Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Beograd, 28. jun 2021.

Održana četiri dvodnevna vebinara o informacijama od javnog značaja i veb prezentacijama JLS

U okviru programa Swiss PRO u periodu od 20. maja do 18. juna 2021. godine Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizovala je četiri dvodnevne onlajn obuke (vebinara) za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu „Dostupnost informacija od javnog značaja i veb prezentacija JLS“.

Beograd, 24. maj 2021.

Održani vebinari o elektronskoj upravi

U okviru intervencije programa Swiss PRO u oblasti dobrog upravljanja Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 19. aprila do 18. maja 2021. godine organizovala je četiri dvodnevne onlajn obuke (vebinara) za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu „ELEKTRONSKA UPRAVA“.

Beograd, 10. maj 2021.

Onlajn obuke „Dostupnost informacija od javnog značaja i veb prezentacija JLS“

U okviru programa Swiss PRO Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 20. maja do 18. juna 2021. godine organizuje četiri dvodnevne onlajn obuke (vebinara) za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu „Dostupnost informacija od javnog značaja i veb prezentacija JLS“.

Beograd, 17. mart 2021.

Izabrani dobitnici godišnje nagrade za najbolju primenu principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou u 2020. godini

Knić, Kragujevac, Kruševac i Veliko Gradište izabrani su za pobednike Javnog poziva za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u primeni principa dobrog upravljanja u 2020. godini. Godišnja nagrada je ustanovljena uz podršku programa Swiss PRO kao mera Vlade Srbije kojom se ohrabruju i osnažuju...