Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Златибор, 17. септембар 2021.

Тренингом за тренере настављена изградња капацитета за добро управљање на локалном нивоу

Kроз „Tренинг за тренере“ за 22 представника и представнице локалних самоуправа програм Swiss PRO је додатно оснажио капацитете Стручних центара за добро управљање.

Београд, 10. септембар 2021.

Пакети подршке за ЈЛС у области антикорупцијских политика - позив за подношење пријава

Пакети подршке локалним самоуправама подразумевају пружање експертске подршке и стручног знања у предметним областима кроз обуке, менторски рад, саветодавну подршку и подршку унапређењу постојећих или развоју нових процедура и аката у локалним самоуправама у складу са развијеним моделима и најбољим праксама.

Београд, 6. септембар 2021.

Обука „Увођење и имплементација принципа добре управе у раду јединица локалне самоуправе“

Уз подршку Владе Швајцарске кроз програм Swiss PRO, Стална конференција градова и општина (СKГО) организује обуку „Увођење и имплементација принципа добре управе у раду јединица локалне самоуправе“, која ће бити организована у два формата, у виду регионалне акредитоване обуке (која ће бити одржана ужво) и акредитоване...

Београд, 26. август 2021.

СKГО објавио јавни позив за техничку помоћ у спровођењу завршне анализе учинка и капацитета ЈЛС у примени принципа доброг управљања

Анализа се спроводи у оквиру пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“ који подржава Влада Швајцарске. Пројекат спроводи СKГО у оквиру програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“, који реализује Kанцеларија уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).