Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Osnaživanje gradonačelnica i predsednica opština

  • Aranđelovac, 24. februar 2022.

Program Swiss PRO u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave organizovao je trening za gradonačelnice i predsednice opština koje su potpisnice Povelje o ženskoj solidarnosti. Rodna ravnopravnost i liderstvo bile su glavne teme treninga koji je održan 24. i 25. februara 2022. godine u Aranđelovcu.

Trening je bila prilika da gradonačelnice i predsednice opština podele iskustva iz svog rada i diskutuju o tome kako snaga njih kao liderki da podrže promene u načinu na koji se rodne politike donose i primenjuju, doprinosi socijalnim inovacijama.

Učesnice treninga su saznale više o značaju liderki u ostvarivanju rodne ravnopravnosti, ali i kako da politike koje se donose u lokalnim zajednicama više odgovore potrebama žena i muškaraca.  Na treningu je bilo reči i o zakonskom okviru, ali i izazovima i faktorima uspeha i integrisanje rodnih perspektiva.

Posebno zanimljiva bila je diskusija na temu novog liderstva i koje su to odlike koje su žene uvele u proces donošenja odluka posebno tokom pandemije i načina komunikacije sa građanima i građankama. Neke od tema koje su učesnice prepoznale kao relevantne za dalje unapređenje i osnaživanje jesu upravljanje stresom i preuzimanje odgovornosti za donete odluke. 

Ocene učesnica iznete tokom evaluacije treninga bile su veoma pozitivne, što potvrđuju i utisci Ivane Stojičić, predsednice opštine Babušnica.

„Trening je bio veoma interaktivan i koristan, kao i ukupna saradnja sa programom Swiss PRO koja je bila na veoma visokom nivou”, istakla je Stojičić.

Učesnice treninga bile su predstavnice Babušnice, Brusa, Ćićevca, Kovina, Kruševca, Sremske Mitrovice, Trgovišta, Trstenika, Užica, Varvarina i Gradske opštine Pantelej, kao i predstavnice Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Trening je organizovan u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).