Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Uspešne priče

Unapređenje učešća žena u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou

  • Kruševac, 8. mart 2022.

Uz podršku Vlade Švajcarske kroz program Swiss PRO, Grad Kruševac je povećao interesovanje žena za aktivnije uključivanje u rad mesnih zajednica i donošenje odluka na lokalnom nivou. Uz to, projektom su žene iz ruralnih područja osnažene za veće učešće u poslovnom sektoru kroz obuke za formiranje udruženja i otpočinjanje sopstvenog biznisa.

Kroz projekat ,,Uključi se i unapredi lokalnu zajednicu“ predstavnici lokalne samouprave su održali sastanke sa građankama i građanima iz 54 mesne zajednice u Kruševcu.  Teme sastanaka bile su nadležnosti i postupak kandidovanja za organe mesnih zajednica, a izrađene su i edukativne brošure koje su deljene prisutrnim sugrađanima.

„Podrška Vlade Švajcarske i saradnja sa programom Swiss PRO je nama izuzetno bitna, pre svega jer smo veliki broj ljudi obučili na temu rodne ravnopravnosti. Kroz ovaj projekat smo osnažili žene iz ruralnih područja, a uspeh ovog projekta nam je dao krila da nastavimo da radimo ne samo sa ženama na selu, već i u gradu. Edukacijom i osnaživanjem žena možemo da utičemo na njihov ekonomski položaj, što je veoma važno jer tako dobijamo stabilnije društvo”, ističe gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović.

Кao rezultat, u decembru 2021. i januaru ove godine, nakon održanih izbora za organe mesnih zajednica u Kruševcu došlo je do povećanja učešća žena sa procentom od 49% u gradskim mesnim zajednicama, dok je na nivou seoskih mesnih zajednica procenat sa osam porastao na 14 odsto.

„Ovo je vidni napredak, ali i pokazatelj da je za nastavak ovakvog trenda potrebno nastaviti sa ovakvim aktivnostima, posebno na seoskim području. Realizovali smo aktivnosti od značaja za podizanje svesti građanki i građana o mogućnostima za uključivanje u rad mesnih zajednica i lokalne samouprave. Uspeli smo da dopremo i porazgovaramo sa sugrađankama i u najudaljenijim selima, a interesantno je da su sastancima prisustvovali i muškarci, što je bilo značajno kao dodatni vid podrške. Takođe, stekli smo i nova znanja i iskustva za sprovođenje budućih projekata”, ocenjuje sekretarka Skupštine grada Kruševca Maja Cuckić.

Drugi deo projekta sproveden je u saradnji sa Agencijom za regionalni razvoj Rasinskog okruga kao podrška samozapošljavanju žena sa sela i odnosio se na izgradnju njihovih kapaciteta. Rezultat ove aktivnosti je šest održanih obuka za 33 polaznice, šest pripremljenih predloga projektata, pokrenuta je i procedura za formiranje udruženja žena iz romskog naselja „Marko Orlović“, a napisana su 33 biznis plana za prijavu za subvencije za zapošljavanje Nacionalne službe za zapošljavanje. 

Osim projekta, Grad Kruševac je dobio podršku programa Swiss PRO i kroz trening za odbornice i predstavnice ženskih odborničkih mreža, kao i trening za gradonačelnice i predsednice opština. Kako se još boljom saradnjom sa UNOPS i drugim UN agencijama može unaprediti uloga i položaj žena na lokalnom nivou bila je i tema posete stalne koordinatorke UN u Srbiji Fransoa Žakob i sastanka sa gradonačelnicom Kruševca Jasminom Palurović, koji je povodom Međunarodnog dana žena organizovao program Swiss PRO.

Projekat Grada Kruševca jedan je od 26 projekata podržanih u okviru javnog poziva pod sloganom „Da ravnopravnost postane stvarnost” kojim je Vlada Švajcarske kroz program Swiss PRO podržala lokalne samouprave da osnaže lokalne mehanizme za rodnu ravnopravnost.

Više informacija o uticaju svih 26 projekata JLS, kao i ukupne podrške programa u oblasti rodne ravnopravnosti možete naći u pregledu dostupnom na sajtu Swiss PRO.