Preparing documents . . .

Swiss PRO
 • Vlada Republike Srbije
 • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
 • UNOPS
 • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Konkursi / Javni pozivi

zatvoren

Rok za prijavu:
petak, 3. avgust 2018.
24:00

CFP 07-2018

Javni poziv za tehničku podršku lokalnim samoupravama za unapređenje procedura za finansiranje projekata organizacija civilnog društva

 • Datum objave: sreda, 20. jun 2018.

 • Datum zatvaranja: petak, 3. avgust 2018. 24:00


Postanite odgovorniji i transparentniji u prepoznavanju, finansiranju i zadovoljavanju javnih interesa kroz projekte koje razvijaju i sprovode lokalne organizacije civilnog društva.

Program će pružiti tehničku podršku do 10 lokalnih samouprava (LS) da razviju ili unaprede neophodne procese, procedure i propise o finansiranju lokalnih projekata koje sprovode organizacije civilnog društva (OCD) u skladu sa principima dobrog upravljanja, a zatim iste i sprovedu u partnerstvu sa OCD.

Da li ispunjavate sledeće uslove?

 • Jedna ste od 99 gradova i opština koji mogu da se prijave za podršku programa Swiss PRO, i pripadate nerazvijenim kategorijama opština, tj. III i IV grupi prema stepenu razvijenosti
 • Spremni ste za rad na poboljšanju lokalnog upravljanja u vezi sa temom Poziva, uz stručnu i tehničku pomoć programa, bez finansijskih troškova za lokalnu samoupravu.

Prednost će imati opštine sa nerazvijenim ili manje razvijenim propisima koji se odnose na temu ovog poziva, radi omogućavanja njihovog daljeg razvoja i pružanja adekvatnih usluga građanima u ostvarivanju njihovih potreba i prava.

Poziv se sprovodi u dve faze:

I Tehnička podrška za razvijanje ili unapređenje:

 • lokalnih propisa i procedura u vezi sa dodelom sredstava OCD za projekte od javnog interesa
 • lokalne politike koja definiše javni interes
 • postupka za ponovno procenjivanje javnog interesa
 • mehanizma za praćenje projekata koje sprovode OCD i evaluaciju njihovih rezultata

II Podrška za sprovođenje projekata u partnerstvu sa OCD koji obuhvata:

 • verifikaciju usvojenih ili ažuriranih propisa za odgovorniji i transparentniji proces finansiranja lokalnih projekata OCD
 • objavljivanje novog Javnog poziva za predloge projekata od javnog interesa usmerenog na LS koje su dobile tehničku podršku u I fazi
 • obavezno partnerstvo LS sa OCD
 • prenos sredstva granta na određeni račun LS za sprovođenje projekta
 • finansijsko učešće LSU u iznosu od 10% od ukupne vrednosti projekt

Vrednost granta do 14.000 EUR

Trajanje intervencije: 7 meseci tehničke podrške + 11 meseci za sprovođenje projekta

Kako se prijaviti?

 • Preuzmite detaljne informacije o Javnom pozivu kao i prijavne formulare sa internet stranice www.swisspro.org.rs
 • Posetite jednu od osam info sesija na kojima ćemo prezentovati detalje Javnog poziva u:
  • Šabac, u ponedeljak, 25. juna, Centar za stručno usavršavanje (Nikole Tesle 1A) u 11 časova
  • Užice, u utorak, 26. juna, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju (Nemanjina 52) u 11 časova
  • Kragujevac, u sreda 27. juna, Centar za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju (Grada Sirena 15, ulaz br. 2.) u 11 časova
  • Kraljevo, u četvrtak 28. juna, Gradska uprava Kraljevo, sala 2 (Trg Jovana Sarića 1) u 11 časova
  • Smederevo, u ponedeljak 2. jula, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju (Goranska bb, 2. Sprat) u 11 časova
  • Zaječar, u utorak 3. jula, Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije (Trg oslobođenja 1) u 11 časova
  • Vranje, u sredu 4. jula, Gradska uprava Vranje (Kralja Milana 1), u 11 časova
  • Niš, u četvrtak 5. jula, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih (Pariske komune bb) u 11 časova
 • Pošaljite popunjene u skladu sa uslovima poziva do 3. avgusta 2018. na rsoc.applications@unops.org
 • Zahteve za pojašnjenje uputite na mejl adresu rsoc.cfp.clarifications@unops.org najkasnije do 27. jula 2018. godine.

O Pozivu

Ukupan budžet poziva za tehničku podršku i dodelu bespovratne pomoći lokalnim samoupravama je 70.000 evra. Ova inicijativa samo je jedna od aktivnosti koju finansira Vlada Švajcarske kroz razvojni program Swiss PRO u cilju poboljšanog pristupa lokalnih ranjivih grupa njihovim pravima i potrebama putem boljeg obezbeđivanja politika i praksi socijalne uključenosti.

Izbor korisnika će se vršiti evaluacijom i rangiranjem podnešenih prijava za intervenciju.

Više o programu kao i o procesu, kriterijumima za izbor korisnika i načinu apliciranja možete saznati na info sesijama i opisu i kriterijumima Javnog poziva u nastavku.


Dokumentacija