Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Одржан први циклус обука на тему партиципативног буџетирања

  • Београд, 29. октобар 2018.

На седам регионалних обука које су одржане у Врњачкој Бањи, Београду, Новом Саду, Суботици, Нишу, Крагујевцу и на Златибору, реализоване током октобра 2018. године, учествовало је 158 учесника из 60 градова, општина и градских општина.

У оквиру програма Swiss PRO у периоду од 2. до 26. октобра 2018. године Стална конференција градова општина (СКГО) организовала је први циклус регионалних обука на тему „Спровођење процеса партиципативног буџетирања“.

Имајући у виду законске обавезе које се односе на учешће грађана у процесу доношења буџета јединица локалне самоуправе, учесницима обуке представљени су предлози за нормативно уређивање и спровођење овог процеса, као и примери препоручене праксе. Представници градова и општина имали су прилику да чују презентације о законодавном оквиру, о алатима за учешће грађана, о механизмима укључивања грађана у процес израде плана јавних инвестиција и буџета, начинима припреме и спровођења јавних расправа и представљање резултата, као и предлоге за унапређење транспарентности буџета.

Обуке су реализоване у оквиру пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“, који спроводи СКГО у оквиру програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општине кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“, а који реализује Канцеларија Уједињених нација за пројекте услуга (УНОПС ).