Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Šta radimo?

Dobro upravljanje

Princip dobrog upravljanja predstavlja jedan od tri programska stuba, a aktivnosti u ovoj oblasti sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

Socijalna uključenost

Socijalna uključenost, kao drugi stub programa, predstavlja oblast u kojoj se realizuju brojne programske aktivnosti kako bi dovele do njenog unapređenja, ali i unapređenja socijalnih usluga.

Rodna ravnopravnost

Rodna ravnopravnost, kao treći stub programa, u fokusu je kao značajan princip i oblast u kojoj se sprovode aktivnosti usmerene ka jačanju institucionalnog okvira za primenu ovog principa na lokalnom nivou, kao i ka unapređenju lokalnih politika rodne ravnopravnosti.


Najnovije vesti

Novi Pazar, 6. novembar 2018.

Visoka delegacija Švajcarske posetila korisnika Swiss PRO podrške u Novom Pazaru

Visoka delegacija Švajcarske posetila je zajedno sa predstavnicima programa Swiss PRO organizaciju „Merhamet Sandžak“ u Novom Pazaru kao jednu od 26 organizacija civilnog društva kojima je...
Beograd, 17. oktobar 2018.

Produžen rok za podnošenje prijava za Pakete podrške za unapređenje transparentnosti i građanskog učešća

U okviru programa Swiss PRO, Stalna konferencija gradova i opština produžila je do 23. oktobra 2018. godine rok za podnošenje prijava za dodelu Paketa podrške za...
Beograd, 17. oktobar 2018.

Počela obuka za dobro upravljanje na lokalnom nivou

U sklopu programa Swiss PRO, 180 polaznika pohađaće obuku preko interneta o dobrom upravljanju na lokalnom nivou koju organizuje Stalna konferencija gradova i opština (SKGO). Ova...
Beograd, 1. oktobar 2018.

Počinju regionalne obuke o participativnom budžetiranju

U okviru programa Swiss PRO u periodu od 2. do 26. oktobra 2018. godine biće organizovano sedam regionalnih obuka o sprovođenju procesa participativnog budžetiranja. Ove dvodnevne...
Beograd, 28. septembar 2018.

Počinju prijave za e-obuku o dobrom upravljanju na lokalnom nivou

U okviru programa Swiss PRO, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizovaće e-obuku (učenje na daljinu) na temu „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“. Obuka koja treba...
Srbija, 21. septembar 2018.

Swiss PRO izradio Procenu nivoa upravljanja u lokalnim samoupravama

Program Swiss PRO je, preko svog partnera u realizaciji, na reprezentativnom uzorku od 60 jedinica lokalne samouprave (LSU) u Srbiji, sproveo istraživački projekat o ostvarenom nivou...

Konkursi

VA/2018/B5109/16510

Programski asistent

Datum objave:
utorak, 2. oktobar 2018.

Datum zatvaranja:
ponedeljak, 15. oktobar 2018. 24:00

RFP/2018/5758

Sprovođenje istraživanja zadovoljstva građana u lokalnim samoupravama iz područja intervencije programa (UNOPS-SWISSPRO-2018-S-005)

Datum objave:
utorak, 28. avgust 2018.

Datum zatvaranja:
sreda, 19. septembar 2018. 12:00 CET

VA/2018/B5109/16097

Konsultant/konsultantkinja za lokalnu samoupravu i organizacije civilnog društva

Datum objave:
četvrtak, 19. jul 2018.

Datum zatvaranja:
utorak, 31. jul 2018. 24:00

RFP/2018/5076

Usluge održavanja obuka za trenere iz stručnih centara za dobro upravljanje u opštinama (UNOPS-SWISSPRO-2018-S-004)

Datum objave:
petak, 6. jul 2018.

Datum zatvaranja:
ponedeljak, 6. avgust 2018. 12:00 CET

CFP 06-2018

Javni poziv za podršku organizacijama civilnog društva za sprovođenje socijalno-inovativnih projekata

Datum objave:
sreda, 20. jun 2018.

Datum zatvaranja:
petak, 3. avgust 2018. 24:00


Kalendar događaja

Uspešne priče

Dobro upravljanje učimo od najboljih

U istraživanjima stavova građana i građanki Srbije o procesu evropskih integracija i reformama koje čine njegov sastavni deo, 66 odsto ispitanika smatra da je neophodno sprovoditi reforme zarad dobrobiti stanovništva...