Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Devet novih e-Usluga predstavljeno građanima Šapca

  • Šabac, 10. novembar 2021.

Program Swiss PRO organizovao je u Šapcu događaj u okviru kampanje „Da kliknemo zajedno“. Na gradskom trgu građanima su predstavljene prednosti upotrebe elektronskih usluga na lokalnom nivou, a približeno im je i kako mogu pristupiti portalu eUprava, obaviti registraciju i pokrenuti neku od eUsluga.

Građani i građanke Šapca od sada mogu da koriste devet novih elektronskih usluga koje je gradska uprava razvila uz podršku Vlade Švajcarske kroz programa Swiss PRO i u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

„Veliko je zadovoljstvo što uz pomoć Vlade Švajcarske i programa Swiss PRO grad Šabac danas dobija devet novih eUsluga preko portala eUprava. Na ovaj način, izlazimo u susret našim sugrađanima koji će moći na jedan inovativan, brži i adekvatniji način da ostvare svoja prava i javne usluge koje su im ovim putem dostupne. Gradska uprava se približava svojim sugrađanima, da ne moraju da dolaze na šaltere i da ne troše svoje vreme, već da mogu preko eUprave na klik da dođu do informacije i ostvare svoja prava“, istakao je gradonačelnik Šapca Aleksandar Pajić.

Putem portala eUprava, stanovnici Šapca od sada mogu da podnesu zahtev za naknadu zarade za porodiljsko odsustvo, naknadu za vantelesnu oplodnju ili izdavanje informacije o lokaciji, prijave komunalni problem i podnesu predstavke komunalnoj, saobraćajnoj i inspekciji za zaštitu životne sredine. Podnošenje primedbe na nacrt planskog dokumenta ili odluku o izradi planskog dokumenta u toku javnog uvida su takođe neke od novih eUsluga koje su dostupne stanovnicima Šapca.

„Nove elektronske usluge su razvijene uz podršku Vlade Švajcarske i u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu i naš zajednički cilj jeste unapređenje efikasnosti lokalne samouprave sa jedne strane, a sa druge strane zadovoljstvo građana pruženim uslugama. Građani Šapca od danas mogu ostvariti određena prava i elektronskim putem doći do usluga koje su u nadležnosti lokalne samouprave" – istakla je Maida Jusufović, službenica za dobro upravljanje i rodnu ravnopravnost programa Swiss PRO.

Kampanja „Da kliknemo zajedno“ realizuje se u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).