Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Otvoreno nacionalno godišnje takmičenje za izbor najbolje prakse u oblasti dobrog upravljanja

  • Beograd, 11. decembar 2018.

Uz podršku programa Swiss PRO Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Stalna konferencija gradova i opština otvorili su javni poziv gradovima, opštinama i gradskim opštinama za učešće u Nacionalnom godišnjem takmičenju za izbor najbolje prakse u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou u 2018. godini.

Uspostavljanje ove nagrade predstavlja jednu od inicijativa programa koja će doprineti podizanju svesti o važnosti dobrog upravljanja, a sprovođenje takmičenja od strane ministarstva omogućiće da ona postane dugoročna mera Vlade Srbije.

„Ovim pozivom, nadamo se, otpočinje jedan novi i važan period u daljem unapređivanju nivoa uređenosti lokalnih zajednica, a time i društva u celini, kao i kvaliteta usluga koji javni sektor pruža građanima i privredi” kaže Dragan Mladenović, savetnik za dobro upravljanje u programu Swiss PRO. On dodaje da će ovo takmičenje podstaći lokalne samouprave da, oslanjajući se na pozitivno pravo, kontinurirano rade na daljem uredjivanju procesa, postupaka i propisa kojima se definiše iostvaruje javni interes.

Godišnja nagrada za najbolju praksu dodeljuje se u četiri oblasti, i to:

  • efikasnost i delotvornost,
  • transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave,
  • odgovornost i vladavina prava i
  • ravnopravnost i odsustvo diskriminacije.

Učesnici mogu podneti jednu prijavu za jednu oblast, a mogu konkurisati za više oblasti (maksimalno 4 prijave, u svakoj oblasti po jedna) s tim što mogu biti nagrađeni samo u jednoj od njih.

„Važan aspekt ovog takmičenja jeste podsticaj koji lokalnim samoupravama dolazi od nadležnog ministarstva i SKGOa, te Nacionalna godišnja nagrada treba da postane važan mehanizam i signal podrške koju kvalitetne inicijative dobijaju sa nacionalnog nivoa. Swiss PRO program je ponosan na činjenicu da je omogućio uspostavljanje ovakvog mehanizma koji će dodatno osnažiti one koji već naporno rade u svojim sredinama, poslati poruku da su prodori u unapređenju rada i pružanju javnih usluga mogući uprkos ograničenjima i poteškoćama u postojećim uslovima rada, i konačno ohrabriti i druge da pokrenu slične procese“ dodaje Mladenović uz komentar da, na ovaj način godišnja nagrada postaje i pitanje prestiža među jedinicama lokalne samouprave.

Ukupna sredstva koja će biti dodeljena lokalnim samoupravama sa najboljom praksom u primeni principa dobre uprave, po ovom javnom pozivu iznose 12.000 USD. Pobednici u svakoj od četiri oblasti će steći pravo na finansijsku nagradu u iznosu od 3.000 USD.

Rok za dostavljanje prijava je utorak, 15. januar 2019. godine.

Prijavni formulari za poziv nalaze se na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, kao i na  sajtu Stalne konferencije gradova i opština