Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Održan prvi ciklus obuka na temu participativnog budžetiranja

  • Beograd, 29. oktobar 2018.

Na sedam regionalnih obuka koje su održane u Vrnjačkoj Banji, Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Nišu, Kragujevcu i na Zlatiboru, a realizovane tokom oktobra 2018. godine, učestvovalo je 158 učesnika iz 60 gradova, opština i gradskih opština.

U okviru programa Swiss PRO u periodu od 2. do 26. oktobra 2018. godine Stalna konferencija gradovai opština (SKGO) organizovala je prvi ciklus regionalnih obuka na temu “Sprovođenje procesa participativnog budžetiranja”. 

Imajući u vidu zakonske obaveze koje se odnose na učešće građana u procesu donošenje budžeta jedinica lokalne samouprave, učesnicima obuke predstavljeni su predlozi za normativno uređivanje i sprovođenje ovog procesa, kao i primeri preporučene prakse. Predstavnici gradova i opština su imali priliku da čuju prezentacije o zakonodavnom okviru, o alatima za participaciju građana, o mehanizmima uključivanja građana u procese izrade plana javnih investicija i budžeta, načinima pripreme i sprovođenja javne rasprave i predstavljanje rezultata, kao i predloge za unapređenje transparentnosti budžeta.

Obuke su realizovane u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koji sprovodi SKGO u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, a koji realizuje Kancelarija Ujedinjenih nacija za projekte usluge (UNOPS).