do njenog unapređenja, ali i unapređenja socijalnih usluga.

Rodna ravnopravnost

Rodna ravnopravnost, kao treći stub programa, u fokusu je kao značajan princip i oblast u kojoj se sprovode aktivnosti usmerene ka jačanju institucionalnog okvira za primenu ovog principa na lokalnom nivou, kao i ka unapređenju lokalnih politika rodne ravnopravnosti.


Najnovije vesti

Beograd, 25. januar 2021.

Podrška Vlade Švajcarske odgovoru na posledice kovida 19 na lokalnom nivou

Program Swiss PRO objavio je dva nova javna poziva u cilju pružanja podrške lokalnim zajednicama u ublažavanju uticaja krize izazvane pandemijom kovida 19. Vlada Švajcarske će...
Beograd, 18. januar 2021.

Objavljen treći poziv za godišnju nagradu za primenu principa dobrog upravljanja

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je 15. januara 2021. godine Javni poziv za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u 2020. godini. Rok...
Beograd, 14. decembar 2020.

Serijal video klipova o dobrom upravljanju na lokalnom nivou

U cilju podizanja svesti javnosti o koristima koje primena principa dobrog upravljanja u radu lokalnih samouprava donosi građanima, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je u...
Beograd, 11. decembar 2020.

Završena treća e-Obuka o dobrom upravljanju na lokalnom nivou

Ukupno 129 učesnika iz 43 lokalne samouprave uspešno je završilo e-Obuku „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“ koju je treću godinu za redom organizovala Stalna konferencija gradova...
Beograd, 4. decembar 2020.

Vlada Švajcarske podržava jačanje rodne ravnopravnosti u 28 gradova i opština u Srbiji

Program Swiss PRO je u okviru javnog poziva „Da ravnopravnost postane stvarnost“ podržao 28 lokalnih samouprava da realizuju projekte koji imaju za cilj osnaživanje mehanizama za...
Vrnjačka Banja, 16. oktobar 2020.

Jednakost i nediskriminacija građana kao princip dobrog upravljanja na lokalnom nivou

Primena principa nediskriminacije i jednakosti bila je glavna tema petog po redu treninga za kontakt osobe za dobro upravljanje koji je održan od 13. do 16....

Konkursi

RFP/2021/19023

Sprovođenje kampanje za podizanje svesti javnоsti o dostupnosti usluga e-Uprave na lokalnom nivou (UNOPS-SWISSPRO-2021-S-003)

Datum objave:
sreda, 24. februar 2021.

Rok za prijavu:
četvrtak, 18. mart 2021. 12:00

CFP 02-2021

Javni poziv za podršku odgovoru na posledice kovida 19 u podstandardnim romskim naseljima

Datum objave:
ponedeljak, 25. januar 2021.

Datum zatvaranja:
petak, 26. februar 2021.

CFP 01-2021

Javni poziv za podršku lokalnim samoupravama za sprovođenje usluga socijalne zaštite kao odgovor na posledice kovida 19

Datum objave:
ponedeljak, 25. januar 2021.

Datum zatvaranja:
petak, 26. februar 2021.

RFP/2021/18398

Sprovođenje kampanje za podizanje svesti javnоsti o dostupnosti usluga e-Uprave na lokalnom nivou (UNOPS-SWISSPRO-2021-S-001)

Datum objave:
sreda, 20. januar 2021.

Datum zatvaranja:
četvrtak, 11. februar 2021. 12:00

CFP 03-2020

Javni poziv za podršku lokalnim samoupravama u osnaživanju mehanizama za rodnu ravnopravnost - produžen rok do 23. oktobra

Datum objave:
četvrtak, 10. septembar 2020.

Datum zatvaranja:
petak, 23. oktobar 2020.


Kalendar događaja

Uspešne priče

Kroz obuke do bolje socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom

Bez alata nema zanata, naziv je projekta u okviru kojeg su nezaposlene osobe sa invaliditetom ili sa manjim primanjima prošle obuku za proizvodnju ručnih radinosti i kako da ih plasiraju...