Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Šta radimo?

Dobro upravljanje

Princip dobrog upravljanja predstavlja jedan od tri programska stuba, a aktivnosti u ovoj oblasti sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

Socijalna uključenost

Socijalna uključenost, kao drugi stub programa, predstavlja oblast u kojoj se realizuju brojne programske aktivnosti kako bi dovele do njenog unapređenja, ali i unapređenja socijalnih usluga.

Rodna ravnopravnost

Rodna ravnopravnost, kao treći stub programa, u fokusu je kao značajan princip i oblast u kojoj se sprovode aktivnosti usmerene ka jačanju institucionalnog okvira za primenu ovog principa na lokalnom nivou, kao i ka unapređenju lokalnih politika rodne ravnopravnosti.


Najnovije vesti

Beograd, 21. februar 2019.

Dodeljena priznanja lokalnim samoupravama u oblasti dobre uprave

U okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“ kao dela šireg programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti –...
Beograd, 8. februar 2019.

Odabrani primeri najboljih praksi u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou za 2018. godinu

U okviru prvog Nacionalnog godišnjeg takmičenja za izbor najbolje prakse u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou, sprovedenom za 2018. godinu, odabrane su lokalne samouprave...
Beograd, 21. januar 2019.

Otvoren javni poziv lokalnim samoupravama za učešće u istraživanju zadovoljstva građana

Program Swiss PRO otvorio je poziv za 99 gradova i opština da se prijave za učešće u istraživanju zadovoljstva građana. Ovo istraživanje, koje sprovodi Centar za...
Beograd, 17. decembar 2018.

146 predstavnika lokalnih samouprava uspešno završilo e-obuku o dobrom upravljanju

U okviru programa Swiss PRO Stalna konferencija gradova i opština dodelila je 17. decembra 2018. godine sertiikate učesnicima e-obuke „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“. Obuka je...
Beograd, 11. decembar 2018.

Otvoreno nacionalno godišnje takmičenje za izbor najbolje prakse u oblasti dobrog upravljanja

Uz podršku programa Swiss PRO Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Stalna konferencija gradova i opština otvorili su javni poziv gradovima, opštinama i gradskim opštinama...
Zlatibor, 7. decembar 2018.

Održan trening za buduće trenere za dobro upravljanje

U periodu od 3. do 7. decembra 2018. u okviru programa Swiss PRO održan je trening za buduće trenere koji su pohađali članovi lokalnog tima za...

Konkursi

Javni poziv lokalnim samoupravama za učešće u istraživanju zadovoljstva građana

Datum objave:
ponedeljak, 21. januar 2019.

Datum zatvaranja:
petak, 8. februar 2019. 24:00

VA/2018/B5109/16510

Programski asistent

Datum objave:
utorak, 2. oktobar 2018.

Datum zatvaranja:
ponedeljak, 15. oktobar 2018. 24:00

RFP/2018/5758

Sprovođenje istraživanja zadovoljstva građana u lokalnim samoupravama iz područja intervencije programa (UNOPS-SWISSPRO-2018-S-005)

Datum objave:
utorak, 28. avgust 2018.

Datum zatvaranja:
sreda, 19. septembar 2018. 12:00 CET

VA/2018/B5109/16097

Konsultant/konsultantkinja za lokalnu samoupravu i organizacije civilnog društva

Datum objave:
četvrtak, 19. jul 2018.

Datum zatvaranja:
utorak, 31. jul 2018. 24:00

RFP/2018/5076

Usluge održavanja obuka za trenere iz stručnih centara za dobro upravljanje u opštinama (UNOPS-SWISSPRO-2018-S-004)

Datum objave:
petak, 6. jul 2018.

Datum zatvaranja:
ponedeljak, 6. avgust 2018. 12:00 CET

CFP 06-2018

Javni poziv za podršku organizacijama civilnog društva za sprovođenje socijalno-inovativnih projekata

Datum objave:
sreda, 20. jun 2018.

Datum zatvaranja:
petak, 3. avgust 2018. 24:00


Kalendar događaja

Uspešne priče

Dobro upravljanje učimo od najboljih

U istraživanjima stavova građana i građanki Srbije o procesu evropskih integracija i reformama koje čine njegov sastavni deo, 66 odsto ispitanika smatra da je neophodno sprovoditi reforme zarad dobrobiti stanovništva...