Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Swiss PRO izradio Procenu lokalnih kapaciteta u socijalnoj zaštiti i socijalnoj uključenosti ranjivih grupa

  • Beograd, 23. maj 2019.

Swiss PRO je izradio Procenu institucionalnih lokalnih kapaciteta u socijalnoj zaštiti i socijalnom uključivanju ranjivih grupa na uzorku od 31 jedinice lokalne samouprave. Cilj procene je utvrđivanje trenutnog stanja u ovim oblastima i definisanje preporuka za dalje osnaživanje lokalnih kapaciteta.

Swiss PRO je, u saradnji sa Centrom za socijalnu politiku, izradio sveobuhvatnu Procenu institucionalnih kapaciteta lokalnih samouprava (LS) u oblasti socijalne zaštite i socijalnog uključivanja ranjivih grupa, sprovedene na reprezentativnom statističkom uzorku od 31 LS, od oktobra 2018. do marta 2019. godine.

Procena je predstavljena ključnim nacionalnim partnerima, kao što su Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja, Republički zavod za socijalnu zaštitu, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva - SIPRU i Stalna konferencija gradova i opština, koji su pozitivno ocenili nalaze i preporuke kao dobru osnovu za planiranje aktivnosti u oblasti socijalne zaštite na nacionalnom nivou.

Najbolji rezultat, lokalne samouprave su pokazale u poštovanju normativne osnove i transparentnosti procesa nabavki usluga socijalne zaštite, dok su kao kritične tačke označene sledeće oblasti: međuopštinska saradnja, monitoring i evaluacija lokalnih strateških politika socijalnog uključivanja,  analiza potreba usluga, kao i raznovrsnost usluga i uključivanje različitih ranjivih grupa.

Swiss PRO će koristiti nalaze i preporuke Procene za osmišljavanje planova jačanja kapaciteta za unapređenje sledećih oblasti: strateški okvir, procenu potreba za uslugama za ranjive grupe, usluge socijalne zaštite i formulisanje integrisanog okvira socijalne zaštite.

Planovi jačanja kapaciteta biće realizovani kroz tehničku pomoć kroz obuke, radionice i mentorske podrške. Tehnička pomoć će biti obezbeđena za svih 99 LS iz područja odgovornosti programa Swiss PRO, što će pripremiti gradove i opštine za sledeću fazu intervencije programa koji uključuje bespovratna sredstva za sprovođenje usluga socijalne zaštite. Javni poziv za predloge projekata, planiran za objavljivanje u aprilu 2020. godine, podržaće do 25 LS u unapređenju postojećih usluga socijalne zaštite.


Dokumentacija