Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Swiss PRO израдио Процену локалних капацитета у социјалној заштити и социјалној укључености рањивих група

  • Београд, 23. мај 2019.

Swiss PRO је израдио Процену институционалних локалних капацитета у социјалној заштити и социјалном укључивању рањивих група на узорку од 31 јединице локалне самоуправе. Циљ процене је утврђивање тренутног стања у овим областима и дефинисање препорука за даље оснаживање локалних капацитета.

Swiss PRO је, у сарадњи са Центром за социјалну политику, израдио свеобухватну Процену институционалних капацитета локалних самоуправа (ЛС) у области социјалне заштите и социјалног укључивања рањивих група, спроведене на репрезентативном статистичком узорку од 31 ЛС, од октобра 2018. до марта 2019. године.

Процена је представљена кључним националним партнерима, као што су Министарство рада, запошљавања, борачка и социјална питања, Републички завод за социјалну заштиту, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва - СИПРУ и Стална конференција градова и општина, који су позитивно оценили налазе и препоруке као добру основу за планирање активности у области социјалне заштите на националном нивоу.

Најбољи резултат, локалне самоуправе су показале у поштовању нормативне основе и транспарентности процеса набавки услуга социјалне заштите, док су као критичне тачке означене следеће области: међуопштинска сарадња, мониторинг и евалуација локалних стратешких политика социјалног укључивања,  анализа потреба услуга, као и разноврсност услуга и укључивање различитих рањивих група.

Swiss PRO ће користити налазе и препоруке Процене за осмишљавање планова јачања капацитета за унапређење следећих области: стратешки оквир, процену потреба за услугама за рањиве групе, услуге социјалне заштите и формулисање интегрисаног оквира социјалне заштите.

Планови јачања капацитета биће реализовани кроз техничку помоћ кроз обуке, радионице и менторске подршке. Техничка помоћ ће бити обезбеђена за свих 99 ЛС из подручја одговорности програма Swiss PRO, што ће припремити градове и општине за следећу фазу интервенције програма који укључује бесповратна средства за спровођење услуга социјалне заштите. Јавни позив за предлоге пројеката, планиран за објављивање у априлу 2020. године, подржаће до 25 ЛС у унапређењу постојећих услуга социјалне заштите.


Документација