Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Успешне приче

Београд, 12. октобар 2021.

Јачање локалних ресурса за добро управљање у Србији

Kроз интензивне активности изградње капацитета програм Swiss PRO је у 32 града и општине створио трајне ресурсе за добро управљање у циљу доприноса бољем квалитету јавних услуга за све грађане и вец́ој одговорности, транспарентности и ефикасности локалних самоуправа.

Велико Градиште, 2. октобар 2020.

Партиципативно буџетирање у Великом Градишту

Од изградње водовода до покретне библиотеке на језеру, ово су само неке од иницијатива грађана Великог Градишта за које је општина издвојила средства након што је буџет постао тема јавних расправа.

Швајцарска, 27. јун 2018.

Добро управљање учимо од најбољих

У истраживањима ставова грађана и грађанки Србије о процесу европских интеграција и реформама које чине његов саставни део, 66 одсто испитаника сматра да је неопходно спроводити реформе зарад добробити становништва и стварања боље уређене земље. Као један од три модела земље у којој би волели да...