Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Beograd, 17. septembar 2019.

Kreću regionalne obuke za unapređenje efikasnosti administracije i usluga za građane i privredu

U okviru programa Swiss PRO u periodu оd 24. sеptеmbrа dо 6. nоvеmbrа 2019. gоdinе biće organizovano sedam regionalnih obuka zа unаprеđеnjе аdministrаtivnе еfikаsnоsti i dеlоtvоrnоsti, kao i uslugа prеmа grаđаnimа i privrеdi.

Beograd, 12. septembar 2019.

Objavljen poziv SKGO za pružanje Paketa podrške lokalnim samoupravama

Paketi podrške podrazumevanju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu i podršku unapređenju ili razvoju novih procedura i akata u JLS.

Beograd, 19. avgust 2019.

Produžen rok za prijave za podršku lokalnim samoupravama za unapređenje e-Uprave

Vlada Švajcarske će kroz ovaj poziv sa 350.000 evra podržati do 40 lokalnih samouprava kako bi uvele ili razvile eUpravu i eUsluge i na taj način povećale odgovornost, transparentnost i efikasnost u obezbeđivanju boljeg pristupa uslugama i pravima kako građanki i građana tako i privrede.

Beograd, 8. jul 2019.

Vlada Švajcarske podržava unapređenje elektronske uprave na lokalnom nivou

Program Swiss PRO objavio je javni poziv za podršku jedinicima lokalne samouprave u unapređenju elektronske uprave i pružanju elektronskih usluga kako bi povećale odgovornost, transparentnost i efikasnost u obezbeđivanju boljeg pristupa uslugama i pravima građana i građanki. Vlada Švajcarske će kroz ovaj poziv sa 350.000 evra...