Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Kontakt osobe za dobro upravljanje posetile Nacionalnu akademiju za javnu upravu

  • Beograd, 14. decembar 2021.

Program Swiss PRO organizovao je za kontakt osobe za dobro upravljanje iz 46 lokalnih samouprava posetu Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, koja je održana 14. decembra 2021. godine.

Predstavnici i predstavnice 46 lokalnih samouprava, koji su uz podršku Vlade Švajcarske kroz program Swiss PRO uspešno završili obuku za primenu principa dobrog upravljanja i trening za trenere, posetili su NAJU kako bi saznali više o ovoj važnoj nacionalnoj instituciji i informisali se o  mogućnostima daljeg profesionalnog usavršavanja i procesu akreditacije za trenere. 

„Dobro upravljanje je tema kojoj Nacionalna akademija posvećuje posebnu pažnju jer je upravo ona ključni faktor sistema javne uprave bez kog je ceo proces njene modernizacije obesmišljen“, istakao je tokom uvodnog obraćanja v.d. direktora Dejan Miletić i naglasio značaj kontinuiranog usavršavanja zaposlenih u javnoj upravi.

Dve grupe polaznika obuka koje je organizovao program Swiss PRO predstavljaju važan resurs za savetovanje o principima dobrog upravljanja i pouzdan kapital lokalnih samouprava za unapređenje odgovornosti i otvorenosti prema građanima, navela je Ana Nedeljković Belja, nacionalna menadžerka programa Swiss PRO. 

„Naše kolege i koleginice iz lokalnih samouprava pokazali su veliku spremnost za daljim stručnim usavršavanjem, što govori u prilog tome da ovakav vid intervencije, koja podrazumeva ulaganje u ljudske resurse, predstavlja ključ za reformske procese i promene načina rada i praksi u lokalnoj administraciji”, ocenila je Nedeljković Belja.

Detaljne informacije o mogućnostima za dalji razvoj trenerskih kompetencija u okviru NAJU predstavila je pomoćnica direktrora Snežana Antonijević, dok je kriterijume i kompletan proces akreditacije predstavio pomoćnik direktora Dejan Raketić. Kontakt osobe za dobro upravljanje iskoristile su posetu da postave brojna pitanja, a tokom razgovora sa predstavnicima NAJU predloženo je više potencijalnih tema za stručno usavršavanje zaposlenih u lokalnim samoupravama.

Nakon posete NAJU, program Swiss PRO organizovao je svečani događaj na kome su dodeljeni sertifikati za uspešan završetak obuke za dobro upravljanje i pohađanje treninga za trenere.