Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Zajedno sa lokalnim samoupravama doprinosimo da ravnopravnost postane stvarnost

  • Kruševac, Ivanjica, Ćićevac, Kraljevo, 8. mart 2021.

Na Međunarodni dan žena više lokalnih samouprava u Srbiji je obeležilo i početak realizacije projekata za osnaživanje lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost, koje sprovode uz podršku Vlade Švajcarske kroz program Swiss PRO.

Osmog marta 2021. godine u Kruševcu, Kraljevu, Ivanjici i Ćićevcu brojne građanke i građani imali su priliku da saznaju više o aktivnostima njihovih lokalnih samouprava u cilju unapređenja ravnopravnosti žena i muškaraca u lokalnoj zajednici, kao i mogućnostima da se uključe u projektne aktivnosti.

Savet za rodnu ravnopravnost grada Kruševca je u zgradi Gradske uprave održao konferenciju putem interneta povodom početka projekta „Uključi se i unapredi lokalnu zajednicu”. Uz učešće najviših predstavnika lokalne samouprave, predstavnika programa Swiss PRO, kao i narodnih poslanica iz Kruševca, predstavljen je projekat koji ima za cilj povećanje učešća žena u organima mesnih zajednica, kao i unapređenje položaja žena u lokalnoj zajednici kroz ekonomsko osnaživanje žena. Izveštaj sa konferencije je dostupan na internet stranici grada

Dvadeset žena iz ruralnog područja opštine Ivanjica dobilo je opremu u okviru projekta „Jednake mogućnosti“, koji ima za cilj ekonomsko osnaživanje žena koje žive u seoskim sredinama. Pored podele opreme, koja je sprovedena u pet mesnih zajednica uz učešće predsednika opštine i predstavnika programa Swiss PRO, korisnice projekta će u narednom periodu pohađati niz radionica za sticanje znanja koja će ih dodatno osnažiti i podstaći za pokretanje sopstvenog biznisa. Medijski izveštaj sa događaja je dostupan na ovom linku

U Ćićevcu je opštinski Savet za rodnu ravnopravnost organizovao uličnu akciju u okviru projekta „OsnaŽENE preduzetnice", kao prvu u nizu aktivnosti u cilju promovisanja rodne ravnopravnosti i unapređenja ekonomske nezavisnosti žena. Pored informativnih kampanja biće organizovan i niz obuka sa ciljem izgradnje kapaciteta i motivisanja žena za pokretanje sopstvenog preduzeća. Medijski izveštaj sa događaja je dostupan na ovom linku.

Savet za rodnu ravnopravnost grada Kraljeva je Dan žena obeležio promocijom projekta „Horizontalno i vertikalno osnaživanje žena sa invaliditetom i žena na poljoprivredi“ u okviru koga će biti organizovan niz kurseva i obuka za žene sa invaliditetom, kao i osnaživanje ličnih asistenata i članova lokalnog mehanizma za rodnu ravnopravnost. Izveštaj sa predstavljanja je dostupan na internet stranici grada.

U okviru javnog poziva pod sloganom „Da ravnopravnost postane stvarnost“ program Swiss PRO je podržao 28 lokalnih samouprava da realizuju aktivnosti koje doprinose povećanju učešća žena u procesu donošenja odluka i unapređenju položaja žena u lokalnoj zajednici, naročito žena na selu i pripadnica ranjivih grupa. Takođe, projekti će doprineti i ekonomskom osnaživanju i boljem zdravlju žena, kao i borbi protiv rodno zasnovanog nasilja. Projekti su usmereni i na promociju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou, kao i na unapređenje kompetencija lokalnih mehanizama. Direktnu korist od ovih projekata će imati više od 5.000 građanki i građana.

Više informacija o svakom od 28 podržanih projekata dostupno je u pregledu rezultata javnog poziva.