Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Građanima Vrnjačke Banje predstavljeno devet novih e-Usluga

  • Vrnjačka Banja, 5. novembar 2021.

Građani i građanke Vrnjačke Banje od sada mogu da koriste devet novih elektronskih usluga koje je gradska uprava razvila uz podršku Vlade Švajcarske kroz programa Swiss PRO i u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Program Swiss PRO organizovao je u Vrnjačkoj Banji događaj u okviru kampanje „Da kliknemo zajedno“. Na gradskom šetalištu građanima su predstavljene prednosti upotrebe elektronskih usluga na lokalnom nivou, a približeno im je i kako mogu pristupiti portalu eUprava, obaviti registraciju i pokrenuti neku od eUsluga. 

Više od 300 građana i građanki Vrnjačke Banje je na događaju popunilo anketu kako online, tako i putem upitnika. Građani su imali priliku da se direktno upoznaju sa svim pogodnostima koje pružaju elektronske usluge, ali i da sami procene koliko su informisani o eUslugama koje su im dostupne.

„Građani će od sada moći da na brži i lakši način ostvare usluge, sa uštedom vremena i novca, kao i bez dolazaka i gubljenja vremena na šalterima opštine Vrnjačka Banja. Elektronska uprava radi u svom punom obimu, a sa našim saradnicima iz Swiss PRO programa ćemo eUsluge približiti i putem naših medija i sajtova kako bi građani na jedan efikasniji način koristili sve eUsluge koje su im dostupne“ – izjavio je načelnik Opštinske uprave Slaviša Paunović i zahvalio se Vladi Švajcarske i programu Swiss PRO na prilici da Vrnjačja Banja učestvuje u kampanji „Da kliknemo zajedno“.

Putem portala eUprava, stanovnici Vrnjačke Banje od sada mogu da podnesu zahtev za naknadu zarade za porodiljsko odsustvo, naknadu za vantelesnu oplodnju ili izdavanje informacije o lokaciji, prijave komunalni problem i podnesu predstavke komunalnoj, saobraćajnoj i inspekciji za zaštitu životne sredine. Podnošenje primedbe na nacrt planskog dokumenta ili odluku o izradi planskog dokumenta u toku javnog uvida su takođe neke od novih eUsluga koje su dostupne stanovnicima Vrnjačke Banje.

„Nove elektronske usluge razvije su u 35 gradova i opština u Srbiji, a aktivnosti su sprovedene u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Vrnjačka Banja je jedna od prvih opština čijih se novih devet eUsluga našlo na portalu eUprave. Naš zajednički cilj jeste sa jedne strane unapređenje efikasnosti lokalne samouprave, a sa druge strane zadovoljstvo građana pruženim uslugama" – istakla je Maida Jusufović, službenica za dobro upravljanje i rodnu ravnopravnost programa Swiss PRO.

Kampanja „Da kliknemo zajedno“ realizuje se u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).