Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Отворено национално годишње такмичење за избор најбоље праксе у области доброг управљања

  • Београд, 11. децембар 2018.

Уз подршку програма Swiss PRO Министарство државне управе и локалне самоуправе и Стална конференција градова и општина отворили су јавни позив градовима, општинама и градским општинама за учешће у Националном годишњем такмичењу за избор најбоље праксе у примени принципа добре управе на локалном нивоу у 2018. години.

Успостављање ове награде представља једну од иницијатива програма која ће допринети подизању свести о важности доброг управљања, а спровођење такмичења од стране министарства омогућиће да она постане дугорочна мера Владе Србије.

„Овим позивом, надамо се, отпочиње један нови и важан период у даљем унапређивању нивоа уређености локалних заједница, а тиме и друштва у целини, као и квалитета услуга који јавни сектор пружа грађанима и привреди” каже Драган Младеновић, саветник за добро управљање у програму Сwисс ПРО. Он додаје да ће ово такмичење подстаћи локалне самоуправе да, ослањајући се на позитивно право, континурирано раде на даљем уредјивању процеса, поступака и прописа којима се дефинише и остварује јавни интерес.

Годишња награда за најбољу праксу додељује се у четири области, и то:

  • ефикасност и делотворност,
  • транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе,
  • одговорност и владавина права и
  • равноправност и одсуство дискриминације.

Учесници могу поднети једну пријаву за једну област, а могу конкурисати за више области (максимално 4 пријаве, у свакој области по једна) с тим што могу бити награђени само у једној од њих.

„Важан аспект овог такмичења јесте подстицај који локалним самоуправама долази од надлежног министарства и СКГОа, те Национална годишња награда треба да постане важан механизам и сигнал подршке коју квалитетне иницијативе добијају са националног нивоа. Swiss PRO програм је поносан на чињеницу да је омогућио успостављање оваквог механизма који ће додатно оснажити оне који већ напорно раде у својим срединама, послати поруку да су продори у унапређењу рада и пружању јавних услуга могући упркос ограничењима и потешкоћама у постојећим условима рада, и коначно охрабрити и друге да покрену сличне процесе“ додаје Младеновић уз коментар да, на овај начин годишња награда постаје и питање престижа међу јединицама локалне самоуправе.

Укупна средства која ће бити додељена локалним самоуправама са најбољом праксом у примени принципа добре управе, по овом јавном позиву износе 12.000 УСД. Победници у свакој од четири области ће стећи право на финансијску награду у износу од 3.000 УСД.

Рок за достављање пријава је уторак, 15. јануар 2019. године.

Пријавни формулари за позив налазе се на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе, као и на  сајту Сталне конференције градова и општина