Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Beograd, 12. septembar 2019.

Objavljen poziv SKGO za pružanje Paketa podrške lokalnim samoupravama

Paketi podrške podrazumevanju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu i podršku unapređenju ili razvoju novih procedura i akata u JLS.

Beograd, 19. avgust 2019.

Produžen rok za prijave za podršku lokalnim samoupravama za unapređenje e-Uprave

Vlada Švajcarske će kroz ovaj poziv sa 350.000 evra podržati do 40 lokalnih samouprava kako bi uvele ili razvile eUpravu i eUsluge i na taj način povećale odgovornost, transparentnost i efikasnost u obezbeđivanju boljeg pristupa uslugama i pravima kako građanki i građana tako i privrede.

Beograd, 8. jul 2019.

Vlada Švajcarske podržava unapređenje elektronske uprave na lokalnom nivou

Program Swiss PRO objavio je javni poziv za podršku jedinicima lokalne samouprave u unapređenju elektronske uprave i pružanju elektronskih usluga kako bi povećale odgovornost, transparentnost i efikasnost u obezbeđivanju boljeg pristupa uslugama i pravima građana i građanki. Vlada Švajcarske će kroz ovaj poziv sa 350.000 evra...

Beograd, 1. jul 2019.

Ostvaren napredak u uvođenju e-Uprave u Srbiji, još posla pred lokalnim samoupravama

U čak 90% jedinica lokalne samouprave (JLS) u Srbiji, matične knjige su prebačene u elektronski format i prebačene na Centralnu servisnu magistralu organa (CSM), dok će u narednom periodu veliki broj JLS raditi na unapređenju pružanja eUsluga građanima i građankama.