Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Šta radimo?

Dobro upravljanje

Princip dobrog upravljanja predstavlja jedan od tri programska stuba, a aktivnosti u ovoj oblasti sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

Socijalna uključenost

Socijalna uključenost, kao drugi stub programa, predstavlja oblast u kojoj se realizuju brojne programske aktivnosti kako bi dovele do njenog unapređenja, ali i unapređenja socijalnih usluga.

Rodna ravnopravnost

Rodna ravnopravnost, kao treći stub programa, u fokusu je kao značajan princip i oblast u kojoj se sprovode aktivnosti usmerene ka jačanju institucionalnog okvira za primenu ovog principa na lokalnom nivou, kao i ka unapređenju lokalnih politika rodne ravnopravnosti.


Najnovije vesti

Beograd, 6. septembar 2021.

Obuka „Uvođenje i implementacija principa dobre uprave u radu jedinica lokalne samouprave“

Uz podršku Vlade Švajcarske kroz program Swiss PRO, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje obuku „Uvođenje i implementacija principa dobre uprave u radu jedinica lokalne...
Beograd, 26. avgust 2021.

SKGO objavio javni poziv za tehničku pomoć u sprovođenju završne analize učinka i kapaciteta JLS u primeni principa dobrog upravljanja

Analiza se sprovodi u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“ koji podržava Vlada Švajcarske. Projekat sprovodi SKGO u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju...
Niš, 8. jul 2021.

Bolji pristup pravima za 3.500 građana uz podršku Vlade Švajcarske

Savetodavne službe u 13 lokalnih samouprava pružile su pravnu podršku za više od 3.500 građana, među kojima su najzastupljenije višestruko ranjive kategorije žena, pripadnici romske nacionalne...
Niš, 5. jul 2021.

Lakši put do vaših prava - svečana dodela sertifikata JLS za uspešno sprovođenje projekata za uspostavljanje savetodavne službe za građane i građanke

Program Swiss PRO organizuje svečanu dodelu sertifikata za uspešno sprovođenje projekata za uspostavljanje savetodavne službe za građane i građanke koje su 13 lokalnih samouprava realizovale u...
Ćuprija, 10. jun 2021.

Uz podršku Vlade Švajcarske unapređen položaj više od 2.800 ljudi iz ranjivih grupa

Osam lokalnih samouprava su u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva i uz podršku Vlade Švajcarske kroz program Swiss PRO sprovele socijalno inovativne projekte koji su doprineli...
Ćuprija, 7. jun 2021.

Nove ideje po meri zajednice - svečana dodela sertifikata za uspešnu realizaciju socijalno-inovativnih projekata lokalnih samouprava

Program Swiss PRO organizuje svečanu dodelu sertifikata za uspešnu realizaciju socijalno-inovativnih projekata lokalnih samouprava u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva u okviru javnog poziva „Nove ideje...

Konkursi

RFP/2021/19023

Sprovođenje kampanje za podizanje svesti javnоsti o dostupnosti usluga e-Uprave na lokalnom nivou (UNOPS-SWISSPRO-2021-S-003)

Datum objave:
sreda, 24. februar 2021.

Datum zatvaranja:
četvrtak, 18. mart 2021. 12:00

CFP 02-2021

Javni poziv za podršku odgovoru na posledice kovida 19 u podstandardnim romskim naseljima

Datum objave:
ponedeljak, 25. januar 2021.

Datum zatvaranja:
petak, 26. februar 2021.

CFP 01-2021

Javni poziv za podršku lokalnim samoupravama za sprovođenje usluga socijalne zaštite kao odgovor na posledice kovida 19

Datum objave:
ponedeljak, 25. januar 2021.

Datum zatvaranja:
petak, 26. februar 2021.

RFP/2021/18398

Sprovođenje kampanje za podizanje svesti javnоsti o dostupnosti usluga e-Uprave na lokalnom nivou (UNOPS-SWISSPRO-2021-S-001)

Datum objave:
sreda, 20. januar 2021.

Datum zatvaranja:
četvrtak, 11. februar 2021. 12:00


Kalendar događaja

Uspešne priče

Savetodavna služba u Opštini Krupanj poboljšava pristup pravima građanima i građankama iz ranjivih društvenih grupa

Kroz Savetodavnu službu Opština Krupanj otvorila je svoja vrata i za građane koje nije obuhvatio Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Ostvarene je odlična saradnja sa drugim lokalnim institucijama, naročito Centrom...